Milli Görüş’ün Akşemseddin’i

Mustafa Kasadar
Mustafa Kasadar

Her hak davanın mutlaka bir Akşemseddin’i olmak zorundadır. Zira manevi terbiyeden geçmeyen her insan nefsinin esiridir, zalim ve nankördür. Türkiye’nin son yarım asırlık dönemine damgasını vuran Milli Görüş hareketinin Akşemseddin’i ise Mehmet Zahid Kotku Hazretleridir.

Memmet Zahid Kotku Hazretleri, Gümüşhanevi Dergâhı’nın şeyhi ve kendisinin de akranı ve arkadaşı olan Abdülaziz Bekine Hazretlerinin 1952 yılında vefatı üzerine bu görev kendisine tevdi edilmiş ve 13 Kasım 1980 tarihinde vefatına kadar da İskender Paşa Camii imamlığı yanında bu görevini de sürdürmüştür. O, Abdülaziz Bekkine Hazretlerinin kendisinden önce başlattığı çizgiyi devam ettirmiş ve daha yükseklere taşımıştır. Onun zamanında İskender Paşa Camii tıpkı İmam Gazali’lerin, İmam Rabbani’lerin dönemindeki gibi bir vazife görmüş ve yeniden dirilişin merkez üssü olmuştur. 

Müslümanların henüz kendi adlarına siyaset meydanına çıkmadığı, ülkede siyasetinin sağ-sol diye ikiye ayrılıp kutuplaştırıldığı, mütedeyyin Müslümanların çeşitli tuzak ve aldatmacalarla sola karşı sağı desteklemeye mecbur hissettirilip mason siyasetçilerin elinde oyuncak haline getirildiği bir dönemde bu oyunun farkına varmış ve müridanına siyaset, ticaret ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda yeni ufuklar açmıştır. Onların ihtiyaç duyulan her alanlarda en başarılı insanlar olması için teşvikte bulunmuştur. Onun bu teşviklerinin neticesi olarak değişik alanlarda İslami şuur sahibi on binlerce şuurlu ilim adamı yetişmiştir. Bunun için kıymetli ilim adamlarımızdan Prof. Ersin Gürdoğan Bey, İskender Paşa Dergâhı’nı Görünmeyen Üniversite diye nitelemiş ve aynı adla kitap yayımlamıştır.

Mehmet Zahid Kotku Hazretlerinin bulunduğu dergâhın ilim-irfan merkezi olmasının yanında en büyük davet ve tebliğ merkezi olmasında elbette ki Erbakan Hocamızın bu tekkeye intisaplı olmasının çok büyük etkisi vardır. Erbakan Hocamızı siyaset meydanına çıkmaya kendisi teşvik etmiş, bütün meşayıhın da desteğini almasına yardımcı olmuştur. Bunun için Erbakan Hocamız kurduğu ilk siyasi parti olan Milli Nizam Partisi’nden bahsederken, “Mili Nizam’ı sultanlar kurdu” demiştir. Yani Milli Görüş’ün ortaya çıkmasında bütün meşayıh seferber olmuştur. Ama bunlar arasında Mehmet Zahid Kotku Hazretlerinin ayrı bir yeri vardır. Bunun için Milli Görüş hareketinin ruh kökünde tasavvuf yatmaktadır. Bu hareketin genlerinde tasavvuf ve nefis terbiyesi vardır. Zaten başarısı da buradan gelmektedir.  Nefis terbiyesi yapmamış olan insanların bu harekette uzun soluklu yürümeleri mümkün değildir.

Bugünkü iktidar sahiplerinin 19 yıldır tek başına iktidarda olmalarına rağmen adam yetiştirememeleri ve hatta yetiştiremedikleri i gibi yetişmiş olanların bir kısmını da harcamalarının temelinde nefis terbiyesi yapmamış olmaları yatmaktadır.

Erbakan Hocamız, ömrü boyunca şeyhine son derece bağlı kalmış, evrad ve ezkarını muntazaman yerine getirmiştir. Kendisi hayatta iken daima yanında bulunup hizmet eden Milli Görüş davasının samimi erleri şahitler olarak halen aramızdadır. O kadar ki 1974 yılında kurulan ve Erbakan Hocamızın ilk kez hükümete katılıp Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde bir sabah namazı İskender Paşa Camii’nden şeyhi ile birlikte çıkarken resmi çekilerek bir kısım gazetelerde basılmış ve altına, “İskender Paşa’dan yönetilen devlet” başlığı atılmıştır. Erbakan Hocamızın Türkiye’de kurduğu ilk motor fabrikasına Gümüş Motor ismini koymasının da Gümüşhanevi Dergâhı’nı anımsatması için olduğu da söylenmektedir.

Mehmet Zahid Kotku Hazretlerinden herkes Erbakan Hocamız gibi istifade edemese daha sonra devletin en tepe noktasına kadar yükselen çok kişi etkilenmiştir. Özal kardeşler de buna dâhildir. Özellikle Pazar günleri İskender Paşa Camii’nde ikindi namazı sonrası yaptığı Ramuz el- Ehadis dersleri gençliği bir mıknatıs gibi o saatte İskender Paşa Camii’ne çekmiştir.

Yetiştirdiği onbinlerce talebesinin anlatımları, Tasavvufî Ahlâk, Cennet Yolları (Hadislerle İlim), Ana Baba Hakları, Ehl-i Sünnet Akaidi, Nefsin Terbiyesi isimli eserleri başta olmak üzere kitapları ve ses kaydı yapılmış olan bir kısım vaazları ile gönülleri fethetmeye devam etmektedir.

Bütün ömrünü Müslümanları uyandırmak ve her alanda söz sahibi olmalarını sağlama yoluna adayan Mehmet Zahid Kotku Hazretlerinin dar-ı bekaya göç etmesinin kırkıncı sene-i devriyesindeyiz. Bu vesile ile kendisini bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, şefaatine nail olmayı umuyoruz. Rabbim kendisinden ebediyen razı olsun.

- Milli Gazete, Mustafa Kasadar tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/5715784/mustafa-kasadar/milli-gorusun-aksemseddini