Ahi-lik

İbrahim Veli
İbrahim Veli

Belirsizliği esnaf ve KOBİ’ler için netleştirecek arayışlar artıyor. Sorun ve çözümleri firma ve sektör açılarından ele alan raporlar; yeni ufuk ve yeni konum belirlemek gerektiğini vurguluyor. Bu açıdan 2021 yılının “Ahilik Yılı” olarak kutlanması, “fütüvvet”in kurumsal, ulusal ve küresel boyutlarda nasıl sergileneceğine ışık tutmalıdır.

Sorumlu İşletme

İnsani kalkınma endeksi 2020’de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde keskin bir düşüş yaşadı.  Kovid-19 dünyanın her yerinde eşitsizlikleri alevlendirdiği için “sorumlu işletme”  sayısında artış yaşandı. Esnaf dayanışması ve bunu güçlendirecek eğitim ve yönetişim örnekleri geliştirilmeye çalışıldı.

Tek başına iş yapmanın imkânsız olduğu günümüzde “ortaklık ekonomisi” adına ekonomiye yeniden yön vermek yeni bir sorumluluk taşımaktadır. Salgınla birlikte birçok alanda oluşan farklı paradigmalar, oluşan yeni şartlar ve avantajlara göre yeni iş birlikleri geliştirilmelidir.

Aile Dostu Ticaret

Pandemiden en fazla mikro ve küçük ölçekli firmalar etkilendi. Daha çok kadınların gelir kaybına uğradığı, işlerini kaybettiği görülmüştür. Bu açıdan aile içi şiddeti de sonlandıracak aile dostu sosyal politikalara ağırlık verilmeye başlandı. Çalışan, tedarik ve müşteri ilişkileri uçtan uca bir bütünlük olarak ele alınmaya başlandı.

İş dünyası risk algısını, hazırlık durumlarını ve beklentilerini ölçerek gelişme sağlamaya çalışıyor.  Geleneksel iş modellerinin yerini dijital platformların alması, KOBİ’ler veri temelli, hızlı ve pratik çözümler üretebilmeye yönlendiriyor. Bu kapsamda; standart iş yapış tarzlarını, inovasyon ve iş birliğine yönelik bir strateji ile belirlenmeye çalışılıyor.

İnsan Odaklılık

Zor dönemlerin ve tıkanıklıkların yaşandığı her süreç, yeni fırsatlara da zemin hazırlıyor. Bu açıdan bilgi ekonomisi ve dijital yetenekler öne çıkıyor. Operasyon odaklılıktan stratejik odaklılığa, fonksiyon odaklılıktan süreç odaklılığa geçilmelidir. Karlılığı ve büyümeyi sürdürebilmek için üretim verimliliğini artırma ve ürün maliyetlerini düşürmeye odaklanmalıdır.

2021 yılında ticarete olumlu, avantajlı ve pozitif bir revizyon yapılması gereken konularda hızlı adımlar atılmalıdır. KOBİ’lerin kaldıraç etkisi oluşturması için dijital dönüşümüne destek olunmalıdır. İş dünyası çeviklik, güven, insan odaklılık ve yönetişime daha fazla önem vermelidir. Değişen gerçekliğe uyum için “Ahilik ve Fütüvvet” birikimi yeniden değerlendirilmelidir.

- Milli Gazete, İbrahim Veli tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/6874430/ibrahim-veli/ahi-lik