OHAL Kanunu'nun bazı maddeleri AYM tarafından iptal edildi!

CHP milletvekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ve 114 milletvekili tarafından 1 Şubat 2018 tarihli ve 7070 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun'un bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne açılan iptal davasında AYM kararını verdi. 

Anayasa Mahkemesi ilgili Kanun'da 6 ayrı iptal kararı verdi.

AVUKATLARA TERÖR SORUŞTURMASINDA "MÜDAFİLİKTEN MEN" İBARESİ İPTAL EDİLDİ

Buna göre suç örgütü kurmak, örgüte üye olmak, yardım ve yataklık etmek, örgüt faaliyetleri çerçevesinde suç işlemek, örgüt yöneticisi olmak, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, örgüt propagandası yapmak ile terör suçlarından şüpheli, sanık ve hükümlülerin müdafisi veya vekili olacak avukatlarla ilgili kendisi hakkında da aynı suçlardan soruşturma bulunmasının müdafilik veya vekillikten men edilmesi için yeterli görülmesine ilişkin ibare Anayasa'ya aykırı görülerek iptal edildi.

AVUKAT VE HÜKÜMLÜ GÖRÜŞMESİNİN KAYDA ALINMASI...

Yine Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü olup başka bir suçtan dolayı şüpheli veya sanık sıfatıyla avukatıyla görüşen hükümlülerin görüşmelerine ilişkin "Teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilir, hükümlü ile avukatın yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla görevli görüşmede hazır bulundurulabilir, hükümlünün avukatına veya avukatın hükümlüye verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulabilir" bölümünün Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmeden AYM, bu bölümün de iptaline karar verdi.

JANDARMA ATAMALARINA İLİŞKİN KRİTİK İPTAL

1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkındaki Kanun'a eklenen geçici maddede yer alan Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 2017 yılı fiili kadroları 2016 yılı sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca belirlenir fıkrası da Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edildi.

MEMUR ALIMLARINDA GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI CÜMLESİNDE İPTAL

657 Devlet Memurları Kanunu'nun devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartları düzenleyen 48. maddesine getirilen ek maddeye yapılan itirazı da inceleyen Anayasa Mahkemesi, aranacak şartlar arasına Olağanüstü Hal Kanunu ile eklenen "Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" alt bendinin Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmederek iptaline karar verdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN SÖZLÜ SINAV VE YERLEŞTİRMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASTA İPTAL

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları'na alınacak personel ve yapılacak atamalarla ilgili itirazı inceleyen Anayasa Mahkemesi, alınacak sözleşmeli sağlık personelinin KPSS sonucuna göre Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak yerleştirme ile atanabileceği gibi pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre KPSS puanı baz alınarak Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınavla da atama yapılabileceği yönündeki cümleyi Anayasa'ya aykırı bulmayarak iptal talebini reddetti. Buna karşılık sözlü sınav ve yerleştirmeye ilişkin usul ve esasların Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesini Anayasa'ya aykırı bularak bunu iptal etti. 

9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Anayasa Mahkemesi, iptal hükmünün yürürlüğe girmesi için ise kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 9 aylık bir süre belirledi. Yani buna göre bugünden başlayarak 9 ay boyunca düzenleme eski haliyle yürürlükte olacak. Fakat 2020 Ağustos ayı sonundan itibaren sözlü sınav ve yerleştirmeye ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenemeyecek. 

Yine Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs almakta olan öğrencilerin aldıkları bursları ve KYK ile uyuşmazlıklarını düzenleyen maddeyi inceleyen AYM, "yargı mercilerinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu aleyhine açılan davalardan feragat etmiş sayılır" cümlesini de Anayasa'ya aykırı buldu ve iptal etti.  

- Milli Gazete, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/3393694/ohal-kanununun-bazi-maddeleri-aym-tarafindan-iptal-edildi