“Ramazan ayında inen Kur’an, kurtuluş reçetesidir”

Müslüman âleminin 11 aydır beklediği Ramazan-ı Şerif’e bir kez daha ulaştık. Uluslararası Müslüman Âlimler Derneği Genel Başkanı Abdulvahap Ekinci Hoca, Ramazan ayının önemi ve Ramazan ayıyla Allah’ın (c.c.) insanlara verdiği mesaj hakkında sorularımızı yanıtladı.

Millî Gazete’ye önemli açıklamalar yapan Ekinci, Kur’an-ı Kerim’in ve Ramazan ayının kurtuluş için bir reçete olduğunun önemine dikkat çekti.

Onur Şehmus Şahin

Müslümanların en önemli zaman dilimlerinden mübarek Ramazan ayına bu yıl da ulaşmak nasip oldu. Günlerimizin rahmet ve mağfiret dolduğu Ramazan’ın önemini Uluslararası Müslüman Âlimler Derneği Genel Başkanı Abdulvahap Ekinci Hoca ile konuştuk. Sorularımızı cevaplayan Uluslararası Müslüman Âlimler Derneği Genel Başkanı Abdulvahap Ekinci Hoca, Ramazan ayının manasının iyi kavranmadığını belirterek, “Müslümanların en büyük sorunlarından birisi israftır ve israfın sonucu da ekonomik sıkıntıdır. Bir ay boyunca bilinçli bir şekilde oruç tutarak aç ve susuz kalan bir Müslüman, açlığın ne kadar zor olduğunu anlar ve savurganlık yapmaz” dedi.

“RAMAZAN’I 11 AYIN SULTANI YAPAN, KUR’AN-I KERİM’DİR”

Abdulvahap Hocam, Ramazan gelince ‘Hoş geldin 11 ayın sultanı’ diyoruz ama nedenini bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de Ramazan ayını 11 ayın sultanı yapan asıl manayı anlayamıyoruz. Siz bu konuda neler söylersiniz?

Ramazan ayı da diğer aylar gibi bir aydır, normalden hiçbir farkı yoktur. Fakat Ramazan ayı içerisinde Kur’an-ı Kerim indirilmeye başlamıştır. Kur’an-ı Kerim bu ay bizlere bahşedilmemiş olsaydı, bizim için bu ayın hiçbir önemi olmazdı. Ramazan ayını 11 ayın sultanı yapan, insanlığın kurtuluş reçetesi olan Kur’an-ı Kerim’dir. Bu yüzden Ramazan ayı tüm Müslümanlar için hem dünyevi hem de uhrevi olarak çok önemlidir. Biz sadece Ramazan ayına özgü ibadetleri ele alırsak, Ramazan’ın önemini anlamamış oluruz. Ramazan’da yaptığımız ibadetler bizi Cehennem’den koruduğu gibi paylaşma ve oruç ibadetlerinin de dünyayı huzur ve refaha kavuşturacak özellikleri var. Bunun için Kur’an-ı Kerim’in Ramazan ayı içinde indirildiğini iyi kavrayıp anlamamız gerek.

“MÜSLÜMANLARIN EN BÜYÜK SORUNLARINDAN BİRİSİ İSRAFTIR”

Ramazan ayında paylaşma yerine büyük bir israf oluyor. Bu konuyu da değerlendirebilir misiniz?

Müslümanların en büyük sorunlarından birisi israftır ve israfın sonucu da ekonomik sıkıntıdır. Bir ay boyunca bilinçli bir şekilde oruç tutarak aç ve susuz kalan bir Müslüman, açlığın ne kadar zor olduğunu anlar ve savurganlık yapmaz. Aç ve susuz kalan bir Müslüman, eziyet ve zulme maruz kalan insanlara derman olmaya çalışır. Aç insanların halini anlamamız için Allah, 11 aydan birisinde bize, ‘Aç ve susuz kal da aç, susuz insanların halinden anla’ diyor. Eğer Ramazan’dan bu dersi çıkarmış olsaydık bir avuç insan varlık içerisinde şımarmazdı. Ramazan ayında sosyal dayanışmanın artması için fitre ve zekât var. Bir insan 1 ay boyunca oruç tutan bir insan nasıl olur da açın susuzun halinden anlamaz?

“RAMAZAN AYINI BİLİNÇLİ YAŞARSAK İSLAM ÂLEMİ KURTULUŞA ERMİŞ OLUR”

Son olarak bir Müslüman’ın Ramazan’ı iyi değerlendirmesi için neler yapmalı, açıklayabilir misiniz?

Ramazan ayında yapılan ibadetlerin diğer aylarda yapılan ibadetlerden kat ve kat sevabı var. Peygamber Efendimiz de Ramazan ayında ferdi ve cemaatle olan ibadetlerini artırıyordu. Kur’an-ı Kerim’e de özel bir önem gösteriyordu. Öyleyse bizim de bu sünneti yerine getirip Kur’an-ı Kerim’i gerçekten anlamamız lazım. ‘İnsanların en hayırlısı, Kur’an-ı öğrenen ve öğretendir’ demiş Peygamber Efendimiz. Peki, insan anlamadığı bir şeyi başkasına öğretebilir mi? Eğer Kur’an-ı Kerim’in mesajlarını iyi anlar, ona göre amel edersek, Ramazan ayını bilinçli bir şekilde yaşarsak İslam âlemi de kurtuluşa ermiş olur. Irkçı emperyalizm ve Siyonizm’in tüm planları bozulmuş olur. Zenginlik içerisindeki bir avuç insanın dünyaya yaydığı fitne ve fücur son bulur.

“KUR’AN-I KERİM’İN İNDİRİLİŞ AMACINI YİNE KUR’AN’DA”

Kur’an-ı Kerim ve Ramazan arasındaki ilişkiye değindiniz, biraz açıklar mısınız?

Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’in indiriliş amacını yine Kur’an’da şöyle ifade ediyor: “İnsanları, küfrün, fıskın, ahlaksızlığın, adaletsizliğin, haksızlığın, şirkin, cehaletin, fitnenin karanlığından ilmin, irfanın, hakkın, hukukun, kardeşliğin, birliğin, eşitliğin, huzurun ve tevhidin aydınlığına çıkarmak için bu kitabı indirdik.” İniş sebebi bu kadar önemli olan Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in, mübarek Ramazan ayında indirilmiş olması da çok önemlidir. Ramazan ayını ona has ibadeti olan ‘oruç ibadeti’ ile değerlendirelim ama her Müslüman Ramazan ayına kavuşmuşsa bunu hayatında olumlu bir değişime vesile olarak görmelidir. Her yıl Ramazan geldiğinde tüm İslam beldelerinde manevi bir hava oluşuyor ama bu manevi havanın nedenini ve önemini kavrama noktasında eksiklikler var. Ramazan’ı bilinçli bir şekilde karşılayıp, oruç ibadetini bilinçli bir şekilde yerine getiren Müslümanlar olsaydık eğer, şu an bu durumda olmazdık.

“MAALESEF TÜM MÜSLÜMANLAR PERİŞAN DURUMDA”

Müslümanların Ramazan’ı anlamamaları nelere sebep oluyor, İslam âleminin içinde bulunduğu sorunlara Ramazan nasıl bir ilaç olur?

İnsanlığın ve özellikle de Müslümanların hali ortada. Tüm dünya bir avuçluk zümre tarafından zulme maruz kalıyor. Dünya, adeta patlayan bir baruta çevrildi. Başta Müslüman ülkeler olmak üzere tüm dünya ülkelerinde, ırkçı emperyalizm ve Siyonizm tarafından fitne, fücur yayılıyor. Siyonistlerin güdümündeki ve Amerika’nın başını çektiği ülkeler yüzünden Irak, Suriye, Libya, Sudan gibi Müslüman ülkelerin durumu ortada. İslam coğrafyasında, ayakları üstünde duran bir ülke kalmadı ve bu ülkelerde kan oluk oluk akıyor. Maalesef tüm Müslümanlar perişan durumda. Müslüman ülkeler arasında kendisini muhafaza edip yönetimi halen elinde bulunduran bir ülke var; Türkiye. Ülkemizin de ne hale geldiğini görüyoruz. Bizim ülkemiz üzerinden de çok ciddi planların yapıldığını, bu planları devreye sokmak için gösterilen çabayı görüyoruz. Bir avuç insan zenginlik içinde haddini aşmış, milyarlarca insan açlık ve sefalet çekiyor. Bu zümrenin zulmüne en çok Müslümanlar maruz kalıyor fakat Amerika’da yaşayan Amerikan vatandaşı da, Avrupa’daki insanlar da zulüm görüyor. Peki, sebep ne? Bunların tek bir sebebi ve tek bir reçetesi var. Bu mübarek Ramazan ayının ve bu ayda inen Kur’an-ı Kerim’i bilinçli bir şekilde anlamamızdır. İnsanlığın geldiği bu durumun reçetesi, Kur’an-ı anlamak ve Ramazan’ın mesajını kavramaktır.

- Milli Gazete, Ramazan bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/2499640/ramazan-ayinda-inen-kuran-kurtulus-recetesidir