Tasavvufu kurtarmak

Mehmed Şevket Eygi
Mehmed Şevket Eygi

Türkiye’nin kimliğinin ana kaynağı İslam’dır.

Türkiye’nin kimliğinin ikinci ana kaynağı İslam tasavvufudur, onun içi de boşaltılmıştır.

Dinin, tasavvufun içinin boşaltılması ne demektir. Bunu anlamak için üç yüz sayfalık rapor yazılması gerekmektedir.

Şu üç şeyin içi boşaltılırsa Türkiye’nin geleceği tehlikeye düşer: Din… Tasavvuf… Edebî zengin Türkçe. Evet tekrar ediyorum bunlarsız Türkiye ayakta duramaz.

Dinin, tasavvufun ve Türkçenin içlerinin boşaltılmasını durdurmak, kopukluk ve arızaları tamir etmek için çok ciddi raporlar hazırlanmalı, tutarlı ve geçerli çareler ve çözümler bulunmalıdır.

Bu yazımda tasavvufu nasıl kurtarabiliriz konusunda çarelerimi, çözümlerimi, temennilerimi, projelerimi arz edeceğim.

  1. Anayasa Mahkemesi gibi tamamen bağımsız bir Meclis-i Meşayih kurulacaktır.
  2. En faza on beş üyesi olabilir. Bunlar hem icazetli şeriat âlimi hem de yine icazetli tarikat şeyhi olacaktır.
  3. İcazetleri geçerli olacaktır.
  4. Âlim, arif, ihlâslı, zahit, yüksek karakter ve ahlaka sahip seçkin kimseler bu hizmete getirilecektir.
  5. Bunların içinde bir tek zengin ve lüks hayat süren insan olmayacaktır.
  6. Beş vakit namazı kılacaklardır.
  7. Şeriata aykırı hiçbir halleri olmayacaktır.
  8. Yüksek genel kültür sahibi olacaklardır (kültürsüz cahilden Meclis-i Meşayih üyesi olmaz).

Muslih (ıslah edici) olacaklardır.

Tarikatlar yasal hale geldikten sonra bu Meclis-i Meşayih’in kontrolünde olacaktır.

İcazetsiz hiçbir kimse şeyh olamayacaktır.

Tasavvuf ve tarikatlar siyasete alet edilmeyecektir.

Siyasetin üzerinde olacaklar, siyasilere rehberlik edecek, ışık tutacaktır. Hiçbir tarikat banka,  holding, anonim şirket gibi maddi güç sahibi olmayacaktır.

Bendeniz teklif ediyorum, bunlar müzakere edilmeli olumlu olmak şartıyla tartışılmalıdır.

Hiçbir gerçek şeyh din ve tasavvuf yoluyla para kazanmaz, zengin olmaz, güçlenmez.

Onlar maneviyat önderleridir.

Tekkelerde beş vakit namaz kılınacaktır.

Çok önemli bir şart: Zikir halkası kurulmadan önce vakit namazı çok dikkatli, huşu ve hudû ile eda edilecektir. Namaza verilen önem, zikre verilen önemden fazla olacaktır çünkü zikrin esası, temeli, aslı namazdır.

Tekkeler İslam kültür merkezi gibi çalışacaktır.

Cinsel laubalilikler olmaması için yerleri ayrı olacak, kadın erkek karışık zikredilmeyecektir.

Böyle tekkeler açabilirsek dinden uzaklaşmış gençliğin ve halkın bir kısmını İslam’a çekebiliriz.

Bu anlattıklarımı gerçekleştirecek alt yapıya sahip miyiz? Sahip olmadığımızı sanıyorum ama Allah’tan yardım alabilirsek başarabiliriz.

Lüks villalarda yaşayan, lüks otomobillere binen, israflı bir hayat süren bir şeyh tahayyül ve tasavvur edemiyorum. Gerçek şeyh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin halifesidir, onun yolunda gitmesi gerekir.

Bütün şeyhlerin muslih (ıslah edici) iyileştirici olması gerekir.

Tarikatlar bugünkü azgınlık patlamasını göğüsleyip engelleyecektir.

Meclis-i Meşayih, önüne gelenin kendisine gavs, kutup demesine ve dedirtmesine imkân ve izin vermeyecektir.

**

Bir gence: Üniversiteye girme imtihanları bitti… Ama asıl imtihan ölünceye kadar devam eder. Bu sınavın ismi hayat sınavıdır. İnsan âkil ve baliğ olduktan ölünceye kadar sınanmaktadır. Vay bundan gafil olanların haline!

Her şey imtihan konusudur: Yediğin yemekler… Hayat tarzın… Cebindeki telefon… Otomobilin… Gezme ve tozmalar. İmtihan dışı hiçbir konu yoktur.

Seninle vazifeli iki kâtip melek vardır. Biri hayırlarını diğeri günahlarını ve şerlerini yazar bundan haberin var mı? Günahlarımı yazma desen melek seni dinler mi?

Bilhassa gençlerimize hayat imtihanı hakkında bilgi vermek, onları uyarmak, derlenip toparlanmalarına vesile olmak gerekiyor.

Hayat sınavında gafil olanlar bu sınavı kaybederler. Bu sınavı kaybedenler maddi manevi çok büyük zararlara uğrar. Resulullah Efendimiz, “Yarım hurmayla bile olsun kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz” buyurmuştur.

Bugün üzüntülü sıkıntılı birini teselli edip ferahlandırdın mı?

Bugün birine çorba içirip, tatlı yedirdin mi?

Bugün kardeşlerinin yüzüne güldün mü?

Bugün tam gıybet edecekken dilini tutup o günahını engelledin mi?

Bugün günlük namazlarını kıldın mı?

Zekât mükellefi isen doğru dürüst zekât ödedin mi?

Bugün kendini göz zinasından korudun mu?

Bugün nefs-i emmareni kınayıp horladın mı?

- Milli Gazete, Mehmed Şevket Eygi tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/2864437/mehmed-sevket-eygi/tasavvufu-kurtarmak