Çukurova Holding'e ait gayrimenkulleri satışa çıkarıldı!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Çukurova Holding'e ait gayrimenkulleri satışa çıkardı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri'nin satışı için ihale 13 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

Satışa çıkarılan gayrimenkuller için belirlenen muhammen bedel ise 6 milyon TL.

Holdinge ait İzmir Dikili'deki delicelik ve mecraların satışa çıkarıldığı kararla ilgili Resmi Gazete'de şu bilgiler dikkat çekti:

BMC Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcundan dolayı haczedilen gayrimenkullerinden oluşturulan Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi. Söz konusu bütünlüğün kapsamı, İzmir'in Dikili ilçesinde iki ayrı parselde bulunan toplamda 557 bin 363,79 metrekarelik delicelik ve mera nitelikli taşınmazlardan oluşuyor.

Muhammen bedeli 6 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak. İhale, 13 Ekim saat 16.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Bir zamanlar Turkcell'i de bünyesinde barındıran ve ülkenin en köklü firmalarından olan Çukurova Holding, İş Bankası'na olan 1 milyar 141 milyon 955 bin Türk Liralık borcunu ödeyememişti.

İş Bankası holdinge ve garantörlerine borcun ödenmesi için ihtarda bulunmasına rağmen sonuç alamamış ve Asliye Ticaret Mahkemesi'ne dava açmıştı. Bankanın ilk etapta ödenmesini talep ettiği borç miktarı 250 milyon TL. 

Holding garantörü olarak ise Mehmet Emin Karamehmet kredi sözleşmesinin garantörü sıfatıyla süreçte yer aldı. Ancak şirket bankaya olan borcunu ödeyemedi. Bunun üzerine banka, hem Karamehmet'e hem Sinai ve Mali Yatırımlar Holding hem de Demir Toprak A.Ş, Çukurova Makine ve İmalat A.Ş.'ye,  Beyoğlu Noterliği aracılığıyla, 797 milyon 199 bin TL'lik borcun ödenmesi için ihtarda bulundu.

Garantör ve şirketlerden yanıt alınamazken, banka İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu. 

İş Bankası başvuru dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye İş Bankası ile Çukurova holding arasında 20 Kasım 2012 ve 25 Şubat 2016 tarihli kredi sözleşmesi imzalandı.
Mehmet Emin Karamehmet, Sinai ve Mali Yatırımlar Holding, Demir Toprak A.Ş, Çukurova Makine ve İmalat A.Ş. bankadan kredi alınacağı sırada alınan borca garantör olarak gösterildi.
Kullanılan kredinin zamanında ödenmemesi üzerine borçlu firmaların hesapları ve borçtan sorumluların sözleşmede belirtilen adreslerine noter onaylı ihtarname gönderildi.
İhtarnamede ödenmemiş borcun 797 milyon 199 bin liralık tutarının ödenmesi talep edildi. Bahsi geçen ihtarname borçlu ve garantörlere tebliğ edilmiş olmasına rağmen borç kapanmadı. Asıl borçlu firmanın ödemesi gereken borç tahsil edilmeyince ihtiyati haciz başvurusunda bulunma zorunlu hale gelmiştir.
Söz konusu ihtarnameye rağmen borç ödenmediği gibi borçluların ödemelerini tatil ederek mal varlığını kaçırma, gizleme ve devretme eğiliminde olduğu değerlendirilerek borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarıyla diğer şahısların hak ve alacaklarından borcun belirlenen kısmına yetecek miktarının ihtiyaten haczini talep etmek zorunlu hale gelmiştir."

Banka, Çukurova Holdinge, Mehmet Emin Karamehmet'e, Sinai ve Mali Yatırımlar Holding, Demir Toprak A.Ş, Çukurova Makine ve İmalat şirketlerine garantör olarak haciz konulmasını isteyerek dava açtı. Dava Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülecek.

- Milli Gazete, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/5504278/cukurova-holdinge-ait-gayrimenkulleri-satisa-cikarildi