Resmi Gazete'den iş ilanı: Akıl hastası olmayan personel aranıyor

Resmi Gazete’nin 16 Kasım 2020 Tarihli ve 31306 sayısında Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinden birinde istihdam edilmek üzere bir Halkla İlişkiler Destek Personeli alınacağını duyurdu.

Resmi Gazete’de “çeşitli ilanlar” başlığı altında yayımlanan ilanda KPSS’den 60 puan alan, 50 yaşından küçük, 5 yıl özel sektörde deneyime sahip kişilerin başvuru yapabileceği belirtilirken bir ifade ise dikkatlerden kaçmadı.

İşe alım ilanına başvuracak adaylarda “Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak” şartı aranması dikkat çekti.

Adaylarda aranan genel şartlarda şu ifadelere yer verildi:

1. ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartları aranır.

İşe alınacak personelde aranan tercih sebepleri şöyle sıralandı:

"Ajansımız bünyesinde destek personeli olarak görevlendirilecek adayın; kurumsal iletişim çalışmalarını aktif bir şekilde yürütebilecek, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerini koordine ve takip edebilecek, basın duyurularını hazırlayabilecek, kurumsal medya hesaplarının takibini ve içerik paylaşımlarını yapabilecek, seyahat engeli olmayan, iletişim ve organizasyon becerileri güçlü, iş takibi ve koordinasyon becerisi yüksek, araştırmacı, detaycı, yenilikçi, üretken, tanıtım materyallerine (tanıtıcı broşür, dergi, basın bülteni, gazete vb.) içerik hazırlayabilecek, kurumsal kimlik çalışmalarına katkı sağlayabilecek, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube vb. dijital platformlara hâkim, Microsoft Office programlarını çok iyi derecede kullanabilen, Türkçe dil bilgisi ve imla kurallarına hâkim olması beklenmektedir..."

- Milli Gazete, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/5711083/resmi-gazeteden-is-ilani-akil-hastasi-olmayan-personel-araniyor