Koronavirüs'te yeni bulgu... Bal ve çörek otlu tedavi!

Daha önce burun ya da ağızdan vücuda girerek bulaşan Koronavirüsün, enfeksiyona neden olmadan önce durdurabilmesi için tuzlu suyla gargara yapılmasını öneren İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta'dan yeni öneri. Uzman Profesör Yeni Tip Koronavirüs'ün ( KOVİD-19) tedavisinde bal ve çörek otunun etkili olduğunu öne sürdü.

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta yapılan bir araştırmaya göre 313 hastadan oluşan bir gruba 13 gün boyunca bal ve çörek otu verildiğini ve ortalama 3 ila 7 günde belirtilerin kaybolduğunu söyledi.

Ahmet Rasim Küçükusta'nın kendi internet adresinde konuyla ilgili yazılan makale şu şekilde:

Çok merkezli randomize kontrollü araştırmada KOVİD teşhisi konan 313 hastanın bir grubuna 13 güne kadar günde kilo başına 1 gram bal ve kilo başına 80 miligram çörek otu (Nigella sativa), bir grubuna ise plasebo verildi.
Orta derecede ağır tablo gösteren 210 KOVİD hastasından 107’ si tedavi 103’ ü ise plasebo grubuna, ağır bir tablo gösteren 103 hastadan 50’ si tedavi 53’ ü plasebo grubuna randomize edildi.
Hastalar semptomların hafiflemesi, viral klirensi (virüsten arınma) ve 30 günlük mortalite (ölüm oranı) bakımından değerlendirildi.
Bal ve çörek otu, orta ağırlıktaki vakalarda 3 günde ağır vakalarda 7 günde belirtilerin azalmasını sağladı.
Virüs, bal ve çörek otu alan orta ve ağır vakalarda 4 gün erken temizlendi.
Bal ve çörek otu alan orta ağırlıktaki vakaların %63.6’ sında ve ağır vakaların %28’ inde 6. günde daha iyi klinik skorlar elde edildi.
Ağır hastalarda 30 günlük mortalite tedavi grubunda %4 iken plasebo alanlarda yüzde 18.87 olarak bulundu.
Bal ve çörek otu ile ilgili aksi tesir görülmedi.
Araştırmanın sonucu
KOVİD’ de hastalık belirtilerini, virüsün temizlenmesini ve ölüm oranlarını azaltan, hiçbir aksi tesire yol açmayan bal ve çörek otunun maliyeti de çok düşüktür.
Bal ve çörek otu KOVİD’ de tek başına veya diğer tedavilere ilave olarak kullanılabilir.
Balın faydaları
Balın da çörek otunun da anti-viral, anti-mikrobiyal, anti-enflamatuar ve immun-modülatör etkileri vardır.
Daha önce balın herpes simplex, hepatit ve varicella zoster virüslerine karşı faydalı etkileri olduğu gösterilmiştir.
Baldan elde edilen altı flavonoid bileşiğin, viral 3-kimotripsin benzeri sistein proteazına bağlanarak SARS-CoV-2 replikasyonunu inhibe edebildikleri de bilinmektedir.
Balın ayrıca çok ilaca dirençli bakterilere ve bilhassa da antibiyotiklerle beraber sinerjik tesiri bulunmaktadır.
Balda hem hazır (innate) hem öğrenilen (adaptive) bağışıklık tepkilerini artıran fenolik bileşikler de bulunur.
Bal, üst solunum yolları enfeksiyonlarında da faydalıdır.
Çörek otunun faydaları
Ranunculaceae ailesinden yaygın olarak kullanılan tıbbi bir bitki olan çörek otunun fare sitomegalovirüsü ve HCV gibi çeşitli virüslere karşı antiviral etkileri gösterdiği gösterilmiştir.
Çörek otu, laboratuar deneylerinde SARS-CoV virüsünün replikasyonunu da azaltır.
Çörek otu bileşenlerinden olan nigelledine, α-hederin ve timokinon, vb. çeşitli SARS-CoV-2 enzim ve proteinleri ile yüksek afiniteye sahiptir.
Aslında, anti-SARS-CoV-2 etkileri gösteren ilaçlar olan klorokin, hidroksiklorokin ve favipiravirinkinden daha iyi bir enerji kompleksi skoru gösterirler.
Bileşenlerinin çeşitli mikroplara karşı antimikrobiyal özelliklerinin yanı sıra anti-enflamatuar ve immün-modülatör etkileri de vardır.
Gelelim neticeye
Tıbbın altın standart olarak kabul edilen randomize-kontrollü metodu ile yapılan bu araştırmadan elde edilen neticelerin çok azı ilaç şirketlerinin bir ilacı ile edilmiş olsaydı, inanın dünyayı ayağa kaldırırlardı.
Bu ilaç, Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) tarafından KOVİD hastalarına verilmesi uygun bulunmayan 3 bin dolarlık remdesivirden bile daha yüksek fiyata hem de kapış kapış satılırdı.
Başkan Trump bile koltuğunu kaybetmezdi diyeyim, daha iyi anlayın.
NOT 1: Tabii ki bal da çörek otu da “hakiki” olacak!
NOT 2: Bal ve çörek otunun bu tesirlerine ait kaynaklara makaleden erişilebilir.
NOT 3: Araştırmanın hakemli bir dergide yayınlanmadığının ve tenkit edilecek tarafları olduğunun elbette farkındayım.

- Milli Gazete, Sağlık bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/5761293/koronaviruste-yeni-bulgu-bal-ve-corek-otlu-tedavi