Deprem uzmanından Kanal İstanbul uyarısı

Jeoloji ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Kanal İstanbul projesiyle ilgili uyarılarda bulundu. Projenin deprem riskini arttıracağına vurgu yapan Görür, Marmara Denizi'nin kirlilik seviyesinin yükseleceğini ifade etti.

Prof. Dr. Naci Görür twitterdan yaptığı açıklamada İstanbul'da olası depremin gerçekleşmesi halinde Kanal İstanbul'un Marmara ağzının 9-10 şiddetinde etkileneceğini belirterek "Orta Avrupa'nın tüm sanayi kirliliği Marmara'ya dolacaktır iddiasında bulundu. Projenin getirisinden çok götürüsünün olduğunu da kaydeden Görür etrafında kurulacak 3 milyonluk yerleşim birimi ve İstanbul için olası riskleri sıraladı.

İstanbul projesinin amacının boğazdan geçecek gemilere geçiş kolaylığı sağlamak, kazaları önlemek ve gelir sağlamak olduğunu söyleyen Görür, bölgenin Küçükçekmece-Terkos Gölü arasındaki vadi boyunca kazılacağını hatırlattı.

Yaklaşık 1-1,5 milyar m3'lük kazı yapılacağına dikkat çeken Görür, kullanılacak patlayıcılar sebebiyle vadi ve çevresindeki ekosistemin, fauna ve flora'nın büyük ölçüde tahrip olacağını belirtti.

Görür, çıkarılacak malzemenin Marmara içerisinde adacıklar oluşturağını aktif fay sistemi düşünülürse bunın son derece riskli bir iş olacağını da kaydetti.

Görür devamında şunları yazdı...

"Kanalın kazılması esnasında zemin özelliklerine göre fazla kayma, heyelan ve göçmeler olacaktır. d) Deniz seviyesine kadar kazılınca kanal bir drenaj sistemi olarak çalışacak ve kanal çevresindeki yeraltı su rezervuarlarını tahrip edecek ve yörede tuzlanmaya neden olacaktır.

Kanal ile Boğaz arasındaki bölge bir ada haline gelecek dolayısıyla tüm ulaşım sistemleri değişecek ve zorlaşacaktır. Özellikle Kanalı üstten geçecek yapılar irtifa, zemin koşulları nedeniyle daha riskli ve maliyetli olacaktır. Bu adanın Trakya’dan ayrılması askeri açıdan da riskli olabilecektir.

İstanbul deprem beklemektedir. Beklenen deprem gerçekleşirse Kanalın Marmara ağzı 9-10 şiddetinde etkilenebilecektir. Kanal gibi yatay ve düşey harekete sıfır toleranslı bir yapının bu depremden (veya sonrakilerden) ciddi hasarlar görmesi mümkündür.

Yetkililerin ifadesine göre Kanalın etrafında en az 3 milyonluk bir şehir oluşacaktır. Bu da deprem riskini artıracaktır. Fazla nüfus fazla can ve mal kaybı demektir.

Kanal dünyanın en kirli denizlerinden biri olan Karadeniz ile şu anda can çekişmekte olan Marmara’yı birleştirecektir. Orta Avrupanın tüm sanayi kirliliği bu vesile ile Marmaraya dolacaktır.

Marmara’nın oşinografik sistemi bozulacak ve bu denizde oksijen tüketimi daha da hızlanacaktır. Bu da yaşam koşullarını daha da zorlaştıracaktır. Görüldüğü gibi böyle bir projenin getirisinden çok götürüsü vardır. Kaldı ki milyarlarca dolara mal olacak bu proje yerine ülkenin çok daha elzem olan işleri yapılabilir. Bu günün teknolojisi ile Boğaz’da trafik çok daha güvenli bir şekilde gözetim ve denetim altına alınabilir. Bu hem daha ucuz hem de ülke yararına olur."

- Milli Gazete, Afet & Kaza bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/3398503/deprem-uzmanindan-kanal-istanbul-uyarisi