Gizli Dünya Devleti dedikçe Erbakan’ı anmak-10

Reşat Nuri Erol
Reşat Nuri Erol

Şubat ayında Erbakan’ı anmak, anlamak, gereğini yapmak ve bunu sadece Şubat ayına münhasır kılmaksızın 12 aya yaymak yani Necmettin Erbakan Hoca gibi hep çalışmak.

İlk yazımızda ne dedik? -Adil Düzen dedikçe Erbakan’ı anmak…

Adil Düzen, Adil Ekonomik Düzen, Adil Dünya Düzeni demek TEDAVİ REÇETESİ demektir; yani çağımızda Sosyal Tufan seviyesine varan dinî-ilmî-iktisadî, idarî/siyasi sorunlarımızın tamamının tedavi reçetesidir.

GİZLİ DÜNYA DEVLETİ kitabındaki ilgili bölümlerle devam ediyoruz…

***

“İSLAM NEDİR, KUR’AN NEDİR?

İlk insan Adem’den (A.S.) beri gelen bütün peygamberlerin hepsi aynı gerçeği yani İslam’ı tebliğ etmişlerdir. Allah indinde din/düzen tektir, o da İslam’dır. İnsanlık tarihinin gelişmesine uygun olarak gönderilen peygamberlerin tebliğ ettikleri dinde/düzende inancın temel esasları aynıdır. (Amentü) ile bu esasları ortaya koyuyoruz: 1. Allah’a, 2. Meleklere, 3. Kitaplara, 4. Peygamberlere, 5. Ahiret gününe (öldükten sonra dirileceğimize ve hesap vereceğimize), 6. Hayır ve şerrin Allah›tan olduğuna inanıyoruz. Zaman zaman değişen sadece o devrin gereklerine uygun olarak bildirilen ibadetlerin şekilleridir. Yoksa inancın temel esasları Adem’den (A.S.) beri bütün peygamberler tarafından aynen bildirilmiştir.

Son Peygamber Hz. Muhammed’dir (S.A.V.) ve onun getirmiş olduğu Kur’an bütün insanlığa düzenin ve saadetin yolunu göstermek için gönderilmiştir. Kıyamete kadar saadetin tek yolu Cenab-ı Hakk’ın Cebrail (A.S.) vasıtasıyla Hz. Muhammed’e (S.A.V.) gönderdiği ve onun vasıtasıyla insanlara tebliğ ettiği Kur’an’dadır. O Kur’an’ı iyice anlayabilmemiz için Cenab-ı Hak kitabından başka, ayrıca kendi sevgilisini yani Peygamber Efendimizi (S.A.V.) de ‘bize en güzel örnek olarak göndermiştir’. Zaten yol gösterme de en mükemmel şekilde kitap ve örnek ile yani sünnet ile olabilirdi. Nitekim öyle de yapılmıştır.

Kitap ve sünnetle bize bildirilen İslam bir haritaya benzer. Cenab-ı Hakk’ın insanlara verdiği akıl nimeti ise bir pusulaya benzer; saadet için hem İslam hem de akıl lazımdır. Ama yalnız akıl ile saadete ulaşılamaz. Nitekim bir insan gecenin zifiri karanlığında bir orman içinde yalnız başına kalsa ve kurtulmak istese, etrafı da ormanlık olsa, bu ormanların içinde ve arkasında ne var, karanlıktan dolayı bilemiyor.

Nereye giderse kurtulabilecek? Bunu nasıl tayin edebilecektir? İnsanın aklı var onunla göğe bakacak (Büyük Ayı), (Küçük Ayı)yı görecek. Bunlar vasıtasıyla diyelim ki Kuzey ne taraftadır bunu tespit edebilecek. Ancak yönleri tespit ettikten som hangi yöne giderse kurtulacak, bunu aklıyla bulması mümkün değildir. Acaba kuzeye gitse o ağaçların içinde veya arkasında bataklıklar, timsahla uçurumlar var ise kuzeye gitmesi ne işe yarar.

Ne taraf emindir, ne taraf kurtuluş vardır, ne tarafta tehlikeler vardır, bunu bilecek olursa ancak zaman kendisini kurtarabilir. Bunu ise aklıyla bilemez. Bunun bilinebilmesi için; etrafında ne var, bu ormanların içinde ve arkasında kendisi içi iyilik mi var, yoksa kötülük mü var. İşte bunu gösteren bir haritaya ihtiyaç vardır. O harita İslam’dır, İslam düzenidir. İslâm; Rahman ve Rahim olan Cenab-ı Hakk’ı bu sıfatlarından dolayı, insanların dünya ve ahiret saadetine ulaşabilmesi için onlara gönderdiği saadet yoludur.

İnsanlar bu saadet yolunu kendilerine esas alırlarsa bu saadet yoluyla gösterilmiş olan Hak ve adalet ölçülerine dayanan bir düzen kurarlarsa ve Peygamberi (S.A.V.) kendilerine en güzel örnek edinirlerse bu takdirde dünyada da saadet bulurlar, ahirette de saadet bulurlar. Yok, eğer İslâm’dan, Kur›an›dan, sünnetten sapacak olurlarsa, bu takdirde dünyaları da ahiretleri de ızdırap ile dolu olur.” (DEVAMI VAR.)

***

Evet… Erbakan’ı anmaya devam ediyoruz ya; Necmettin Erbakan’ı bir de ADİL DÜNYA DÜZENİ dedikçe anmamız gerekmekte: Hocamızı ADİL DÜNYA DÜZENİ’ni gerçekleştirerek analım, anlayalım ve gereğini yapalım... Ve’s-SELAM/BARIŞ…

- Milli Gazete, Reşat Nuri Erol tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/3692210/resat-nuri-erol/gizli-dunya-devleti-dedikce-erbakani-anmak-10