Kur’an-İ Kerim

İsmail Hakkı Akkiraz
İsmail Hakkı Akkiraz

Bismillahirrahmanirrahim

Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah’a hamd, Peygamberimize, âline ve sahabelerine salât ve selam ederiz.

Son günlerde Kur’an etrafında yapılan felsefi ve siyasi tartışmalar, birçok kimsenin foyasını deşifre etmiştir. Kur’an-ı Kerim, Allah’ın insanlara indirdiği son hak kitaptır ve bu kitapta, hiçbir şüphe ve çelişki yoktur. Kur›an; okumaya ve ilme büyük değer verdiği gibi, neyi ve nasıl okumamız gerektiğini de gösterir. Birçok inceliği ve gerçeği içinde topladığı için de büyük bir hikmet sergiler. Bakara 2: “Anlattığı konularda hiçbir şüpheye yer bırakmayan bu kitap; yolunu Allah’ın kitabıyla bulmak isteyen takva sahipleri için saadet yolunu gösterir.” Kur’an’da Fatiha’dan sonra ilk okunan bu ayet, kitabın ne olduğunu, ne işe yaradığını ve kime fayda vereceğini açıklamaktadır. Kur’an’ı okuyan her kimsenin ilk öğrenmesi gereken şeyin, O’nun bir Allah kelamı olduğunu şeksiz ve şüphesiz kabul etmesidir. Mümin, Kur’an’la ilgili olarak “acaba” endişesi içinde olmaz. İman, güven duymaktır, yolunu Kur’an’la bulacak kimselerin, O’ndan zerrece şüphe duymamaları gerekir. Kur’an; Allah Teâlâ tarafından Peygamberimiz Hz. Muhammed’e indirilmiştir. O bütün insanlık için bir açılama, takva sahipleri için de saadet yolunu gösteren bir hidayettir. Kur’an bize, kâinatın yaratılış sırlarını, bütün ilimlerin temel esaslarını, dünya ve ahiret saadetinin temel kuralları; hak ve adalet ölçülerini, iman ve cihat şuurunu bildirir. Kur’an, Allah’tan başka ilah olmadığını açıklar ve hak ilah olan Allah’ı bize sıfatlarıyla, isimleriyle ve fiilleri ile tanıtır. İnsanı ve kâinatı anlatır. Meleklerden, cinlerden haber verir, insanın derin düşmanı cin ve insan şeytanlarını tanıtır. Nemrut, Firavun, Karun, Haman ve Ebu Leheb gibi zalimlerden, inkârcılardan, müşrik ve münafıklardan, fasık ve facirlerden söz eder ve tanıtır. Hak yoldan sapmaların, verilen nimetlerden dolayı şımarıp azgınlaşan, bozgunculuğa koşan toplulukların nasıl helak edildiğini örnekleriyle anlatır. Dünya hayatından, kıyametten, ahiretten, cennet ve cehennemden söz eder. İnsanların uyacağı helallerden ve haramlardan, emirler ve yasaklardan söz eder, uyarılarda bulunur. Kur’an; kendisinden şüphe duyulacak bir kitap değil, gösterdiği yola itibar edilecek bir kılavuzdur.

KİTABULLAH

Allah’ın insanların iyiliği ve saadeti için bir kitap göndermesi, rahmetinden, merhamet ve şefkatindendir. Çünkü Kur’an gerçeği açıklar. Kur’an; Allah’ın izniyle, insanları karanlıklardan aydınlığa, yaratan, yaşatan, rızası gözetilen, hak ve adalet ölçülerini koyan Allah’ın yoluna çıkarmak için indirilmiş kitabullahtır. Âlemler için bir öğüt, hatırlatma ve uyarıdır. Müminlerin imanlarını pekiştirir, Müslümanlar için doğruluk rehberidir, müjdedir ve ışıktır. Allah’ın rızasını gözetenleri adil düzen yollarına eriştirir. Kur’an, bir hüküm kitabıdır. Müminler, kendilerini Kur’an’ın bir kısmından vazgeçirmeye çalışanlara itibar etmezler. Kur’an, insanlara her çeşit misali türlü şekillerde açıklar, hak ile batılın arasını ayıran ölçüler koyar. Kur’an’dan yüz çevirenler dünya huzurundan mahrum olurlar, kıyamet günü ise kör olarak haşredilirler.

Kur’an’ın hükümleri insanlara açık olduktan sonra, bu hükümleri gizleyen kimselere hem Allah lanet eder, hem de bütün lanet edenler lanet ederler. Allah’ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip, basit dünya menfaati karşılığında satanlar, ateşten lokma tıkınmış olurlar. Allah, kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onları günahlarından arındırmaz. Kur’an’ı işlerine geldiği gibi bölenler de azap görürler. Hak kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr edenler, dünya hayatında rezil ve rüsvay olurlar, kıyamet gününde ise en şiddetli azaba müstahak olurlar.

Kur’an, Allah’tan başkasına nispet edilemez. Eğer Kur’an, Allah’tan başkası tarafından olsaydı muhakkak ki içinde birbirini tutmayan çok söz ve ifadeler bulunurdu. Kur’an; bir şair veya bir kâhin sözü de değildir. Kur’an’ı şeytanlar getirmedi, buna güçleri yetmez.

İTHAM EDENLER

İnkârcılar, müşrik ve münafıklar, Allah’ın nuru olan Kur’an’ı itibarsızlaştırmak için birçok iddialarda bulunurlar. Kur›an›ın Allah kelamı olmadığını, O’nun bir şair, kâhin sözü olduğunu, şeytan ilhamı ve vesvesesi olabileceğini, Peygamberin uydurması olduğunu, geçmişlerden intikal eden bir masal olduğunu söylerler. Her asırda bu iddiaları tekrarlayan gafiller olmuştur. Günümüzde de Kur’an’a düşmanlık edenler, benzer iddiaları ortaya atıyorlar. Enam 25: “…Hatta o kâfirler sana geldiklerinde: ‘Bu Kur’an eskilerin masallarından başka bir şey değildir’ diyerek seninle tartışırlar.” Bu ve benzeri iddialar, Kur’an’ın açıkladığı gerçekler karşısında söyleyecek sözü olmayan gafillerin çaresizliğidir. Kur’an, bu iddiaların tamamını reddeder ve bu iddia sahiplerine meydan okur. Bakara 23-24: “Eğer kulumuza indirdiklerimizden (Kur’an’dan) herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sure getirin, eğer iddianızda doğru iseniz Allah’tan gayri şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın. Böyle bir şeyi yapamadığınıza ve hiçbir zaman da yapamayacağınıza göre, yakıtı insanlarla taşlar olan ve kâfirler için hazırlanan ateşten sakının.” Karanlığın adamları, her zaman Kur’an karşısında çaresiz kalmaya mahkûmdur. Çünkü O, Allah kelamıdır ve O’nu koruyan da Allah’tır.

KUR’AN NİZAMI

Kur’an, bütün insanlığı materyalizm, faizci kapitalizm karanlığından, İslam ve adil düzen aydınlığına kavuşturacak hareketin temel kitabıdır. Kur’an, bütün insanlık için tek kurtuluş reçetesidir, tek çaredir, her topluma ve her bireye çıkış yolları gösterir. Kur’an; tarihin akışını değiştirmiş, en köklü değişiklikleri gerçekleştirmiş, en sağlam nizamı oluşturmuştur. Kur’an, çağ kapatıp çağ açmıştır. İnsanlık, bugün, Batı’nın önderliğini yaptığı materyalizm ve faizci kapitalizm cehaletinin karanlığında yaşıyor ve faizci cahiliye düzeninden tekrar Kur’an ile kurtulacaktır. Yeter ki milletimiz ve insanlık, bu kapıyı tutan Milli Görüş’le= Saadet Partisi’yle yeniden ayağa kalkmaya karar versin. Selam hidayete tabi olanlara…

- Milli Gazete, İsmail Hakkı Akkiraz tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/5925194/ismail-hakki-akkiraz/kuran-i-kerim