Edep Ya Hu

İsmail Hakkı Akkiraz
İsmail Hakkı Akkiraz

Bismillahirrahmanirrahim;

Hamdımız âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Cenab-ı Allah’adır. Salâtımız ve selamımız ise Peygamberimiz, âli ve sahabeleri içindir.

Bir Ramazan ayına daha girdik. Ramazanlarımız mübarek olsun. Şair: “Edep bir taç imiş Nuru Huda’dan / Giy o tacı kurtul her beladan” deyivermiş. Bütün yollar, edepten ibarettir. Mevlâna şöyle diyor: “Allah’tan edepte başarılı olmayı dileyelim. Edebi olmayan kimse, Allah’ın lütfünden mahrum olur. Edebi olmayan yalnız kendine kötülük etmiş olmaz. Belki bütün dünyayı ateşe vermiş olur. Bir melek sayılan Azazil de, yine küstahlık ve kibir yüzünden kapıdan kovulmuştur.” Nedir edep? Edep, nefsini tanıyıp haddini bilmektir. Edep, kul olduğunu anlayıp, Yüce Mevla’ya yönelmektir. Edep, kibri kırıp, tevazu sahibi olmaktır. Edep, fani dünyayı tanıyıp, boş davaları bırakmaktır. Edep, Cenab-ı Hakk’ın ve varlıkların haklarını korumaktır. Edep, hayâlı ve vefalı olmaktır. Edep, pişman olunacak şeyleri yapmamaktır. Kısaca edep, güzel ahlâktır. Güzel ahlak ise, içiyle dışıyla dürüst olmak ve bu dürüstlük üzere yaşamaktır. Buna denge ve istikamet denir.

İÇTE OLAN, DIŞA YANSIR

Ahlâk, kalbin içinde olan şeylerin dışa yansımasıdır. Herkes, davranışları ile karakterinde bulunan sıfat ve kabiliyetleri ortaya koyar. İnsanın davranışlarını yönlendiren merkez, kalptir. İnsanın dili, eli, gözü, kulağı, ayağı ve diğer azaları kendi başına bir iş yapmaz. Kalbi yalana meyilli olanın dilinden yalan dökülür. Yapılan her iş, kalbin meylini, muhabbetini, irade gücünü, tercihini ve aklın seviyesini gösterir. Peygamberimiz kalp ile ilgili olarak: “İnsanın vücudunda bir yer var ki, orası güzel olursa bütün beden güzel olur, bozuk olursa bütün beden kötü olur. Dikkat edin o kalptir” buyurmuştur.

EDEP, GÜZELLİKTİR

Gerçek mümin, kalbini bir olan Allah’a teslim edendir. Müminin tek hedefi, O’nun rızasını kazanmaktır. Allah’ın rızasına koşan müminin kalbinde tevhit, hayatında birlik vardır, iki yüzlülük yoktur. Mümin iki farklı halde bulunmaz, bir doğru bir eğri konuşmaz; sabah iyi akşam kötü olmaz. Edep ve güzel ahlâk bir bütündür. Edepli insanın bütün işleri, ibadetleri, hâl ve hareketleri güzeldir. Onun her şeyi temizdir. Sevgisi her şeyi sarar ve o şeyi sevimli yapar. Edepli müminin, Yüce Allah’tan aldığı terbiye, hayatının her safhasında kendisini gösterir. Bu terbiye içinde, onun sevgisi ve dostluğu kadar, kızması ve kavgası da güzeldir. Çünkü kızması Allah içindir. Kavgası da edep içinde olur. Bir insanın dürüstlüğü ve olgunluğu dar ve zor zamanlarda belli olur. Edepli insan, hak ararken hak yemez. Kendisini savunurken, dostuna veya düşmanına haksızlık etmez. Haksız ise, nefsine yan çıkmaz. Haklı ve güçlü iken yapacağı şey; af veya adalettir. Gayrisi, edebe sığmaz. Edepsiz ise; haksız iken, kendisini haklı göstermeye çalışır. Zalimlik yapar, mazlum rolü oynar. Edepsize dost olmak da düşman olmak da zordur. Bazı insanların dışı hoştur, ancak içi boştur. İbadeti güzel, davranışı bozuk olan kimseden hayır gelmez.

BÜYÜK SERVET

Hepimizin en fazla muhtaç olduğumuz şey edeptir. Edep, insanı hayvanlardan ayıran en önemli özelliktir. Edep, hiç kimseyi küçültmez, kıymetini düşürmez. Edep, fakiri kıymetlendirir, zengini şereflendirir, genci süsler, ihtiyarı sevimli hale getirir. Edep, bir kadınının en kıymetli cevheridir, hiç solmayan süsüdür. Bir kadın, edepten daha güzel bir elbise giymemiştir. Bir erkek, edepten daha güzel bir servet edinmemiştir. Bir baba çocuklarına edep ve güzel ahlâktan daha kıymetli bir miras bırakmamıştır. İnsanla kabre girecek tek servet edeptir. Edebin hediyesi cennettir. Siyaset ve cihat da edeple yapıldığında hayırlı olur.

HASET

Başkalarını bulundukları durumdan dolayı kıskanmaya, çekememeye ve onların olmamasını istememeye haset denilmektedir. Haset, tedavisi mümkün olmayan en öldürücü ahlâk hastalıklarındandır. Haset eden kimse, başkasının iyiliğine ve elindeki nimetlere üzülür, hatta bu nimetlerin onun elinden gitmesini ister. Bu hususta denilir ki: Haset öyle bir ruh hastalığıdır ki, ona hiçbir doktor çare bulamaz. Haset, Müslüman’ın hayırlı amellerini yok eden çok çirkin bir ahlâktır. Yahudiler, Hıristiyanlar, müşrikleri, münafıklar, facirler, fasıklar samimi müminleri sürekli haset ederler. Müslümanlar aleyhine çeşitli entrika ve fitne planları kurarlar. Müminler arasında büyük karışıklıklara sebep olurlar. Peygamberimiz, bütün günahların kaynağı olan üç şey arasında; İblis'i Hz. Âdem'e secde etmemeye sevk eden kibri, Hz. Âdem’i yasaklanmış olan ağaçtan yemeye sevk eden hırsı ve Hz. Âdem’in (a.s.) iki oğlunun birbirleriyle dövüşüp kardeşini öldürmeye ve kardeşlerinin Hz. Yusuf’u kuyuya atmaya sebep olan hasedi saymaktadır. “Hasid kişinin haset ettiği zamanki şerrinden Allah'a sığınmak” emri dikkate alındığında, haset yani çekememezlik duygusunun toplum içerisinde yapacağı yıkımın ciddiyeti daha iyi anlaşılır.

İSTANBUL SEÇİMİ

YSK İstanbul seçimleri ile ilgili olarak, sadece büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini iptal etti. Gerçekten gerekçeler doğru ise İstanbul’da bütün seçimlerin iptal edilmesi gerekmez miydi? 23 Haziran’da seçimler yenilenecekmiş! Benzer iddialar ile diğer partilerin yaptığı bütün başvuruları reddeden YSK, AK Parti ve MHP’nin yaptığı başvuruları kabul edilebilir buldu ve bu iptal kararını oy çokluğu ile alıverdi. Bu kararın kanunlar, YSK içtihatları bakımından uygun bir karar olup olmadığını tarih mutlaka yazacaktır. Kilit soru şudur. Şayet İstanbul seçimlerini AK Parti adayı sadece 150 oyla kazanmış olsaydı ve aynı gerekçelerle CHP, YSK’ya müracaat etseydi, YSK’nın kararı yine aynı olur muydu? Anlaşıldı ki, seçimlerin kazanılıp, kaybedilmesinde, halkın oyları yeterli olmuyormuş, bir de Erdoğan ve Bahçeli’nin rızası gerekiyormuş. Bakalım bu işin sonu nereye varacak… Selam hidayete tabi olanlara…

- Milli Gazete, İsmail Hakkı Akkiraz tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/2493588/ismail-hakki-akkiraz/edep-ya-hu