‘Bismillâhirrahmânirrahîm’

Prof. Dr. Cevat Akşit
Prof. Dr. Cevat Akşit

KUR’AN-I KERİM’İN ANLAMIDIR

Resulü Müctebâ Efendimiz, ‘besmele her kitabın anahtarıdır. Her kitabın, her işin başında besmele çekmek gerekir. Hakk O’dur. O’nun bereketinden istifade edebilmek ve Allah’tan umarak ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’ demek gerekir” diye buyuruyor. Yani bazı peygamberlere indirilen semavi kitapların her birinin ilk kelimesi ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’ olmuştur. Bir başka Hadis-i Şerifte ise, “’Bismillâhirrahmânirrahîm’  Kuran-ı Kerim’in anasıdır. Onun diğer bir adı da es-Seb‘u’l-Mesânî’dir” diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’ Kur’an-ı Kerim’in içindeki her ayet-i kerime’nin başında yazılıdır. besmele aynı zamanda kendi başına da bir Ayet-i Kerimedir. Neml Suresinin 30’uncu ayetinde yer almaktadır. Hanefi Mezhebine göre Kuran’ı Kerim besmele her sureye dâhil değildi. Ancak Kuran-ı Kerim’de Berae Suresinin başında ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’ yoktur.   besmele sureleri birbirinden ayırt etmek için kullanılan müstakil bir ayettir. besmelenin önemini vurgulamak için Peygamber Efendimiz her zaman her mubah işine besmele ile başlamıştır.  Allah’a inanan her ümmet, Allah’ın kulu olduğunu itiraf eden her insan güzel işlerine besmele ile başlamalıdır ki Hakk Teala’nın yardımı onlarla olsun. Rivayet edilene göre besmele, inzal buyurulduğu zaman dağlar titredi. Çünkü ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’, bütün Kur’an-ı Kerim’in anlamını ifade ediyor.

BESMELEYİ DİLİMİZDEN DÜŞÜRMEYELİM

Peygamber Efendimiz buyuruyor, “Besmele her kitabın anahtarıdır.” O zaman biz Müslümanlar da Resulullah’ın yolunda gidip, onun sünnetine uymak istiyorsak her güzel işimizin başında, her mubah işimizin başında besmele çekmeye kendimizi alıştırmalıyız. Ayrıca Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, “Besmeleyle başlanmayan işten, besmeleyle başlanmayan sözden hayır gelmez, sonuç alınmaz.” Gerçekten Müslümanlar için ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’  çok önemli bir role sahiptir. İşlerimizde başarılı olmak istiyorsa, sonuç almak istiyorsak besmele çekmeliyiz. Şeytanın bize nüfuz edeceği 4 kapıyı kapatmak istiyorsak besmele çekmeliyiz. Cehennem azabından kurtulmak istiyorsak, besmeleyi kendimize dost edinmeliyiz. Açıkça bize öğütler veriliyor. Kurtuluşun tarifi gösteriliyor. O zaman bizim de bu öğütlere, tariflere uymamız lazım. Öyleyse besmeleyi dilimizden düşürmeyip her güzel işimizin başında ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’ dememiz lazım…

19 CEHENNEM MELEĞİ VAR                                                          

Allah’ın azabını Cehennemliklere ulaştırmakla görevli olan cehennem melekleri zebaniler, ‘Kim ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’ diyerek her mubah işinde söylemeye devam ederse, cehenneme girmez’ demişler. Peki neden? Kur’an-ı Kerim’de aktarıldığına göre 19 tane cehennem için görevlendirilmiş melek var. Arap alfabesiyle yazılan besmelede de tam 19 harf vardır. Bir Müslüman besmeleyi dilinden düşürmezse, besmele o kulu sever. Öyle bir kula ahirette hesap vermeyip cehenneme götürüldüğünde zebaniler o kulu getiren meleklerin önünü kesecek ve ’Biz onu cehenneme sokmayız. Çünkü biz onu seviyoruz o da bizi seviyor. O bizim dostumuzdur’ diyecekler.  ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’ tam olarak 4 kelimedir. Kur’an-ı Kerim’de, lanetli şeytan kovulduğu zaman, ‘Sen beni bu Adem’e secde etmedim diye kovuyorsun. Bana kıyamete kadar izin ver, ben de bunun neslinin önünden, arkasından, sağlarından, sollarından onlara nüfuz edeceğim. Onlar da seni bulamayacaklar’ demiş. Yüce kitabımızda bu aynen vardır. Rabbimiz şeytana izin vermiş ve de buyurmuş ki, ‘Bana sığınanların kılına bile dokunamazsın.’ Şimdi şeytan insana 4 yönünden nüfuz etmeye çalışacak ve ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’ 4 kelimeden oluşuyor. O zaman Allah’a sığınıp şeytandan korunmak isteyen her mümin besmele-i şerif’i dilinden düşürmeyecek. Şeytanın insana nüfuzunu engelleyecek şey çok basit, 4 kelime. ‘Bismillâhirrahmânirrahîm.’

- Milli Gazete, Prof. Dr. Cevat Akşit tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/5678516/prof-dr-cevat-aksit/bismillahirrahmanirrahim