Dönüşümün arifesi

İbrahim Veli
İbrahim Veli

İnsan, teknoloji ve yönetişim konularına odaklananlar için dünya, baş döndürücü bir dönüşüm yaşıyor. Dönüşümün kendini hissettirdiği alanlar; yönetme şekilleri, idari yapılar ve iş modelleri oluyor. İnsanların farkındalık düzeylerinin sürekli artması da dönüşümün belirleyicisi oluyor. Belirleyici farkındalık önce eğitimde, sonra yetkinliklerde kendini gösteriyor ve her ikisini sürekli etkileyen dijitalleşme ile katlanıyor.

Eğitim düzeyi arttıkça yönetişim düzeyi de sorgulanıyor. Bunun için yönetişim örneklerinde kamu, sivil toplum, üniversiteler ve iş dünyası farklı platformlarda bir araya gelmek ve çözüm aramak durumunda kalıyor. Yetkinliklerin değişmesi ise, idari yapılarda iyi uygulama örneklerinin izlenmesini artırıyor. Bu durum, iş modellerini operasyonel bir plana dönüştüren birçok inisiyatif arasında eşgüdüm sağlamayı gerektiriyor.

Dijitalleşeme ile toplumsal yapı, ekonomik yaşam ve üretim biçimleri başta olmak üzere hayatın her alanı etkilenmektedir. İnsanların zihni ve fiziki becerilerinden faydalanmaktan daha çok, yeni işbirlikleriyle onların yetkinliklerini değerlendirmek öne çıkmaktadır. Bu süreçte “yeni”den organize olmak ve dönüşümün oluşturacağı katma “değer”den önemli bir pay almak önem kazanıyor.

Sürekli keşfetme ve daha iyiye ulaşma arzusu mevcut kurguları değiştiriyor. Yeni kurguların merkezinde insan, çevresinde ise katma değer ve bilgi-iletişim teknolojilerinin yer aldığı bir ekosistem bulunuyor. Hedefinde ise, artı değer oluşturmak ve bu değeri etkin ve koordineli işbirlikleriyle büyütmek yer alıyor. Dönüşüm; “veri”, “tasarım” ve “dijital” kavramları üzerinden yeniden tanımlanıyor.

G-20’de “dijitalleşme” ve D-8’de “işbirliği”nin öne çıkması tesadüf değildir. Çünkü insanlık yeni bir dönüşümün arifesindedir. Bu noktada dönüşüm uzun soluklu bir yolculuk olarak görülmeli ve çok boyutlu bir stratejik çerçeve kapsamında ele alınmalıdır. Eğitim, yetkinlikler ve dijitalleşmedeki gelişmeleri analiz eden yeni bir yol haritası ile başarılara kapı aralama zamanıdır.

Süslü kelimelerle zaman kaybetmek yerine, çözümün anahtarı olmak için; zihniyet, disiplin ve odaklanma farkındalığına varalım.

- Milli Gazete, İbrahim Veli tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/2810097/ibrahim-veli/donusumun-arifesi