Devir

İbrahim Veli
İbrahim Veli

Belirsizliği netleştirecek arayışlar, devletleri zorluyor. Bu yüzden kurumlar kaynak yönetimi ve kurumlar arası işbirliğini geliştirmeye çabalıyor. Yeni şartların getirdiği risk ve fırsatlar devletlere “girişimci” bir rol biçiyor. Peki, bu girişimci rol, ortak sorunlara ortak çözümler üretecek şekilde nasıl yönetilecek? “Alışılagelmişin dışında düşünme” nasıl başarılacak?

Yeni Ufuklar

Birçok alanda oluşan farklı paradigmaların dayattığı yeni şartlar; bireysel, kurumsal, ulusal ve küresel boyutlarda tek başına iş yapmanın imkânsız olduğunu gösteriyor! Bu noktada ortak ihtiyaç-maliyet-faydalar üreten ekosistemlere ihtiyaç var. Her ekosistemin de, ortak akıl-çalışma-motivasyon sunan döngüleri ve döngülerin devir hızının artırılması gerekiyor.

Her devir, eskideki gücü kaybetmeden yeniyi oluşturma becerisini hedefler. Veri temelli ekonomiye ve aile dostu politikalara ağırlık verecek yeni ufuklara yönelir. Bilgi ekonomisi, insan ve altyapı yatırımlarını artırmaya odaklanır. Birlikte çözümler üretebilmek için güven, insan odaklılık ve yönetişimi geliştirerek kaldıraç etkisiyle yol alır.

Kaldıraç Etkisi

Kurumlar, standart iş yapış tarzlarını, inovasyona yönelik bir iş yapış tarzına dönüştürmek için her yıl stratejik hedef belirliyor. Operasyon odaklılıktan stratejik odaklılığa, fonksiyon odaklılıktan süreç odaklılığa geçmeye çabalıyor. Bu kapsamda dijital yetilere sahip çıkarak kaldıraç etkisi oluşturmaya odaklanıyor. Bu çabalarının merkezinde ise “ölçeklendirme” kavramı yer alıyor.

Sürdürebilir büyüme, üretim verimliliği ve maliyetleri düşürme ölçeklendirme sayesinde gerçekleşir. Çünkü “temel süreçlerin ustaca yönetilmesi, müşteriler için en uygun değer için doğru önceliklerin belirlenmesi, doğru zamanlama yapılması” buna bağlıdır. Tepkilerle değil sağlıklı kararlar alarak hem “iç”te hem de “iş”te dönüşümün belirleyicisi olur.

Pastayı Büyütmek

Bu dönüşümde devletlerin girişimci rolü; üretim ve süreçlerdeki bu yeniliklerle birlikte pastayı büyütmektir. Bu bilinci oluşturacak yönetim, ilim ile iradeyi dengeleyerek ekosistemi yeniler. Çünkü maharet ilim ile iradeyi birlikte artırarak adil bir yönetim sergilemektir. Ekosistemi yenilemeyen devletler sorunlarını derinleştirecektir.

Pasta büyütülüp hizmet ve fayda üretme zemini değiştiğinde, hizmetin ve faydanın katma değeri de artar. Böylece tükeniş sonlandırılır, ülke potansiyelini ve insanların yeteneklerini harekete geçirecek seçenekler üretilir! Ciddi emek, aktif zaman ve etkin yatırımla üretilen her seçenek, sorunları çözer ve koordinasyonu güçlendirir. Devir, “güveni inşa ve kritik tercih” devri!

- Milli Gazete, İbrahim Veli tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/6500912/ibrahim-veli/devir