Din-Bir-Der’den tarihî çağrı! Ümmetin birliği her şeyin üstündedir!

İslam dünyasında ve ülkemizde sorunların çözüm reçetelerini bildiri şeklinde gazetelerde yayımlatan Din-Bir-Der Genel Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım, söz konusu çalışmayla ilgili amaçlarını gazetemize anlattı. Söz konusu bildiriyi mektupla tüm sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderlerine ulaştıracaklarını söyleyen Yıldırım, siyasilerin, âlimlerin asıl amaçlarının kardeşlik ve kutuplaşmanın bitirilmesi olduğuna vurgu yaptı.

AMACIMIZ KARDEŞLİĞİ SAĞLAMAK

Yıldırım, Din-Bir-Der olarak ülkedeki gidişatı iki yönden değerlendirdiklerini dile getirerek, “Birincisi, siyasiler arasında çok büyük bir kutuplaşma ve gerginlik var. Bunun azaltılması lazım. İkincisi ise cemaatler, tarikatlar, din görevlileri mensuplarının bu yumuşamaya katkı yapması lazım. İlim adamlarının, kanaat önderlerinin bunu hangi üslupla yapmaları gerektiği konusunda biz ilmen bir heyet oluşturduk. Bu ilim heyetimiz yaptığı çalışmalar neticesinde akaid kitaplarını taradı. Bu kitaplardan bize tavsiye edilen temel esaslar nelerdir, bunları süzdü. Bu bildiride, üç ana esası gözden geçirdik. Birincisi, Müslümanların içinde bulunduğu halin tespiti. İkincisi, bu halden neler yaparsak çıkarız. Üçüncüsünde ise siyasiler, din adamları, kanaat önderleri hangi davranışları sergilerse ümmetin birliğine ve kardeşliğine katkı sağlarız. Bu amaçla biz bunu yaptık” ifadelerini kullandı.

YENİ BİR DÜNYA KURMAK TEK AMACIMIZDIR

* Emperyalistlerin ve Siyonistlerin Müslümanlar arasındaki ihtilafları artırmaya yönelik çalışma içinde olduğunu ifade eden Yıldırım, “Bu meyanda toplum katmanlarının tümünü kuşatıcı, birleştirici bir dil ve üslup kullanma zarureti vardır. İnançlarımız ve temel değerlerimiz etrafında ortak bir zemin oluşturmak, ‘ümmetin birliğini’ tesis etmek, altüst olan bireysel ve toplumsal hayatımızda selim fıtratımızı ve kadim değerlerimizi yeşertmek, yaşanabilir bir coğrafya ve yeni bir dünya kurmak yegâne amacımızdır. Toplum önderlerinin ve siyasilerin, Müslümanlar arasındaki kutuplaşma ve gerginliğe sebep olan ihtilaf, cidal, niza’ ve tefrika yerine selam, barış, sevgi ve ittifakı öne çıkarmaları; cehalet, ırkçılık, mezhepçilik ve particilik yerine ilim, uhuvvet, itidal, adalet ve İslam Birliği konuları üzerinde durmaları, varlığımız ve geleceğimizin devamı için zaruret arz etmektedir.”

- Milli Gazete, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/3641118/din-bir-derden-tarihi-cagri-ummetin-birligi-her-seyin-ustundedir