D-8 örgütünün 22’inci yıldönümü vesilesiyle…

Reşat Nuri Erol
Reşat Nuri Erol

Bugün konumuz D-8 yani merhum Erbakan Hocamızın önemli projelerinden biri…

Adalet, İşbirliği, Diyalog, Barış, Demokrasi, İnsan Hakları, Eşitlik ve diğerleri…

Dünya ne halde, “Dünya düzeni” ne halde, dolayısıyla insanlık ne halde…

Dünyanın bu sorunları için önce doğru TEŞHİS, sonra doğru TEDAVİ şarttır.

İnsanlık tarihi boyunca hakkı üstün tutan medeniyetler ile kaba kuvveti üstün tutan medeniyetler birbirlerini takip etmişlerdir ve bugün tarihi dönüm olarak kaba kuvvet dönemindeyiz. Başta vahşi kapitalizm olmak üzere çağımızdaki sistemler insanlığa zulmetmeye ve sömürmeye devam ediyor. Teşhisimiz böyle. Artık tedavi faslına geçmemiz gerekmektedir ve bilindiği üzere biz yarım yüzyıldır bunun için çalışıyoruz…

Çare ve çözüm Hakkı Üstün Tutan Medeniyet anlayışı ve sistemidir.

Bu medeniyetin temelinde hakkın ancak 4 sebepten doğduğu yatar:

1) İnsan Hakları (Yaşamak, mülkiyet, inanma hürriyeti, aklın korunması, ırz ve nesebin korunması.). 2) Emek. 3) Karşılıklı Rıza İle Yapılan Mukaveleler. 4) Adalet.

Başka hiçbir sebepten dolayı hak doğmaz.

Kuvvet, çoğunluk, imtiyaz ve menfaat hak sebebi olamaz.

Erbakan Hocamız hayattayken D-8 anma toplantılarına mutlaka katılmamı isterdi; katılır ve gazeteme (Millî Gazete) köşe yazımı da yazardım...

Bu seneki toplantıya, yurt içinden ve yurt dışından önemli arkadaşlarım katılıp İstanbul’a gelmişken görüşme talebinde de bulunmalarına rağmen, maalesef İstanbul dışındaki meşguliyetim sebebiyle katılamadım, o arkadaşlarımla da görüşemedim...

Fehmi Koru hem son İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimi hem de D-8 ile ilgili durumu çok güzel özetleyip değerlendirmiş, önemli katılımcıları isimleriyle anmış, görüşlerini dile getirmiş yani yazılması gerekenleri istifademize sunmuş… Fehmi Koru’nun Ocak Medya’daki “Bir toplantıya katıldım, hem iç politikadaki dar boğazları hem de dışarıdaki kayıplarımızı düşündüm…” başlıklı yazısı (30 Haziran) okunmalı...

Ben yazıyı okudukça toplantıya katılmış gibi oldum...

Erbakan Hocanın da katıldığı toplantıları hatırlayıp hüzünlendim...

Yaşayan nesillerin ve gelecek nesillerin Erbakan Hocamızın bu önemli projesini sürdürüp tamama erdirmesini Allah’tan dileyelim ki, Erbakan Hocamızın ruhu da şad olsun...

D-8, içerisinde yer alan ülkeler eliyle bütün dünyada belli temel ilkelerin egemen olmasını sağlamak niyetiydi. Önemsenen altı ilke bugün de önemlerini koruyor:

-Çifte standart değil, adalet…

-Sömürü değil, işbirliği…

-Çatışma değil, diyalog…

-Savaş değil, barış…

-Baskı ve tahakküm değil, demokrasi ve insan hakları…

-Üstünlük değil, eşitlik…

Bu vesileyle “ADİL DÜZEN, ADİL EKONOMİK DÜZEN, ADİL DÜNYA DÜZENİ VE ADİL DÜZEN İNSANLIK ANAYASASI” çalışmalarımızı da hatırlatmış olayım ki; ilgililer ve ilgilenmesi gerekenler bu çalışmalarla ilgili yapılması gerekenleri bir kere daha hatırlamış olsunlar...

Biz yarım yüzyıldan beri, başta Erbakan Hocamız olmak üzere, önemli çalışma arkadaşlarımızın katılım ve katkıları ile çalışmalarımızı sürdürdük, halen de sürdürmeye devam ediyoruz...

Nitekim bu çalışmalarımızın son yirmi yıldır en önemlilerinden biri olan haftalık Kur’an ve İlim Seminerlerimizin 1020’incisini ilk defa İstanbul dışında yaptık...

İşte bu sebepten dolayı İstanbul’daki D-8 toplantısına katılamadım; gelecek yıllarda katılmaya ve değerlendirmelerimi yazmaya devam ederim, inşallah...

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) örgütünün kuruluşunun 22. yıldönümü kutlu olsun…

- Milli Gazete, Reşat Nuri Erol tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/2808436/resat-nuri-erol/d-8-orgutunun-22inci-yildonumu-vesilesiyle