Sövmek

İsmail Hakkı Akkiraz
İsmail Hakkı Akkiraz

Bismillahirrahmanirrahim;

Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah’a hamd, Peygamberimize, âline ve sahabelerine salât ve selam ederiz.

Söverek konuşmak, söverek hak elde etmeye çalışmak, kızdığı bir kimseye had bildirmek için sinli, kefli, koymalı küfretmek ben Müslüman’ım diyen bir kimseye yakışmaz. Bir kimsenin başkasının anasına, babasına, hanımına, kızına küfretmesi; insanlıktan, edep ve ahlaktan nasipsiz olmasındandır. Bir Müslüman’ın başak bir Müslüman’a sövmesi büyük bir kabahattir. Ahzap 58: “Mümin erkeklere ve mümin kadınlara, işlemedikleri bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir." Eziyet; sözlü sövüp saymakla birlikte fiille, davranışlarla ortaya konan maddi ve manevi her türlü baskı ve sıkıştırmadır. Mümin erkek ve kadınları, işlemedikleri bir suçtan dolayı, hak etmedikleri şekilde suçlayanlar, iftira etmiş, büyük bir  vebal ve günah yüklenmiş olurlar. Bunu yapan kim olursa olsun, netice değişmez. Nisa 112: “Kim, kasıtlı veya kasıtsız bir günah işler ve sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, büyük bir iftira ve apaçık bir günah yükünü yüklenmiş olur.” Bu iki ayetin ortaya koyduğu netice; mümin erkek ve kadınların işlemedikleri bir suçtan dolayı sözlü veya fiili olarak eziyete tabi tutulması ile birilerinin işledikleri suçu başkalarının üzerine atmak suretiyle insanlara eziyet etmeleri sebebiyle, büyük bir iftira ve günah yüklenmiş olmalarıdır. Bu hallerden hangisi ile olursa olsun  Müslümanlara hak etmedikleri bir şeyle eziyet etmek, onları üzmek sonuçta büyük bir vebalin altına girmek olur. Peygamberimiz buyuruyor: “Müslüman’a sövmek fasıklık, onunla savaşmak küfürdür” (Buhari ve Müslim). “Hiç kimse, bir başkasına fasık veya kâfir demesin. Şayet itham altında bırakılan kişide bu sıfatlar yoksa o söz onu söyleyene döner” (Buhari). “Birbirine söven iki kişinin söylediklerinin günahı, mazlum olan haddi aşmadıkça, sövüşmeyi ilk başlatana yazılır” (Müslim). Sövmek; karşısındakini rencide edecek şekilde konuşmak, anasına, babasına, şerefine, namusuna, dinine, imanına, hâsılı insanlık ve Müslümanlık değerlerine söz etmek, saldırıda bulunmaktır. Fasıklık; İslam yolundan çıkmaktır. İlk fasık Allah’ın emrine karşı çıkan şeytandır. Haksız yere Müslüman’a sövüp saymak fasıklıktır. Müslüman’la savaşmak, onu öldürmeye teşebbüs etmek ve öldürmek de küfürdür. Müslüman’a sövmek ve savaşa tutuşmak kâfirlerin, müşriklerin ve münafıkların işidir. Onlara yakışır. Bu yola sapan adı Müslüman kimselerin fısk ve küfür bataklığına düşmelerinden korkulur.

İTHAM

Başkalarına fısk ve küfür ithamında bulunmak, yine çok çirkin bir davranıştır. İtham edilen kişide o haller yoksa işte o zaman itham, ithamı yapana döner. Yani durup dururken bir Müslüman’a fasık veya kâfir diyenin kendisi fasık veya kâfir durumuna düşer. Haksız yere, dini imanı ve şerefi konusunda Müslüman’a sövmek, hakaret etmek, ithamda bulunmak ve böylece onu rahatsız etmek büyük bir nasipsizlik, edepsizlik ve ahlaksızlıktır. Karşılıklı ağız dalaşına giren, birbirlerine kötü sözler söyleyen, küfürleşen, sövüşen kişilerin söyledikleri bütün sözlerin günah ve vebali; haksızlığa maruz kalan kimsenin  ötekinden daha aşırı şeyler söylemediği, ondan ileri gitmediği sürece, bu çirkin olayı ilk önce başlatana yazılacağı kesindir. Öte yandan söven kişilere, küfürleşme yarışına girmeden, ahlaka uygun karşılık verilebilir. Ancak sabırlı davranmak çok daha iyidir.

İNCİTMEK

Gıybet, dedikodu, lanet ve sövüp saymak gibi yollardan başka yol ve yöntemlerle de Müslümanlara eziyet etmek yasaklanmıştır. Ahzap 69: “Ey iman edenler; siz de Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Nihayet Allah onu, dedikleri şeyden temize çıkardı. O, Allah yanında şerefli idi.” Ahzap 57-58: “Gerçekten Allah'a ve Peygamberine eziyet edenler; Allah onlara dünyada da ahirette de lanet etmiş ve onlar için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işlemedikleri bir şeyden dolayı eziyet edenler büyük bir iftira ve apaçık bir günah yükü yüklenmişlerdir.” Bu iki ayette Müslümanları incitmeye kalkışmanın, Allah ve Resulünü incitmekle bir sayıldığı, günahının da o çapta büyük olduğu açıklanmıştır. Müslüman, diğer Müslümanlar için emin ve güvenilir olan kimsedir. Peygamberimiz buyuruyor: “Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kişidir. Asıl muhacir de Allah'ın yasakladıklarını terk edendir” (Buhari ve Müslim). Müslüman; Müslümanlara zarar vermeyen kişidir. Müslüman erkeklerin, kadınların ve de hatta bütün insanların, elinden ve dilinden emin olduğu kişi olmak, insan için en büyük görevdir. İnsan, her zaman başkalarına faydalı olamayabilir ama zarar vermemesi gerekir. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler ya hayır söylerler veya sükût ederler. Şuurlu bir Müslüman, diğer Müslümanların dilinden ve elinden emin oldukları kişidir. Peygamberimiz buyuruyor: “Kim, cehennemden uzaklaştırılıp cennete konulmayı isterse, ölümünü, Allah'a ve ahirete inanmış olarak karşılasın. Bir de başkalarına karşı, kendisine nasıl davranılmasından hoşlanıyorsa öyle davransın” (Müslim). Güzel ahlak sahibi olan bir Müslüman, İslam’ca yaşamayı sürdürürken başkalarını incitmemek görevini de yerine getirmekle yükümlüdür. Her Müslüman, kendisine nasıl davranılmasından hoşlanıyorsa, başkalarına karşı öyle davranırsa, Müslümanlar arası ilişkiler son derece güzel olur, herhangi bir tatsızlık söz konusu olmaz.

EĞİTİM

Küfürlü konuşan, başkalarına sövmeyi adamlık sayan bir toplum olduk. Bizim bu hale gelmemiz, ülkemizde yürütülen materyalist eğitimdir. Materyalist eğitim özü itibariyle inkârcıdır. Bu bakımdan küfürlü konuşmayı teşvik eder. Bu eğitimden geçenler, genellikle bencil ve çıkarcı olurlar. Ellerindekini başkalarıyla paylaşmak istemezler. Çözüm İslam’ca eğitimdir. Eğitimde “Önce Ahlak ve Maneviyat” esas alınmadan söven değil hayır konuşan bir nesil yetiştirmek mümkün olmaz. İlaç; Milli Görüş, çözüm ise Saadet Partisi iktidarıdır. Selam hidayete tabi olanlara…

- Milli Gazete, İsmail Hakkı Akkiraz tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/5159360/ismail-hakki-akkiraz/sovmek