Kurumlar vergisinde yeni tarife yürürlükte

Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 halka arz edilen kurumların 5 hesap dönemine ait kurum kazançlarına yönelik kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli uygulanmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 halka arz edilen kurumların paylarında kurumlar vergisi uygulanmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kurumlar vergisi 2021'de yüzde 25 olarak uygulanacak

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 1 Ocak 2021'den itibaren başlayan vergilendirme dönemleri için 1 Temmuz 2021'den itibaren verilmesi gereken yıllık/geçici kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan edilen matrahlarına yüzde 25 kurumlar vergisi/geçici vergi uygulanacak.

Bu oranlar, özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlara uygulanacak.

Öte yandan, geçici vergi oranı, hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükelleflerde 1 Ocak 2021'den itibaren başlayan 2021 hesap döneminin ikinci geçici vergi döneminden itibaren yüzde 25, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş mükelleflerde ise 1 Ocak 2021'den itibaren başlayan hesap dönemlerine ilişkin 1 Temmuz 2021'den itibaren verilmesi gereken geçici vergi beyannamelerinde yüzde 25 olarak uygulanacak.

- Milli Gazete, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/7217477/kurumlar-vergisinde-yeni-tarife-yururlukte