Batıla tavır koymak

İsmail Hakkı Akkiraz
İsmail Hakkı Akkiraz

Bismillahirrahmanirrahim;

Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah’a hamd, Peygamberimiz’e, âline ve sahabelerine salât ve selam ederiz.

İslam; zillet değil, izzet dini ve düzenidir. İslam; üstün ve hâkimdir, hiçbir inanç ve düzen onun karşısında bir üstünlük ve hâkimiyet elde edemez. Denilebilir ki; günümüzde Müslümanlar niçin zelil ve perişan durumdalar? Müslümanlar yaklaşık beş asırdır izzet ve şerefi İslam’da değil, Batı’da aradıkları için zelil ve perişan durumdadırlar. Münafikun 8:

“Diyorlar ki, eğer bu savaştan Medine’ye bir dönersek kuvvet ve şerefi çok olan bizler, zayıf ve düşük olanı müminler topluluğunu oradan çıkaracaktır. Hâlbuki izzet; kuvvet, onur ve üstünlük Allah’ın, Resulü’nün ve müminlerindir; fakat münafıklar bunu bilmezler.” İslam Ortak Pazarı’nı kurup “İslam Dinarı’nı” dolaşıma sokmayan Müslümanlar; Siyonizm’in ürettiği “doların” kölesi olmaktan kurtulamazlar. Müslüman için önemli olan, izzeti İslam’da aramak ve bütün batıllara tavır koyup direnmektir. Bu direniş hamasetle olmaz. Bu direniş Adil Düzeni ve Yeni Bir Saadet Dünyasını kurmanın mücadelesini vermekle olur. Peygamberimiz Mekke müşriklerini açıktan İslam’a davet ettiğinde, önde gelen güçler, etkili ve yetkili çevreler, imtiyazlı sınıflar, çıkarlarıyla İslam’ın uzlaşmayacağını gördüklerinden, bu daveti kabul etmeyip düşmanca tavır aldılar. Peygamberimiz’e delidir, şairdir, sihirbazdır dediler. İşkence, baskı ve tehditlere koyuldular. Allah Resulü’nün inkârcılara ve müşriklere olan tavrı kesindi ve onu hiçbir güç bu tavrından çeviremiyordu. Durumun ciddiyetini anlayan müşrikler, çare olarak Peygamber’le uzlaşma yolları aradılar. Bu uzlaşma talepleri, Resul’ün daha yumuşak bir tutum içine girmesi, batıl ilahlarına ve kutsal kabul ettikleri şeylere saygılı olması, kendilerine hoşgörü ile davranması, tapınmalarını ve putların karşılarında saygı duruşlarını küçümseyip kötülememesi, Daru’n Nedve’de alınan siyasi kararlara itaat etmesi, kurulu düzene karşı çıkmaması şeklindeydi.

Müşrikler; “dilersen bir sene sen hükümdar ol bizi yönet, bir sene de biz yönetelim, bizim faizci kölelik düzenimize dokunma, ama onu gel sen yürüt” diyorlardı. Korkuları, dünyaları ve dünyalıkları idi. Kasas 57: “Ve müşrikler dediler ki: Seninle beraber doğru yola uyarsak yerimizden, yurdumuzdan oluruz, bizi çıkarıverirler buradan…” Peygamberimiz, müşriklerin batıl inançlarını, ibadet şekillerini, ekonomik zulümlerini, zorbalık ve ahlaksızlıklarını gündeme getirip tenkit etmeye ve yerine İslâm nizamını teklif etmeye başlayınca müşriklerin tepkisinin şiddeti artmıştı. Ebu Talib’e gittiler, uzlaşma önerdiler. Peygamberimiz’in bu teklif karşısında verdiği: “Amca, vallahi, bu davadan vazgeçmem için güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler yine vazgeçmem. Allah bu dini üstün getirene veya ben bu uğurda ölene kadar bir an bile mücadeleden geri kalmam” cevabını hepimiz biliriz. Peygamberimiz’in bu direnişi, bizim için önemli bir örnektir.

PEYGAMBERİMİZ

İnsanlar arası ilişkilerinde yumuşak huylu olan, akrabalarına ve çevresindeki insanlara iyilikte bulunmayı, kolaylığı ve kolaylaştırmayı seven, örneğimiz güzel huylu Peygamberimiz, hiçbir zaman İslam’ın ilkelerini pazarlık konusu yapmamış, müşriklerle uzlaşmaya yanaşmamıştır. Mekke’de zulmün, vahşet ve işkencelerin tarihe kara bir leke olarak geçtiği o karanlık günlerde, hem kendisi hem de müminlere büyük baskılar olmasına rağmen, haktan en küçük bir taviz vermemiştir. Malla şımaran azgınlara ve siyasal güçle azan zorbalara karşı söylenmesi gereken hak sözü gizlemeye, çarpıtmaya yeltenmemiş, putları seviyor gözükmemiş, putçuları övecek tavır kesinlikle sergilememiştir. Kimseden çekinmeden, eğriltmeden, çıkar gruplarının arzuladığı yorumları yapmadan, açık ve net bir şekilde Kur’an’ı ve Allah’ın hükümlerini tebliğ etmiş, hayata ikamesi için bütün gayretini göstermiştir. O›na inanan insanlar da aynı çizgiyi büyük bedeller ödeme pahasına sürdürmüştür. Günümüzde, bu nebevi örnekliği şiar edinmiş Milli Görüş topluluğu, bu mücadeleyi devam ettirmektedir. Böyle bir mücadelenin zaruretine inanan kimseler için Milli Görüş ve Saadet Partisi tek adrestir. Milli Görüş’ten başka “Bana ne Amerika’dan” tavrını sergileyen kim vardır? Peygamberimiz, müşriklerle savaşmak için Bedir’e doğru yol aldığında, cesareti ve kahramanlığı ile ün yapmış bir müşrik, yanına geldi ve Müslümanlarla birlikte savaşa katılmak istediğini söyledi. Peygamber Efendimiz, “Ben bir müşrikten yardım almam” diyerek adamı geri gönderdi. Adam üç defa gelerek aynı teklifi yaptı. Üçüncü seferinde “Allah’a ve Resulü’ne iman ediyorum” deyince “O halde yürü” diye orduya kattı. (Müslim)

TAVIR

Hak batıl mücadelesi imtihanında batıl Batı’ya, faizci kapitalizme ve materyalist eğitime karşı tavır almadan İslam’ca bir mücadeleyi ortaya koymak mümkün olmaz. İslam’ca mücadele, ırkçı ve inkârcı Batı’nın kurallarıyla değil; İslam’ın esaslarına göre yapılır. ABD, AB ve İsrail’in tespit ve müsaade ettiği, yönlendirdiği, sınırlarını çizdiği alanda mücadele ve çalışmayı tercih eden Müslümanlar, bu şer odaklarına karşı açık tavır koymadan, batıl ile nasıl mücadele edeceklerini düşünmeleri gerekir. Batıl ilah ve düzenlerini reddetmeden tevhit gerçekleşmez. Saadet asrından günümüze yüzlerce defa tekrar eden nice olaylarda görüldüğü gibi, egemenliği elinde bulunduran ABD ve AB gibi emperyalist güçler, itikat ve düzen olarak İslam’ın hayata ikame edilmesini daima kendi şeytani çıkarları için tehlikeli görmekte, şuurlu Müslüman ve İslam ile yoğun bir şekilde mücadele etmektedir. Bu batıllar ile mücadele etmek, İslam’ın temel hedeflerindendir. Zalim Batı; İslam coğrafyasını sömürmek ve Büyük İsrail’i kurmak işini, “ısırıcı ve sömürücü iktidarlar ve liderler” eliyle yürütmektedir. Bu oyuna karşı da uyanık ve tavırlı olmak gerekir. Müslümanlar bilecek ki, gerçekte güç ve kuvvet sahibi ABD, AB ve İsrail değil, sadece Allah’tır. Hayatı iman ve cihat olarak gören Müslümanlar, emredilen sebeplere sarılarak mücadele ettiklerinde Allah, onlara zaferi ihsan edecektir. Selam hidayete tabi olanlara…

- Milli Gazete, İsmail Hakkı Akkiraz tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/5112350/ismail-hakki-akkiraz/batila-tavir-koymak