Er - Baş

İbrahim Veli
İbrahim Veli

“Rütbesiz asker” olarak başlayan hayat nasıl derecelendirilir?  Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca’nın hayatına baktığımızda onu görmekteyiz. Mühendis olarak ortaya koyduğu erlik, ona motor yapma er-başlığı kazandırdı. Gümüş Motor olarak ortaya koyduğu erlik, ona TOBB er-başlığı verdi. Ağır sanayi olarak ortaya koyduğu erlik, 10’a başbakanlığı getirdi. Ne ektiyse onu biçti, hatta son ektiklerini hasat etmek bize kaldı! Peki, biz ne ekiyoruz?

Dünyayı Yeniden Okumak

Erbakan Hoca, soğuk savaş dönemini okudu ve “orta yol” olduğunu gösterdi. Soğuk savaş sonrasını okudu ve “taklitçi zihniyet”i deşifre etti. Küreselleşmeyi okudu ve “yumuşak lokma” olmayı durduracak yolları gösterdi. İlkeler ve metotlar çerçevesinde düşünceleriyle anlam, ifadeleriyle eylem kazandıran bir hayat yaşadı.

Anlaşılması gerekeni “iki kelime” ile aktarmayı başardı. “Canlı kuş” metaforuyla çözümde buluşacak insanların yönetim bilincini besledi. “Güncel yanılgı”ya son vererek zor bir yolda nasıl yürüneceğini gösterdi. Fikir, söylem ve eylem birliğine dayanan sosyal yapılar kurarak “yenilmişlik psikolojisi”ni bitirdi.

Yeni Bir Dünya Görüşü

Erbakan Hoca, temel konularda “tespit, teşhis ve tedavi” önerileriyle “kuklayı değil, kuklacıyı” vurmayı hedefledi. Hem halkı hem de insanlığı yeni bir “dünya görüşü”ne davet ederek paradigma değişikliği sağladı. “Millî Görüş” ile büyük resmi göstererek insanlığa yeni başlangıçlar yaptırdı.

İnsanlığa tanıtmak istediği çözümleri “anahtar kelimeler” ile tanıttı. “Sunuluş düzeni”ne sahip içeriklerle, düşünce ve çalışma vizyonuna milletimizi ortak etti. “Yaşanabilir Bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya” gibi temel hedeflerle, “kurtuluş reçetesi” yazdı. “Zilletten İzzete, Sefaletten Saadete” giden rotayı çizdi.

“Kökü Mazide Olan Ati”yiz

Erbakan Hoca’dan bize miras kalan; bu vizyon, hedef, reçete ve rotadır. Ancak bu yolda ilerlemek, yeni “er”lik yapmayı gerektiriyor. Önce meslekte, sektörde, kurumda Er-bakan olmak gerekiyor! “Er”likleri ortaya çıkaracak yeni “ekim”ler sayesinde, yeni “heyecan”lar biçmek gerekiyor!  “Tarihteki Şerefli Yerimizi Almak” için, en az tarihteki kadar emeği-bedeli ödemek gerekiyor.

Gereken yapıldığında biz de; yaklaşımlarımızla karmaşık olanı basitleştirecek, tartışmalı olanı anlaşılır kılacağız. Olanlara takılmadan, “olması gereken”e odaklanarak kaybettiğimiz şeyi kaybettiğimiz yerde arayacağız. “Türkiye’nin Teminatı” olacak bir zeminde buluşan “er-baş”lar olacağız.

- Milli Gazete, İbrahim Veli tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/6523712/ibrahim-veli/er-bas