Müktesebat

İbrahim Veli
İbrahim Veli

YORUM: “Siyaset görevdir, iktidar pozisyondur!”

Prensiplerden hareketle yol alındığı sürece iktidarda olunmasa bile gelişmeye yön verilebilir. Çünkü son 50 yılda gelişmeye model olanlar, toplamda sadece 3 yıl gibi kısa bir süre iktidarda kalarak bunu gerçekleştirmişlerdir. Öyleyse, yaşanan krizlerin çözümü ve iyi bir geleceğin inşası için gerekli olan azim, özgüven, metot ve ilkelere dair ilmi/siyasi müktesebatı hakkıyla tanımak ve öğrenmek mecburiyetindeyiz. Bu açıdan ilk 50 yılın müktesebatı, ikinci 50 yılın en büyük kazanımı olacaktır.

GÖRÜYORUM: “Oyun oynamıyoruz!”

Etki ile tepkinin farkını anlamalıyız. Prensiplerle kısa sürede yaşanan “doğru, iyi, faydalı ve adil” uygulamalarla; uzun sürede “doğru-iyi-faydalı-adil”miş gibi gözüken uygulamaları karşılaştıralım. Kazanım ve kayıpları karşılaştıranlar, Anadolu sermayesi, sivil toplum, entelektüel çevre ve yeni neslin kan kaybettiğini hemen fark eder. O halde; olayları tahlil eden sorumlu birey sayısını artırarak “oyun oynamıyoruz” diyerek haykırmalıyız.

İnsan yanlış yaptığı için değil, yanlıştan dönme iradesi olduğu için üstün kılınmıştır. Bu irade, barış ve adaletin hâkim olduğu bir dünyanın öncelenmesine yönlendirilmelidir. Bu doğrultudaki araştırmalarla bulunacak tespitler, kurumlarla işbirliği yapılarak aynı istikamete sevk edilmelidir. İnsanlığın saadeti için yapılacak teşviklerle, kaba kuvveti üstün tutan zihniyetin tahribatı gözler önüne serilmelidir. Böylelikle hakkı üstün tutan zihniyete olan ihtiyaç gün yüzüne çıkacak ve herkes asıl soruyu soracaktır: Nasıl olacak da insanlık saadet bulacak?!

ÖNGÖRÜYORUM: “İkinci 50 yılın mimarisini şekillendirmek için akıl teri!”

İlk 50 yılın müktesebatını değerlendirerek ikinci 50 yılın mimarisini şekillendirecek akıl terini dökmeye hazır olmalıyız! “Ağır Sanayi” diyerek, “organize sanayi”ler kuran paradigma gibi, ikinci 50 yılda Anadolu sermayesine katma değer nasıl üretilecek? “Adil Ekonomik Düzen” atılımıyla milletin yenilmişlik psikolojisi sona erdiren anlayış gibi, ikinci 50 yılda sivil topluma inisiyatif nasıl kazandırılacak? “Yeni Bir Dünya” için D-8’i armağan eden vizyon gibi, ikinci 50 yılda entelektüel çevre nasıl koordine edilecek? Bu sorulara Erbakan’ca cevap hazırlamak, yeniden “Üretim, Kalkınma ve Adil Paylaşım” için kök hücre rolünü oynamakla mümkündür!

- Milli Gazete, İbrahim Veli tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/3673874/ibrahim-veli/muktesebat