Mali’de darbe

Sadrettin Karaduman
Sadrettin Karaduman

Geçen haftalarda 18.08.2020 sabahı Mali’de askeri bir darbe yapıldı.

Ne işimiz var Mali’de diyenler için şunu söylemek isteriz ki; kimileri tarafından uygarlığın beşiği olarak görülen Paris yönetimi de bu darbenin yanında bulunuyor. İlginç olan burası; Batı ve Batı’cı anlayış; ahlak yoksunu olmakla beraber, aynı zamanda darbecidir de. Bu Macron da olsa fark etmiyor maalesef.
Yani, darbecilik ahlak yoksunu olan Batılıların kanında var. Mali de devrik Devlet Başkanı olan Keyta, Fransa’nın desteğiyle iktidara gelmişti. İlginç olan bir diğer mesele de burası. Görüyor musunuz bunları?
Kendilerine sorsanız şayet, bu ahlaksızlıklarını ”pragmatizm”le açıklarlar. Batılı toplumda ve rejimlerde “vefa” diye bir şey aramayın, bulamazsınız. “Kelin ilacı olsaydı başına sürerdi” sözü, bu durumu güzel özetliyor.

Mali, Fransa’nın eski sömürgelerinden. Resmi dilleri Fransızca. Fransa’nın 19 devletten yıllık kazancı elan 300 milyar Euro. Her ne kadar sömürgecilik devri sona erdi deniliyorsa da birçok konuda olduğu gibi sömürücüler bu meselede de yalan söylüyorlar. İşte. Fransa’nın yıllık gelirini söyledik.

Adamlar alışmışlar böylesi bir geliri kaçırmak istemiyorlar. “Alışmış kudurmuştan beterdir” sözü de buraya cuk diye oturdu.

1648’de Vestfalya Sözleşmesi’ne imza atan Batılı devletler Batılı olmayan özellikle yoksul Batı dışı toplumları ilgilendiren iki hususta daha anlaştılardı. 1-Sömürgecilik başlayacak. Ancak Batılı devletler birbirlerinin alanına girmeyeceklerdi. 2-Batı başkentlerine yığdıkları hammaddeyi işleyecek bedava iş gücü anlamına gelen kölelik devri başlıyordu.

Şimdi, kölelik kalktıysa bunlara üretim pahalıya mal oluyordu. Bir de kendi insanları işsiz güçsüz kalıyordu. Batılı gençler bu sayede iş bulmuş olacaklardı.
Batı’da kölelik bundan dolayı yasaklandı.

Bunların geçmişi de kirli. Hiç temiz yanları ve dönemleri yoktur. Ataları köle olan siyahîler bunlardan hesap sormaya hazırlanıyor.

Sudan ve Mali’deki darbelerin arkasında hep Batılılar oldu.

- Milli Gazete, Sadrettin Karaduman tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/5471444/sadrettin-karaduman/malide-darbe