'İhtiyat Akçesi'nin Hazine'ye devri kabul edildi

Meclis Genel Kurulu'nda 'İhtiyat Akçesi'ne dair değişikliği kabul edildi.

Merkez Bankasının yıllık safi karının yüzde 20'sinin ihtiyat akçesine ayrılacağına yönelik hüküm kaldırılıyor.

Hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden yüzde 6 oranında ilk kar hissesi hissedarlara dağıtılmaya devam edileceği açıklandı. Bunun ödenmesinden sonra kalan miktarın yüzde 10'u, "fevkalade ihtiyat akçesi" yerine, ihtiyat akçesine aktarılacağı duyuruldu.

Son yıl kârından ayrılan ihtiyat akçesi hariç, birikmiş ihtiyat akçeleri her yıl kâra katılarak dağıtılabileceği belirtildi.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ayrılmış bulunan ihtiyat akçelerinin tamamı, birikmiş fevkalade ihtiyat akçelerinin ise son yılın karından ayrılan kısmı hariç tamamı Genel Kurul kararı aranmaksızın Hazine'ye devredileceği bildirildi.- Milli Gazete, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/2863592/ihtiyat-akcesinin-hazineye-devri-kabul-edildi