Hüner

İbrahim Veli
İbrahim Veli

Hataların farkına varmadan doğru bir politika oluşturmak isteyen bir yönetim anlayışımız var! Tepeden tırnağa bu böyle ama yüzleşemiyoruz çünkü fayda üretmeyen organizasyonlardan sormaya ve görmeye vakit bulamıyoruz. Ancak sormadan yanlışlar görülemez, görmeden de yanlışlıklar düzeltilemez. O halde; harap olmuş gönlü tamir etmektir hüner!

İstişare İçeren Şura

Organizasyon yapmaktan hâkim politikayı öngöremiyoruz. Belki de hâkim politika konuşulmasın için sürekli gündem değiştiriliyor. Hemen her konuda ve her gün bir organizasyonla uyanıyoruz. Organizasyonlar yüzünden ekonomide “fikr-i takip” mekanizmamızı çalıştıramıyoruz. Çünkü ihracatın artmasını sağlayacak adımlar konuşulmadan kutlaması, girişimciliği destekleyecek uygulamalar tartışılmadan ödül törenleri gerçekleştiriliyor.

2020’nin ne bütçesi gerçekleşti, ne vaatleri, hatta beklentiler bile sıfırlandı. Gördük ki; bugüne kadar yapılan her organizasyonla Türkiye, küresel güçler tarafından Bölgesel Yönetim ve Hizmet Merkezi olarak şekillendirildi. Dahası, bu ülkede kırsal kalkınma ihmali kentsel dönüşüm israfına dönüştü! En son Ekonomi Şurası toplandı; ekonomide bugüne kadar hangi konuda istişare yapıldı ki, şura toplanıyor? “Bugünkü şartlarda kapitalist ahlâka mahkûm olmadan zenginleşmenin, Makyavelist ahlâka teslim olmadan iktidar olmanın imkânı var mı?” önce bunu istişare edelim.

Müstakil Düşünebilmek!

Zandan bilgiye geçiş için göstergeler önemli; 2021’de faize ödenecek miktarın Cumhuriyet tarihinin faiz rekoru olduğunu gördünüz mü? Ya da “2019 başında Merkez Bankası’nın 100 milyar dolar brüt, 50 milyar dolar net döviz fazlası varken, 2020 sonuna yaklaşırken ‘iç kaynakla’ kredi büyümesi sonucu 79 milyar dolar brüt, 50 milyar net döviz açığı”na yüreğiniz nasıl dayanıyor?

Mevcut tespitleri yeni teşhisler izlemelidir. Mesela; toplamda tüm yatırımları faize ödenen paraya yetişemeyen bir ülke bütçesinden üretim yapmayı nasıl umabilir? Yatırım payı faize ayrılan pay kadar olmayan bir ekonomide neden hep işverenden fedakârlık istenir? İş dünyası “acı reçete”yi sürekli içtiği halde, işsizlik neden düşmez? Son 15 yılda 100 milyar TL teşvik verildiği halde üretim neden katma değer sağlamaz? “Esasında tarihsel olarak neoliberalizmin sonu çoktan geldi ancak yerini alacak bir alternatif gelişmediği sürece hâkim politika olmayı sürdürüyor!” Meğer “müstakil” düşünebilmekmiş hüner!

- Milli Gazete, İbrahim Veli tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/5748245/ibrahim-veli/huner