Tek dişi kalmış gavurun işi zor

Mahmut Toptaş
Mahmut Toptaş

1400 yıldır, Müslümanları parçalamak, tek dişi kalmış canavarın ağzına ve boğazına uygun lokmalar haline getirmek istedikleri her hareketin sonunda kendileri kaybetmiş olmalarına rağmen, her dönemin yöneticileri en akıllı kendilerini kabul ettiklerinden, tarihten de ders almamaları nedeniyle aynı hatayı yapmaya devam ediyorlar.

1300 yıl önce Yahudi asıllı Abdullah bin Sebe/Saba, Müslümanlar arasında fitne ateşleri yakmış, birçok sahabe-i kiramın şehit olmasına da sebep olmuş.

 Emevilerin haksız yere iktidarına katkıda bulunmuş ama o Emeviler döneminde bir taraftan şu anda Çin zulmü altında inleyen Kaşgar’a kadar İslam idaresi varmış.

Buhara, Semerkand, Taşkent alınmış ve aradan yüz yıl geçmeden Bahri gibi bir Hadis âlimini yetiştirecek ortam sağlanmış.

Öbür taraftan, Tunus, Libya, Cezayir, Fas, İspanya ve Portekiz’in yanında Fransa’nın bir kısmı da İslam idaresine girmiş.

Sünni mezheplerden dördünün tamamı, Emeviler ortamında veya biraz sonra yaşamışlar.

Kıraeti Seb’a imamları da aynen o çağda yetişmişler.

Kaynak kabul edilen tefsir, hadis, fıkıh, İbni İshak’ın siyeri gibi, İslam tarihi kitaplarının en sağlam kabul edilenleri bu dönemde yazılanlardır. Günümüzde, Nijer’de, Mali’de, Somali’de, Afganistan’da ve Ortadoğu’da hem kralları hem kral karşıtlarını destekleyen, her iki tarafa da yardım eden gavurlar, aynı yanılmalarına devam ediyorlar.

Yani, farkına varmadan Müslümanlara yardım ediyorlar.

Çünkü Müslümanların yayılmasını sağlıyorlar. Dağa çıkanları bile Afganistan dağlarında, Afgan devletine, “Sen bunları terörist kabul et, biz de seni destekleyelim” diyorlar,  onlar da dağa çıkıyorlar.

Dağda yaşarken esir aldıkları Yvonne Ridley, (1959-?) İngiltere’de yayın yapan Sunday Express’in muhabiri olarak Eylül 2001 de Afganistan’a girmişti.

İngiliz bayan gazeteci, esaretten kurtulduktan sonra memleketine dönüyor, Müslüman olduğunu ilan ediyor ve tesettüre girerek şimdilerde İslam’ı dünyanın her tarafına yaymak için konferanslar vermeye devam ediyor.

Yvonne Ritley’in Müslüman olmasına sebep kim?

Ülkesini Amerikan işgalinden kurtarmak için savaşan Müslümanların aleyhinde öyle bir yayın yapıldı ki, ben bile merak ettim; bu adamlar, yılan eti yiyerek, akrep zehri içerek yaşayan anne ve babadan mı dünyaya geldiler, yılan eti ve akrep zehrinden meydana gelen ana sütüyle mi beslendiler de bu hale geldiler zannına kapılmıştım ama Yvonne Ritley’in Müslüman olması ve dağdaki insanların muamelesini yapabilecek bir insanın Londra’da hatta Kraliyet sarayında bile bulunmadığı anlamına gelen cümleler kurması, onun neden Müslüman olduğunu gösterdi.

Ben Avrupa’daki 1965-2020 arasında Avrupalıların, Türkiye’den giden Müslümanlara davranışlarını bilirim.

Müslüman gruplarımızdan en yumuşağına destek veriyor, öbürüne katı davranıyor, aradan 20 yıl geçiyor, onun da Müslümanları güçlendirdiğini görünce, bir diğer ılımlıyla yardımlaşıyor, aradan 15 yıl geçmeden yine ona göre aynı olumsuz hava esiveriyor.

Hangi milletten olursa olsun, hangi renkten olursa olsun, hangi dili kullanırsa kullansın, Müslüman olan herkesin gönlünde Kur’an sevgisi ve zayıf da olsa bilgisi, Hazreti Muhammed sevgisi ve Sünnet’e uyma gayreti ve bağlı olduğu mezhebe göre hareket hali vardır.

Somali’yi paramparça ettiler. Hedeflerine vardık zannettiler.

Yani “Devlet bizim yanımızda, devlet karşıtı olan Müslümanları terörist ilan ettik. Daha bunların dünya genelinde başarılı olmaları mümkin değil” dedikleri bir anda bu sene Mayıs ayında Silvia Constanzo Romano isimli 25 yaşında genç bir İtalyan kızı 18 ay önce “Africa Milele Onlus” isimli sosyal yardım kuruluşunun gönüllüsü olarak gittiği Kenya’da, 20 Kasım 2018’de Batı işgal ve sömürüsüne karşı direnen Müslüman direnişçiler tarafından Kenya’nın Chakama bölgesinde iken Somali’ye kaçırılır.

İtalyan gizli servisi, kızı bulamayacağını anlayınca Türk istihbaratından yardım ister ve MİT kısa bir zamanda bulup Mogadişu’da kızı İtalyanlara teslim eder.

Bu kızın Müslüman olmasına sebep, dünya insanıyla beraber kendi halklarını da kandıran, kaçıranları İslamofobi propagandasıyla yetiştirmeleri, dünyanın en vahşi Müslümanları olarak göstermeleri ve iki taraflı çalışmalardır.

Özellikle genç yaşta olanlar, ikiyüzlülüğe prim vermezler.

Çünkü Allah tarafından doğuştan verilen doğruluk ağır basar ve eğitim yoluyla eğrilmesi sağlanıncaya kadar yanlışlardan nefret ederler.

Onun için, ayrım yapmadan, yaşlılarımızın düzelmesine, gençlerimizin bozulmasına engel olmaya çalışalım.

- Milli Gazete, Mahmut Toptaş tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/5032016/mahmut-toptas/tek-disi-kalmis-gavurun-isi-zor