Sıkıntıda okunacak dua

Sıkıntıdan kurtulmak için hangi dualar okunmalıdır? Sıkıntıda okunacak dualar (sıkıntı duası) neler? Sıkıntıdan kurtulma duası hangisidir? İşte sıkıntıdan kurtlulmak için okunacak dua

“LEKAD câekumresulunminenfusikumazîz (azîzun), aleyhi mâanittumharîsunaleykum bil mu’minîneraufun rahîm (rahîmun). Fe in tevellev fe kul hasbîyallâh (hasbîyallâhu), lâ ilâhe illâ huv(huve), aleyhi tevekkeltu ve huverabbularşil azîm (azîmi).”

“Andolsun ki; size, sizin içinizden azîz bir Resûl geldi. Sizin üzüldüğünüz şey, O’na ağır gelir (O’nu üzer). Size çok düşkün, mü’minlere şefkatli ve merhametlidir. (Tevbe: 128) Bundan sonra eğer onlar dönerlerse, o zaman onlara şöyle de: “Bana, Allah yeter (kâfidir), O’ndan başka ilâh yoktur. Ben, Allah’a tevekkül ettim (güvendim). Ve O, azîm arşın Rabbidir.” (Tevbe: 128-129)

- Milli Gazete, Ramazan bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/2553902/sikintida-okunacak-dua