İmam Hatipler, Hacı Veyiszade Mustafa, Arif Ersoy-4

Reşat Nuri Erol
Reşat Nuri Erol

Birinci yazıdaki girizgâhımızı tekrar hatırlayıp hatırlatalım…
Arif Ersoy benim gündemimde, imam hatip liseleri herkesin gündeminde olmaya devam ediyor… Arif Ersoy hem “imam hatip okulu” hem de -pek bilinmeyen bir yönü ile- “Konya Yüksek İslam Enstitüsü” mezunudur; A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi ile birlikte…
Arif Ersoy ve bizler, orta ve lise tahsili olarak “imam hatip okulu” mezunuyuz; lise fark derslerini vererek lise ile birlikte ve çoğumuz ayrıca en az iki üniversite mezunuyuz…
Arif Ersoy ile bizim neslin ilk, orta, lise ve üniversitelerde okuduğumuz yılları, “BİR İMAM HATİP OKULU SEVDALISI olan Hacı Veyiszade Mustafa Kurucu Hocaefendi” örneği üzerinden anlattık ki; nereden nereye geldiğimiz daha iyi anlaşılsın…
Bu vesileyle Arif Ersoy hocamızı farklı şekilde anmaya devam ettik…
Evet…
Arif Ersoy ile bizim neslin ilk, orta, lise ve üniversitelerde okuduğumuz yılları…

“BİR İMAM HATİP OKULU SEVDALISI olan…

Hacı Veyiszade Mustafa Kurucu Hocaefendi” örneği üzerinden anlatmaya devam…
nereden nereye geldiğimiz daha iyi anlaşılsın diye...
Anlaşılsın ve kadir kıymeti de bilinsin diye…
Sonuç olarak…
Hacı Veyiszade Mustafa Efendi…
1) Islah-ı Medaris-i İslamiyye adlı üniversite ile ilgili çalışmalarıyla, yeni bir İslâmî hareketin öncüsü…
2) Vefatına kadar, dinî ve müspet ilimlerin birlikte öğrenebileceği ilim ve irfan abidelerinin kurulabilmesi için çaba gösteren; bu uğurda Allah’tan aldığı güçle, manevî otoritesini kullanan, toplumu hayır ve hasenatta yarışa sevk eden bir organizatör…
3) Binlerce talebe yetiştirmesi ve bu talebelerinin yüzlercesinin de yine binlerce talebe yetiştirmesi münasebetiyle hocaların hocası…
4) Az okuyandan çok okuyana kadar, kendi döneminde, kendisi ile temas kuran ve kurmayan cemaate irşat görevi yapmasıyla mürşit…
5) İlmini kendisinden faydalanmak isteyen herkese ulaştırmasıyla, ilmi ile amil bir âlim…
6) Kendisine başvuran herkese, biiznillah şifaya vesile olan manevi bir hekim…
7) Ölüye diriye selam vermesiyle sevgi ve barışın önderi…
8) Özellikle hassas bir zamanda imam hatip okulu binasının yapımından, açılmasına, öğrencisinden öğretmen teminine kadar, büyük bir organizeyi, cesaret ve ferasetle Allah’ın inayetiyle, büyük bir gayretle gerçekleştirmiştir.

Bütün bu yönleriyle o, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bize hâl ve hareketiyle, sohbet ve dersleriyle en güzel bir şekilde anlatan, gerek Konya’mız ve Konyalımız için ve gerekse insanlık için pek faydalı ve önder bir zat idi.

5 Şubat 1960 Cuma günü emr-i Hak vaki oldu. Cumartesi günü Kapu Camii’nden kaldırılarak bugünkü yerine defnedildi. Allah rahmet eylesin. O’nun haliyle hallenmeyi ve ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere de nasip eylesin. Nuh Hoca ve Muammer Tunahan ile birlikte hazırlayanlara teşekkür ederiz.
Not: Kendim, imam hatip mezunuyum, beş evladım da öyle; şimdi de torunum imam hatipte... O yıllardaki heyecanımızla, önce Almanya’daki bir üniversitede iki yıl… Sonra Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve mezuniyeti... Prof. Dr. Arif Ersoy ağabeyimiz ile diğer öğretim arkadaşları daha sonra işte bu fakültede öğretim üyesi oldular, İzmir’e gelmiş oldular, böylece herkesin bildiği Adil Düzen çalışmalarına vesile oldular...

Bu vesileyle imam hatip sevdalısı İzmir’deki Raif Cilasun ile İstanbul’daki Celaleddin Ökten’i de anmadan geçmeyelim, yazılarla onları da yâd edelim, inşallah...

*Bu akşam “İlim ve İrfan Saati”nde (tvnet, Saat 21.00) Prof. Dr. Arif Ersoy’u anacağız...

- Milli Gazete, Reşat Nuri Erol tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/5475528/resat-nuri-erol/imam-hatipler-haci-veyiszade-mustafa-arif-ersoy-4