Den(g)e

İbrahim Veli
İbrahim Veli

Denemeden denge bulunamaz! Denemek, diğer insanlardan çok daha fazla pratik yapmaktır. Yapılan araştırmalar; sıra dışı başarılara imza atmış insanların başarısının, sadece sahip olduğu yetenekle değil, çok fazla pratik yapmakla oluştuğunu gösteriyor. Bu pratik için gerekli beş adımı atanlar, bekledikleri dengeye kısa sürede ulaşıyor.

İlk adım; merak ve öğrenmedir. Yeteneklerinin farkında olan kişilerin birinci özelliği meraklı olmasıdır. Bu özellik öğrenmeye ve değişime açık olmayı sağlar ve kişinin potansiyelini açığa çıkarır.

İkinci adım; adanmaktır. Yapmakta olduğu işin parçası ve elçisi olmak adanmakla gerçekleşir. Ve insan, tutku ile bağlı olduğu konularda yaptığı fedakârlıklarla iç motivasyonunu sağlar.

Üçüncü adım kararlılıktır. Bu özellik kişinin baskı altında ve bilgisi az bile olsa aldığı kararlardaki isabeti yansıtır. Ayrıca insanların gerçek yüzleri ve potansiyelleri baskı altında ortaya çıkar.

Dördüncü adım mücadeledir. Mücadele, başarısızlıktan korkmamayı hatta başarısızlıklardan öğrenmeyi içine alır. Yapacaklarını başkalarına göre değil, kendi hedeflerine göre şekillendirme azmi kazandırır.

Beşinci adım; bilgi toplamaktır. Bilgi toplamak ve bunu anlamlandırmak, analitik düşüncenin olmazsa olmazıdır. Analitik düşünce becerisi geliştirildikçe, bilgiye ulaşmak ve ilişkilendirmek kolaylaşır ve başarı yakınlaşır.

Sürdürülebilirlik, hem deneyerek hem de denedikçe daha az yanılgıyla dengeyi yakalayacak adımların takip edilmesidir. Sürdürülebilirliğin kurumsallaşması ise; çocukluğundan başlayarak sorumluluk almış, ailelerinin refahına değil, hayatına ortak olmuş, bulundukları noktaya gelmek için emek harcamış ve bedel ödemiş insanların bir araya gelmesiyle sağlanır.

İnsanlara öğrenme ve gelişme imkânı sunuldukça dengeye ulaşılır. Dengenin yakalandığı bir iklimde iyi arkadaşlık ve değerli olma duygusu artar, sıradan gibi gözüken insanların sıra dışı sonuçlar alması sağlanır. Bu süreçte sabırlı olmak, başarısızlıkları doğal kabul edip ders çıkarmak ve daha iyisini yapmak için istişare ile çözüm üretmek sistemleşir.

Deneyerek dengeyi yakalayan sistem, yeterli eğitimciye sahip çıkar, konfor alanının dışına çıkacak gönüllülere kapı aralar. Böylelikle tanımlanmış hedefler geliştirilerek çalışanların kendini işine adanmasını sağlar. Denge-sizlik ise, adım adım ilerlemek yerine “sihirli” bir el bekler, zamanla deneme cesareti bile bırakmaz. Den(g)emelisin çünkü “tecrübe edilen en acı verici şey yenilgi değil, pişmanlıktır”!

- Milli Gazete, İbrahim Veli tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/3414182/ibrahim-veli/denge