Ya(p)tırım

İbrahim Veli
İbrahim Veli

Yatırım; yapacakları olan, çözüm önerileri bulunanların yoludur. Derinlik içeren, orta ve uzun vadeli yatırımlar isteyen meselelerimizi, algı yönetimi ve demagoji ile örtülmesini engellemenin yoludur. Bu yüzden her yatırım, insanlığı seçeneksizliğe mahkûm eden sisteme alternatif oluşturur. Ancak bu yolla, hayatın her alanında akılla iman buluşur, böylelikle yapılan her işin hayırlı, konuşulan her sözün hikmetli ve gösterilen her tavır ideal nitelikte olur.

İdeal bir tavır ve tutumu olmayanlar, insanca bir hayatın, dünyanın, düşünme, duyma, yaşama biçimlerinin yeniden hayat bulmasına yatırım yapamazlar. Hile ve desiselerinin belirlediği bir sahnede figüran ve kötü gidişatın bir parçası olmaktan kurtulamazlar. Sadece olayları izler, yorumlar ve rahatlatıcı söylemlerle zaman kazanmaya çalışır. Vicdanındaki söylese de gereğini yapamaz, hiçbir temel meseleye kalıcı çözüm getiremez ve hayatı sorgulamayı bırakır.

Hayatı sorgulamayı bıraktığı için sadece kazanmaya odaklanan insan, hayatın değerini sıfırlar. Değeri sıfırlanan bir hayat da; doğruyu, faydalıyı ve güzelliği sıfırlar. O zaman “nereye koşuyoruz” sorusuna yeniden cevap aramalı, “ne imişiz”i anlatmak yerine, “ne olacağımız”ın peşinde olmalıyız. Şüphesiz bu bir yatırım gerektiriyor. Bu durumda insanlığı yanılgıdan yenilgiye sürükleyen süreçleri, yatırımı planlayanlar sona erdirecektir. Çünkü samimiyet, kendini başka türlü olmaya zorlayacak yaptırımlara boyun eğmemektir.

İnsanlığın ekonomik ve sosyal olarak baskı altına alındığı bir dönemde, heyecan uyandıracak yatırımlara daha çok ihtiyaç vardır. Yaptırıma boyun eğmemek ve kötülerin daha çok azmasına tahammül etmemek adına, “akıl teri” ile “alın teri”ni buluşturan yatırımlar güçlendirilmelidir. Taşıdığı zihniyet farkıyla, kronik problemleri çözecek ve yenilmişlik psikolojisini aşacak tecrübe ve yetenekler buluşturulmalıdır. Çünkü “çalkantılı zamanlarda en büyük tehlike kargaşanın kendisi değil, dünün mantığı ile hareket etmektir”.

Bize düşen, uzun vadeli düşünen, yaptığı analizleri sürdürebilme kabiliyetini gösteren, yeni girişimleri teşvik eden, ortak hareket edebilen ve güçlü etki için kaynaklarını birleştirebilen bir hareket kabiliyeti sergilemektir. Milletçe bunu bu topraklarda daha önce yaptık. (We’vedone before) Yaparız, bilirsin!

- Milli Gazete, İbrahim Veli tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/3196389/ibrahim-veli/yaptirim