Virüs dünya düzeni mi, Adil Dünya Düzeni mi?-13

Reşat Nuri Erol
Reşat Nuri Erol

SOSYAL TUFAN hatırlatmalarımı yıllardan beri sabır ve sebatla yaptım…

‘ADİL DÜZEN’in ülkemiz, ‘ADİL DÜNYA DÜZENİ’nin de tüm dünya için yegâne sosyal tufandan yani tüm sorunlardan kurtulma reçetesi olduğunu hatırlattım…

Virüsleri sırasıyla hatırlayalım; Kuş, Kene, Domuz, SARS ve KORONAVİRÜS!

Ve bir anda hayatımızın dört bir yanını kaplayan KORONAVİRÜS DÜZENİ!!!

(Bu yazı dizisindeki her yazı, birinci yazıdaki bu girizgâh ve devamıyla okunmalı…)

Evet…

Önemine binaen birinci yazıdaki girizgâhın tamamı dikkatle bir daha okunmalı…

Bugün “Koronavirüs ve Semt Kooperatifleri” başlıklı çalışmamızla yazı dizimize devam edeceğiz; sağlıklı bir sisteme ulaşmamız dua ve dileklerimizle…

***

İnsan uygarlaşan bir varlıktır.

İnsan her gün yenilik içindedir ve her gün yeni olayla karşılaşır.

Yeni bir olaya veya yeni bir soruna (mesela koronavirüs sorununa) çözüm bulanlar yaşarlar, çözüm bulamayanlar yok olup giderler. Yeni tip virüs de işte bu sorunlardandır.

Kur’an’ın öğretileri içinde hazırlanan “Adil Düzen’e Göre İnsanlık Anayasası”nda bu soruna ve benzerlerine çözüm olup olmadığına bakmalıyız.

Çözüm varsa anayasa önerimiz tamdır ve uygarlaşmaya elverişlidir, çözüm yoksa anayasamız uygarlaşmaya elverişli değildir demektir; sosyal-izm, kapital-izm ve çağımızdaki diğer ilahi kaynaklı olmayan beşeri …-izm’lerde de olduğu gibi çaresizdir.

Adil Düzen’e göre koronavirüs salgınına karşı yapılacaklar nelerdir?

1

Tarihte “köy” olarak bilinen ve ortalama 100 aileden oluşan topluluklara “semt” diyoruz. Semt, çalışmada ve yaşamada birbirleri ile anlaşmış olan kimselerin kurdukları en küçük birimdir. Her semtte 10 ocak/apartman bulunur. Her ocakta ayrıca kadınlara ayrı erkeklere ayrı iki dairelik revir vardır.

Herhangi bir bulaşıcı hastalık görülünce hasta önce revire alınır, hastalığın ailesine bulaşması önlenir. Semtte 10’a yakın “sağlık personeli” bulunur. Semt sakinleri onları kendileri seçer. Herkesin bir “sağlık hizmetlisi” vardır. İlçede “pratisyen doktorlar” bulunur. Semtteki “sağlık elemanı” ile irtibat kurarak ilk tedbir alınır. Durumun ciddi olması halinde “ilçedeki doktor” semte gelir ve revirde muayenesini yapar. Gerekli görürse hastayı ilçe polikliniğine alır ve orada tedavi eder. Orada tedavi edemezse “”bölge hastaneleri” vardır, oraya sevk eder. Orada tedavi edilemezse “insanlığın ihtisas hastaneleri” vardır, oraya sevk edilir.

Bütün bunlarda hastadan herhangi bir karşılık istenmez. Herkes tam sigortalıdır. Hastanın masrafları semt kooperatifleri tarafından dayanışma içinde karşılanır.

***

2

Semt kooperatiflerinde “çalışma yerleri” vardır. Bütün semt sakinleri orada çalışabilir. İş bulur. Semtte üretilen mallar “semt ambarına” konur. Nakliye üretilen mal örneğini “ilçe laboratuvarlarına” götürür, ilçe laboratuvarlarında “tahlil” edilerek etiketlenir. Bölge fabrikalarına gider. Bölge fabrikalarında “mamul” hale getirilerek etiketlenir. Tüm dünya bölge toptancılarına satılır. Onlar da ilçe tüccarlarına satarlar. Onlar da semt bakkallarına satarlar. Halk tüm malları semt tüccarlarına satar, tüm malları sem tüccarlarından alır.

Halk semt içinde çalışır ve üretir, semt içinde alır ve satar. Normal zamanlarda halkın semt dışında çalışması da serbesttir. Malını istediği yere satması da serbesttir.

Olağanüstü hallerde bu semt tarafından yasaklanır. Bucaklar başka bucaklara, iller başka illere, ülkeler başka ülkelere, tüccarlar dışında alış-verişi yasaklayabilir.

İnsanlık ülkelere, ülkeler illere, iller bucaklara, bucaklar semtlere yasaklar koyamaz.

(DEVAMI VAR)

- Milli Gazete, Reşat Nuri Erol tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/4147462/resat-nuri-erol/virus-dunya-duzeni-mi-adil-dunya-duzeni-mi-13