Virüs dünya düzeni mi, Adil Dünya Düzeni mi?-7

Reşat Nuri Erol
Reşat Nuri Erol

SOSYAL TUFAN hatırlatmalarımı yıllardan beri sabır ve sebatla yaptım…

ADİL DÜZEN’in ülkemiz, ADİL DÜNYA DÜZENİ’nin de tüm dünya için yegâne sosyal tufandan yani tüm sorunlardan kurtulma reçetesi olduğunu hatırlattım…

Virüsleri sırasıyla hatırlayalım; Kuş, Kene, Domuz, SARS ve KORONAVİRÜS!

Ve bir anda hayatımızın dört bir yanını kaplayan KORONAVİRÜS DÜZENİ!

(Bu yazı dizisindeki her yazı, birinci yazıdaki bu girizgâh ve devamıyla okunmalı…)

Evet…

Önemine binaen, birinci yazıdaki girizgâhın tamamı dikkatle bir daha okunmalı…

Sonra…

Sonrasında sekiz haftadan beri yaptığımız yorumlar, yazdığımız çözüm önerileri var...

28 Mart 2020 tarihli yazımızın en sonunda ne demiştik, hatırlayalım:

(Kaldığımız yerden devam edelim ve kurtuluş reçetelerine odaklanalım, inşallah…)

Evet…

Kaldığımız yerden devam ediyoruz…

***

Dünyanın kurtuluşunu Çin virüsü ya da koronavirüs başarabilir.

NASIL?

a) Doları çökertmeden selamete ermek mümkün değildir.

Dolar da bir günde çökebilir.

Nasıl?

Devletler karşılıksız paraları üretmekten vazgeçmeli, karşılıklı para üretmelidir.

Altın, Buğday, Demir ve Toprak Bonoları ile karşılıklı para bir gecede bütün Çin ülkesinde çıkarılabilir. Çin’de doların kıymeti sıfırlanır. Eldeki dolarlar da sıfırlanır ama onun yerini Çin Altın Bonosu alacağından Çin zarar etmez.

Akevler Kooperatifi’nin bu hususta ihtisas yapmış ondan fazla ilim adamı vardır.

On kadar ilim adamını İstanbul’a gönderirseniz bilgilerimizi aktarmaya hazırız.

b) Beklenmedik afetler vardır. Zelzele, bulaşıcı hastalık, yangın, savaş bunlardandır. Bunların oluşunu önleyemeyiz. Bunlara karşı ancak korunma tedbirlerini alabiliriz. Biz onların zararlarını böyle gideririz. Nuh Peygamberin Kur’an’da anlatılan gemi yapma kıssası bunu bize öğretmekte ve emretmektedir. O halde yalnız virüslere karşı değil, tüm afetlere karşı tedbirler almalıyız, hazırlıklar yapmalıyız.

Kur’an’ın öğrettiğine göre bu tedbir iki tanedir.

***

Birincisi: Hep yazdığımız yüz lojmanlı işyeri apartmanlarıdır. Bu apartmanların özelliği, orada yaşayanların bir seneye kadar dışarı ile ilişkilerini kesmiş olsalar bile yaşama imkânı vardır. Apartman dış dünyaya kapılarını kapatır ve her türlü saldırılara karşı tedbirini almış olur. Bu hususa kooperatifimizin 50 yıllık çalışması vardır. Hemen bu işyeri lojmanlarının ve işyerlerinin yapılmasına başlanmalıdır. Birkaç sene içinde tüm Çin bu yapılara kavuşabilir. Önce binaların karkasları yapılmalıdır. Duvarlar ahşap ev olarak yerleştirilmelidir. Böylece hem taşınabilir durumda olur, içini sonra tefriş ederler. Virüslüler oralarda yerleştirilir. Sağlamlar da başka lojmanlı işyeri apartmanlarında yerleştirilir. Bu apartmanlar çağın bütün sorunlarını çözecek durumdadır. Doların çanına da işte bu semt kooperatifleri ot tıkayacaktır.

***

İkinci imdat da yüz villalı dinlenme veya tarım siteleridir. Kentin dışında birbirinden uzak yüz villalı dinlenme evleri birer dönümlük yerlerde yerleşeceklerdir. Bu evlerin her birinin o aileye yetecek seralara da vardır. Buralarda ayrıca gerekli siperler ve sığınaklar da kazılacak, tecritler sağlanacaktır... (Detaylar bütün çalışmalarımızda...)

Başka türlü Sermaye ile mücadele edemezsiniz, onun DOLARI ile onu yenemezsiniz.

- Milli Gazete, Reşat Nuri Erol tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/4124576/resat-nuri-erol/virus-dunya-duzeni-mi-adil-dunya-duzeni-mi-7