BDDK'dan bankalara müdahale!

Bankalar Birliği’nden yapılan açıklamada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK’nın küresel piyasalardaki gelişmeler ve salgın nedeniyle yaşanması muhtemel riskleri dikkate alarak, özkaynakların güçlü kalması için ihtiyatlı bir yaklaşımla bankacılık sektöründe 2018 ve 2019 yılı kâr dağıtımına izin vermediği hatırlatıldı. Açıklamada, “Benzer şekilde, hissedarlara 2020 yılında elde edilecek olan kârlar ile 2020 yılı öncesinde elde edilmekle birlikte dağıtım konusu yapılmayarak özkaynaklar altında tutulan kâr ve yedeklerin de nakit çıkışına neden olacak şekilde kâr dağıtımına konu edilmemesinin faydalı olacağı Kurum tarafından değerlendirilmiştir.

Ancak, bununla birlikte, olası kâr dağıtım taleplerinin, ihtiyatlılık ilkesi ve başta sermaye yeterlilik oranı olmak üzere bankaların özel durumları çerçevesinde 2020 yılı dönem net kârından yüzde 10’ununa kadar karşılanması uygun görülmüştür” denildi.

BDDK2dan yapılan açıklamada, güçlü özkaynakları yanında sağlıklı bilanço yapısı, tecrübeli yönetimi ve ihtiyatlı yaklaşımı sayesinde bankacılık sektörünün yakın dönemde yaşanan şokları başarılı olarak yönettiği kaydedilerek, “Ekonomik faaliyetin finansmanına ve ödeme sisteminin etkin çalışmasına katkı sağlamaya devam etmiştir. Temel bankacılık performans göstergeleri düzenlemelerin öngördüğü düzeylerde ve uluslararası ortalamalara yakın seyretmiştir. Bu çerçevede, uluslararası uygulamalarda olduğu gibi, ihtiyatlı bir oranda yeniden kâr dağıtımına izin verilmesi bankacılık sektörü, yatırımcılar ve piyasalarımız açısından olumlu olarak değerlendirilmektedir” denildi.

- Milli Gazete, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/6330739/bddkdan-bankalara-mudahale