Hz. Süleyman(a.s.) bütün canlılarla konuşabilme yeteneğine sahipti

 Babasının peygamberliğine, krallığına, hikmetine ve ilmine vâris oldu. Süleyman (as) krallıkta ve kadılıkta babasından üstün idi. Babası ise Allah’a ibadette oğlundan daha ileri idi. Bütün canlılarla konuşabilme yeteneğine sahipti. İnsanların yanı sıra kuşlar, rüzgârlar ve cinler ona hizmet etmek üzere tahsis edilmişti. Emrinde bütün canlıları çalıştırabilirdi.

İlahi! Hamdini sözüme sertâc ettim, zikrini kalbime mi’rac ettim, Kitab’ını kendime minhâc ettim. Ben yoktum var ettin, varlığından haberdar ettin, aşkınla gönlümü bî karar ettin.

İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lûtfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. şaşırtma beni, doğruyu söylet; neş’eni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam, Sen söyletmezsen ben söyleyemem; Sen sevdirmezsen, ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yâr et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini, kâinata sevdirdin. Sevdin de hıl’at-i risalet giydirdin. Makam-ı İbrahim’den makam-ı Mahmud’a erdirdin, Server-i Asfiya kıldın, Hâtem-i Enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın. Salât ü selâm, tahiyyât ü ikram, her türlü ihtiram O’na, O’nun âline, ashabına, ailesine, ashabına ve etbaına Yâ Rab!”

- Milli Gazete, Ramazan bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/2571384/hz-suleymanas-butun-canlilarla-konusabilme-yetenegine-sahipti