Gizli Dünya Devleti dedikçe Erbakan’ı anmak-14

Reşat Nuri Erol
Reşat Nuri Erol

Şubat ayında Erbakan’ı anmak, anlamak, gereğini yapmak ve bunu sadece Şubat ayına münhasır kılmaksızın 12 aya yaymak yani Necmettin Erbakan Hoca gibi hep çalışmak.

İlk yazımızda ne dedik? -Adil Düzen dedikçe Erbakan’ı anmak…

Adil Düzen, Adil Ekonomik Düzen, Adil Dünya Düzeni demek TEDAVİ REÇETESİ demektir; yani çağımızda Sosyal Tufan seviyesine varan dinî-ilmî-iktisadî, idarî/siyasi sorunlarımızın tamamının tedavi reçetesidir.

***

Gizli Dünya Devleti kitabındaki “SİYONİSTLERİN İDEALLERİ” bölümünden sonra “GDD (GİZLİ DÜNYA DEVLETİ)” bölümü ile -özetleyerek- devam ediyoruz…

“GDD (GİZLİ DÜNYA DEVLETİ)

İşte, yukarıda Siyonizmin idealleri başlığı altında belirtilen idealler doğrultusunda… 3000 yıllık bir ilerleme ve son 400 yılda kapitalizmin yeryüzünde yayılmasıyla… FAİZ yoluyla ve yeşil bir kâğıt olan (karşılıksız doları) dünya parası yaptılar… İstedikleri kadar karşılığı olmayan para basmak suretiyle elde ettikleri astronomik zenginlikleri vasıtasıyla kendi tahakkümleri altına almak için plânlı, programlı çalışan bu kimseler bugün fiilen ve hukuken ilan edilmiş bir dünya devletini henüz kuramamış iseler de artık aynen böyle bir devlet varmış gibi GDD’yi (Gizli Dünya Devleti) oluşturmuş bulunmaktadırlar. Bu GDD’nin (Gizli Dünya Devleti) ne olduğunu anlamak için bugün dünya parası haline getirilmiş olan doların üzerindeki resimlere bakmak ve bunların gerçek manalarını bilmek kâfidir. (Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın detaylı açıklaması var.)

GDD DÜNYAYI NASIL KONTROL EDİYOR?

ABD dolarının üzerine 1933 yılında Roosevelt tarafından ehram yerleştirilmiştir. Bu ehram GDD’nin dünyayı nasıl kontrol ettiğini gösteren karakteristik bir şemadır. Yukarda da belirtildiği gibi Siyonizm ‘üstün ırk’ esasına dayanmakta ve bütün dünyaya hâkim olmayı ana gaye olarak almış bulunmaktadır. Bunun gerçekleşmesi için Siyonizm’in temel kitabı olan KABBALA, dünya hakimiyetinde temel esas alınmıştır. KABBALA’nn ise 3 önemli uyarısı vardır. Bunlar: l-GİZLİLİK / 2-İTAAT / 3-HAHAMLAR VE KABBALA TARAFINDAN KONULAN KURALLARA KESİN OLARAK BAĞLILIK (Detaylar GDD kitabında).

DOLAR ÜZERİNDEKİ PRAMİTİN HER BİR BASAMAĞI NE İFADE EDİYOR?

ÜÇGEN İÇİNDEKİ GÖZ.

ÖNEMLİ ALT KURULUŞLAR.

SİYONİZM’İN KONTROLÜNDEKİ GİZLİ SERVİS: CIA.

(Çok önemli detaylar GDD kitabında…)

SONUÇ

GDD ( GİZLİ DÜNYA DEVLETİ ); yukarıda ana hatları ile belirtilen disiplinli, itaatli, gizli organizasyon ve ÖNEMLİ ALT KURULUŞLAR’ı vasıtasıyla başta ABD olmak üzere bütün dünyayı kontrol etmektedir ve bu GDD vasıtasıyla Siyonizm ana amacı olan Dünya Hâkimiyeti’ni bugün için fiilen gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

ABD CUMHURBAŞKANLARINI GDD SEÇMEKTEDİR

GDD Tarafından Seçilen ABD’nin Yahudi veya Mason Başkanlarından Bazıları:

George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, William McKmley, Theodore Roosevelt, James Monroe, Andrew Jackson, James K. Polk, Warron G. Harding, William Howard Taft, James Buchanan, Andrew Johnson, James A. Garfield, Franklin D. Roosevelt, Hanry Truman, Richard Nixon, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton…” (DEVAMI VAR.)

***

Evet… Erbakan’ı anmaya devam ediyoruz ya; Necmettin Erbakan’ı bir de ADİL DÜNYA DÜZENİ dedikçe anmamız gerekmekte: Hocamızı ADİL DÜNYA DÜZENİ’ni gerçekleştirerek analım, anlayalım ve gereğini yapalım... Ve’s-SELAM/BARIŞ…

- Milli Gazete, Reşat Nuri Erol tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/3698321/resat-nuri-erol/gizli-dunya-devleti-dedikce-erbakani-anmak-14