Ticaret yorum: “Sorun da, çözüm de 2020’ye aktarıldı!”

İbrahim Veli
İbrahim Veli

Ticaretin karışık bir seyir izlediği günümüzde, talep artışı gerekiyor. Ancak asgari ücrette önemli bir artış olmadı. Ayrıca gelir dağılımındaki bozukluk ve artan işsizlik tüketime fren olmaktadır. Hane halkının borç yükünün yüksek olması da, borçlanma ile talep artışının sağlanamayacağını gösteriyor. KOBİ’lerin mevcut sorunlarının ekonomiyi kilitlediği bir süreçte; sorunlar da çözümler de yeni yıla aktarıldı.

GÖRÜYORUM: “KOSGEB’in bütçesi %20 kısıldı!”

Zor bir yılı daha geride bırakan özel sektör, bir taraftan piyasadaki durgunluğu aşmaya, diğer taraftan banka borçlarını yönetmeye çalışıyor. Enerjiden turizme, inşaattan perakendeye, gıdadan tarıma kadar hem maliyetler artıyor, hem de şirketlerin bankalara 2 trilyon lirayı aşan ticari kredi borcu bulunuyor. Üstelik 2017 sonunda takibe düşen ticari kredi tutarı, 46 milyardan 80 milyar liraya ulaştı.

Gelinen bu noktada KOBİ’lerin hiç mi suçu yok? Tek suçları; “şirketi kendi mülkü sanıp, sermayelerini servete dönüştürme”leridir! Bu yüzden “risk yönetimi ve tahsilât” en önemli sorun oldu. Hem istihdam kaybı, hem de yeni girişim sayısı azaldığı için aile şirketlerindeki her sorun sosyal sorunlara kapı araladı. Peki, nakit sıkıntılarının yükseldiği, kar marjlarının düştüğü ve sermaye ihtiyacının arttığı böyle bir dönemde neden KOSGEB’in 2020 bütçesi %20 kısıldı?

ÖNGÖRÜYORUM: “Üretim ve pazarlama imkân ve kabiliyetleri bir bütün olarak yükseltilmeli!”

2019’un ticaret açısından özeti; açıklanan ekonomik önlem paketleri ve yeni kredi düzenlemeleridir. Her köklü ekonomik düzenleme ise, bir öncekinin pek işe yaramadığının ya da sadece fon sağlamanın yeterli olmadığının itirafı olmuştur. KOSGEB tarafından KOBİ’lere 2019’da 1,7 milyar lira destek sağlanmış ancak, bu fon şirketlerin katma değerli üretim ve ihracat yapması, e-ticaretten pay alması için yeterli olmamıştır.

2020’de ticarette refah ve istihdam artışı bekliyorsak, “Önce Küçüğü Düşün” ilkesiyle şirketlerin birleşmeleri, kümelenmeleri ve ölçek ekonomisinden yararlanmaları öncelenmelidir. Önemli altyapı, veri ve odaklanma isteyen bu süreçte, ülkemizin üretim imkân ve kabiliyetlerinin bir bütün olarak yükseltilmesi hedeflenmelidir. Çünkü ticaret ve üretimin derinliklerine nüfuz ederek “yeni lige yolculuk” başlatılabilir!

- Milli Gazete, İbrahim Veli tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/3462277/ibrahim-veli/ticaret-yorum-sorun-da-cozum-de-2020ye-aktarildi