Nisap miktarı

İbrahim Veli
İbrahim Veli

Yeterli ve dengeli beslenme adına bir insan, vücut ağırlığının her kilogramı için günde 1 gram protein tüketmelidir. Ve bu tüketimin %42’sinin hayvansal gıda olması gerekmektedir. Bu açıdan hayvansal ürünler vazgeçilemez ve ikame edilemez bir konumdadır. Dünya tarımsal üretim değerinin üçte birinin hayvancılık sektörüyle gerçekleşmesi, en fazla ticarete konu olan ürünlerin üçte ikisinin et, süt ve deri ürünleri olması, “kurban ekonomisi”nin önemini ortaya çıkarmaktadır.

Ülkelerin ve insanların sürekli borçlandırılarak ekonomik bağımsızlıklarının gölgelendiği günümüzde, kurbanın ekonomik müeyyide üretmesi dikkate değer bir konudur. Hayvancılık sektörü; ulusal geliri ve istihdamı artırmak, et, süt, tekstil, deri, kozmetik ve ilaç sanayi dallarına hammadde sağlamak gibi önemli ekonomik ve sosyal fonksiyonlara sahiptir. Bunun farkında olan gelişmiş ülkeler, geri kalmış olan ülkelere sadece teknoloji değil, canlı hayvan, et ve süt ürünleri gibi tarımsal üretim maddelerini pazarlayarak büyük bir gelir sağlamaktadır.

Kurban Bayramı, hayvan üreticileri başta olmak üzere ulaşımdan gıdaya, tekstilden ulaşıma kadar tüm sektöre katkı vermektedir. Bunun için kurban yerine başka bir ibadetin ikame edilmesi, meselâ kurbanın parasının dağıtılması ya da fakirlere gıda yardımı yapılması caiz görülmemiştir.

Kur’an’daki en uzun sure olan ve adını “Yahudilere kesmeleri emredilen sığır”dan alan “Bakara” suresi bu açıdan incelenmelidir. Sadece Müslümanların değil, insanlığın küresel ekonomik şartlara kurban olmaması için, Hindistan’ın bağımsızlığını bir “keçi”ye borçlu olması unutulmamalıdır.

Kurban kesmek, kurban etlerinin ikram edilmesi suretiyle bir sosyal dayanışma, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması suretiyle de bir sosyal yardımlaşma tesis etmektedir. Kurban, hem mali hem de sosyal bir sorumluluk olduğundan, Müslüman’ın hem iç, hem de dış yönünü geliştirmektedir.

Aslında kurban, Müslümanların meselelerini istişare ettiği kongre mahiyetindeki “hac” ibadetini ifa edemeyenlerin, bulundukları yerde kurban keserek buna ortak olmasıdır. Çünkü Müslümanlar, yaşanan sorunlardan en az “nisap miktarı”nca sorumlu tutulacaktır. O halde; çözüm sağlayacak vasıta ve müesseselerden nasip miktarınca istifade etmelidir.

- Milli Gazete, İbrahim Veli tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/2985938/ibrahim-veli/nisap-miktari