Faiz için her vatandaşın cebinden çıkacak para dudak uçuklatıyor

İYİ Parti’nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 2021 bütçesine ilişkin koyduğu muhalefet şerhinin yazımı tamamlandı. 2021 bütçesine koyulan şerhte faiz giderleri dikkat çekti. Faiz giderlerinin geçen yıla oranla ciddi bir artış yaşayarak 180 milyar TL’ye çıktığına vurgu yapıldı. Muhalefet şerhinde, “Günde 490 milyon liradan fazla olan bu tutar 83 milyon vatandaşımıza paylaştırıldığında her biri bu faiz ödemeleri için günde 6, ayda 180, yılda 2 bin 160 lira ödeyecektir.” ifadelerine yer verildi.

İYİ Parti’nin 2021 bütçesine ilişkin şerhinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sonrası bütçe sahibi sorunsalının ortaya çıktığına değinildi. 

YÜRÜTME KADROLARI DERİN BİR KARIŞIKLIK İÇERİYOR

Şerhte, “Yürütme kadroları ekonominin yönetimiyle ilgili derin bir karışıklık içermektedir. Eski sistemde Devlet Planlama Teşkilatı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Yüksek Planlama Kurulu koordinasyonunda yürütülen süreç, yeni sistemle Cumhurbaşkanlığı’na ait kılınmıştır. Bu sistemde ekonomi yönetimi nedir, nasıl işler, ekonomi yönetimi kime aittir, sorumluluğu nedir, bütçeyi kim yapar, kim sunar, kim yürütür gibi sorular hala netliğe kavuşturulmamıştır” denildi.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ YAYIMLANMIYOR

Şerhte, komisyonda da sık sık tartışma konusu olan bütçe görüşmelerinin yayımlanmaması ve sivil toplum kuruluşlarının komisyon görüşmelerine katılamaması eleştirildi.

TASARRUF, KAMU ÖZEL PROJELERİNDEN KURTULMA İLE OLUR

Tasarruf konusuna yeteri kadar özen gösterilmez ise telafisi güç noktalara varılacağı belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

“Bu sadece lüks tüketimden tasarruf etmekle değil Kamu Özel İşbirliği ile yapılan ve her geçen gün bütçeye daha fazla yük getirmeye başlayan projelerinden de kurtulma ile olacaktır. 2021’de 31 milyar TL olarak hesaplanan garanti ücretleri bütçede önemli yer tutmakta ve yatırım maliyetlerini çoktan aşmaktadır. Garanti kapsamındaki ödemeler ile kira ödemelerinin bütçeye tam olarak yansıtıldığı konusunda ciddi şüphe bulunmaktadır. Bu yöntemle proje yapmaktan vazgeçilmeli ve gelecek yıl bütçeleri üzerindeki yük hafifletilmelidir.”

GARANTİ ÖDEMELERLE İLGİLİ BİLGİ VERİLMEDİ

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ilgili bakanlar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sorulmasına rağmen garanti ödemelerinin ne kadar olduğuna ilişkin bilgi verilmediği de anımsatıldı.

FAİZ LOBİSİNE HER VATANDAŞ GÜNDE 6 LİRA ÖDEYECEK

İYİ Parti’nin şerhinde, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi için şu ayrıntılara yer verildi:

Bütçe rakamlarını incelerken başta kişi başı milli gelirimizin 8 bin doların altında kapanacağını ve bu bütçenin bu rakamı arttırmaya yönelik bir içeriğinin olmadığını söylemek gerekir. Hem OVP hem de bu bütçe ‘milletin fakirleştiğini’ itiraf etmektedir. Milli gelirimiz 2006 – 2007 seviyelerine gerilemiş durumdadır. Üstelik bu rakamları dolar enflasyonu ile reelleştirecek olarak 16 yıldan fazla geriye gittiğimiz görülecektir.

İşsizlik için de herhangi bir çözüm üretebilecek durumda değildir. Çünkü siyasi irade işsizliği halen daha manşet rakamlar üzerinden açıklamaya çalışmakta ve geniş tanımlı da 12,3 milyonlara ulaşabilen yüzde 34’lere erişen işsizliği görmezden gelmektedir. Türkiye’de işsizlik OECD ortalamasının iki üç katına ulaşmasına rağmen iktidar TÜİK aracılığı ile konunun odağını saptırmakta ve bu soruna teşhis koymaktan kaçınmaktadır.

Bütçede dikkat çeken en önemli husus ise faiz giderlerinin geçen yıla oranla ciddi bir artış yaşayarak 180 milyar TL’ye ulaşmasıdır. Faize siyaseten uzak olduğunu her fırsatta dile getiren AK Parti hükümetinin sunduğu bütçede faizin bu kadar yüksek yer kaplıyor olması hayli düşündürücüdür. Faiz giderleri tek başına vergi gelirlerinin yüzde 19,5’ini kapsamaktadır. Yani vergi gelirlerinin biri Sayın Cumhurbaşkanının diline pelesenk olan faiz lobisine gitmektedir. Günde 490 milyon liradan fazla olan bu tutar 83 milyon vatandaşımıza paylaştırıldığında her biri bu faiz ödemeleri için günde 6, ayda 180, yılda 2 bin 160 lira ödeyecektir.

Hasta garantili, maliyetleri oldukça yüksek olan şehir hastaneleri ülkenin bütçesine büyük bir yük oluşturmaktadır. Devletin genel bütçesinden daha uygun, daha maliyetli hastaneler yapılması mümkünken şehir hastaneleri büyük bir israfın örneğidir. İktidar partisinin şehir hastanelerinin sözleşmelerinin ticari sır olarak gizlenmesi de ayrı bir konudur. Şehir hastanelerinin maliyetlerinin bilinmemesi, bütçeye ne kadar yük olduğunun gizlenmesi şeffaf devlet yönetimine ters düşmektedir. Şehir hastanesi projelerinden vazgeçilerek yüksek kiralama hizmet bedelleriyle bütçeyi yük altından kurtarmak bütçemizin ve en önemlisi ülkemizin geleceğinin lehine olacaktır.”

- Milli Gazete, Siyaset bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/5851524/faiz-icin-her-vatandasin-cebinden-cikacak-para-dudak-ucuklatiyor