Asiltürk yazdı: Erbakan Hoca’mız ömrünü dâvâsına hizmete harcadı

Erbakan Hoca’mız mükemmel bir Devlet Adamı, gerçek bir İlim Adamı, kendisine düşmanlık edenleri bile affeden, İnsan-ı Kâmil ve gerçek bir mücahitti. Hayatını bu vasıflarına uygun şekilde yaşayarak tamamladı.

Millî Görüşçüler ve bütün millet şâhittir ki Erbakan Hoca’mız savunduğu gerçekleri, kendisi de inanarak yaşıyordu. Gücünü, kuvvetini ve bütün ömrünü, inandığı İslam’a hizmet yolunda harcadı. TBMM’de yaptığı bir konuşmada, “Ne yaptımsa Allah rızâsı için yaptım” diye haykırışı hâlâ kulaklarda çınlıyor.

Erbakan Hoca’mız aynı zamanda, bir ilim adamı olarak, fikirlerini iddia şeklinde ortaya koymaz, görüşlerini ilmî usullere uygun şekilde ifâde ederdi.

Erbakan Hoca’mız, mânevi değerlere çok önem verirdi. Tahminlerin ötesinde bir şefkat ve merhamet sâhibiydi.

TBMM’de yaptığı konuşmalarında, bâzı milletvekillerinin yerlerinden kendisine saygısızca lâf atmalarına karşı, onlara gayet nâzik bir şekilde karşılık verirdi.

Dünyanın dört bir tarafında yaşayan ve zulme uğrayan, haksızlık gören insanlar, kendisine müracaat ettiklerinde hiç ayırım yapmadan, hepsine sahip çıkardı.

Millî Görüşçüler olarak böyle bir liderimiz olmasından dolayı Allah’a şükrediyoruz. Prof. Dr. Necmettin Erbakan gibi üstün niteliklere sâhip insanların yeri doldurulamaz, ancak açtığı yolda yürünür.

Erbakan Hoca’mız hayatı boyunca Hak ve Adâleti savunmaktan hiç vazgeçmedi. “Adâlet Mülkün Temelidir” kavramını sıkça kullanırdı. Bugün de çoğunlukla siyâsilerin kullandığı bu kavram Profesör Doktor Necmettin Erbakan Hoca’mızın siyaset dünyasına yerleştirdiği önemli bir kavramdır.

Erbakan Hoca’mız, ahlâki ve mânevî değerlere uygun bir düzenin, dünyâ ve âhiret saadetini sağlamanın tek yolu olduğunu, hükûmet ortaklıklarında, bizzat uygulayarak göstermiştir. 

“İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” hadîsini kendine rehber edinmişti. Son nefesine kadar bütün insanlığın kurtuluşu için çalıştı.

Millî Görüş, Muhterem Erbakan Hoca’mızdan bizlere kalan bir emânettir. Millî Görüşçüler, O’nun hatırasına saygı göstererek, çizdiği çizgide yürüyecekler ve O’nun yaptığı gibi milletimize ve bütün İslam âlemine hizmet etmeye gayret edecekler.

Erbakan Hoca’mız, dünyâdan ayrılırken arkasında dâvâsına sâhip olacak, bir Millî Görüş topluluğu bırakarak Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Ben, Erbakan Hoca’mızdan, Millî Görüş hizmetini devralan kişi olarak, bu konuşmamda, Erbakan Hoca’mızın bütün ömrünü vakfettiği Millî Görüş’ün ne olduğunu, Millî Görüşçülerin ne yapmak istediğini, kısaca anlatacağım.

Erbakan Hoca’mızla birlikte, insanlığın aşırı derecede bunaldığı ve zulümler içinde kıvrandığı bir dönemde, 1970 yılında, bundan elli sene önce, zulüm dünyasından kurtulmak ve saadet dünyasına ulaşmak için, Millî Nizam Partisi’ni kurarak siyâsi çalışmalara başladık.

Erbakan Hoca’mızın yönetiminde, Millî Görüşçülerin kurduğu siyâsi partiler, yüklenmiş oldukları bu büyük sorumluluğa uygun olarak, hoşgörülü, birleştirici ve toparlayıcı olmaya azamî gayret ediyorlardı.

Zira Erbakan Hoca’mız Millî Görüşçüleri, mü’minlerin, birbirlerinin kardeşi olduklarına inanan bir topluluk olarak eğitiyordu. Bundan dolayı bizler, kardeşler arasında iyi ilişkiler olmasını arzu ederiz. Siyâsî çekişmelerin, toplumda oluşturduğu, olumsuz etkilerden uzak durarak, aramızda, kardeşliğin sağlanmasına ve gelişmesine önem veririz.

Erbakan Hoca’mız, toplumda birlikte yaşadığımız insanlarda, bir hatâ ve kusur görürsek, o hatâ ve kusuru gidermeye çalışmamızı isterdi.

Bu hizmeti yapmak için, konuşmanıza tenkitle başlamayın, suçlayıcı bir dil kullanmayın, Peygamberimiz (A.S.) insanlara şefkat ve merhametle davranmamızı emrettiği için, Millî Görüşçüler olarak siz de bu emre uyun diye tavsiyede bulunurdu.

Erbakan Hoca’mızın kurup yönettiği partilerde, başta Erbakan Hoca’mız olmak üzere, parti yöneticileri konuşmalarında ahlâki ve mânevî değerlere önem ve öncelik verirlerdi. Dinleyenlerin kalplerine, akıl ve mantıklarına hitap ederlerdi. Bugün de faydalı hizmet yapabilmek için aynı şekilde hareket edilmesi gerekir.

Biliyoruz ki, “Nasılsak öyle idâre ediliriz.” Yine biliyoruz ki “Bir toplum kendini değiştirmedikçe, Allah (C.C.) o toplumu değiştirmez.”

Bu gerçekleri çok iyi bilen Erbakan Hoca’mızın uygulaması, Etrafındaki insanları iyi, güzel, faydalı ve doğruya, yani tek kelimeyle ifâde edersek Hakk’a, çağırmaktı.   Çekişmek, çatışmak değildi.

Bizler de bu yolda yürüyerek, Erbakan Hoca’mızın bizlere emânet olarak bıraktığı, “Yaşanabilir Bir Türkiye”nin, arkasından “Yeniden Büyük Türkiye”nin ve sonra da “Yeni Bir Dünyâ”nın kurulması çalışmalarına, Allah’ın izni ve yardımıyla devam edeceğiz.

Erbakan Hoca’mızın 1969 yılında başladığı ve her türlü engele rağmen hiç tâviz vermeden yürüttüğü, 50 yıllık mücâdelesi, önümüzde güzel bir örnek olarak durmaktadır. Yolumuz çok sağlam, düzgün ve doğrudur. Millî Görüşçüler olarak, bu çizgide mücâdeleyi, inançla devam ettirmekte kararlıyız.

Allah’ın rahmeti, bereketi ve selâmeti hepinizin ve bütün inananların üzerinize olsun. Allah’a emânet olun.

Oğuzhan Asiltürk
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı

- Milli Gazete, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/6534620/oguzhan-asilturk-erbakan-hocamiz-omrunu-davasina-hizmete-harcadi