Mukayeseli Tefsir Merhalesi; Asr Suresi Tefsiri - 2

Reşat Nuri Erol
Reşat Nuri Erol

Önceki yazımızda neler dedik, kısaca hatırlamamız gerekiyor.

Beş ay önce, “Mukayeseli Tefsir Merhalesi; Kevser Suresi Tefsiri” başlıklı yazımız yayımlandı... Mukayeseli tefsir merhalesinin başladığını verdik… KEVSER SURESİ ile çalışma başlamıştı, ASR SURESİ çalışması ile devam etti ve bunlar sitemizde yayımlandı… KUR’AN VE İLİM çalışmalarımızın 1008’inci haftasını da, 6 Nisan 2019 Cumartesi itibariyle tamamladık, elhamdülillah… 1967 yılından beri resmen sürdürülen çalışmalarımız devam ediyor… Evet… Bir taraftan bin kusur haftadır süren çalışmalarımız devam ediyorken, şimdi yeni bir merhale ve bu iki kısa surenin ardından şimdi de İhlâs Suresi çalışması başladı…

Diğer detaylar önceki yazımızda…

Asr Suresi ile ilgili uzunca çalışmanın tadımlık birkaç bölümünü sunmuştuk, kaldığımız yerden üç kısa tadımlık bölüm ile devam edelim…

  1. “İnsan” kelimesini etimolojisi: “El-İnsan” kelimesinin kökü “ins”dir. Kök aslen bir şeyin ortaya çıkması manasındadır. Okun sivri tarafına “vahş”, okçuya yakın tarafına “ins” denir. Buradan hareketle her nesnede insana yakın tarafa “insiy” denmektedir. “Elif/hemze” harfinin piktografisi öküz başı olup güç, kuvvet ve zorluğu ifade eder. “Nun” çıkan tohum olup yeni bir nesil fikrini temsil eder. Tohumun toprak altında gizli olması sebebiyle üstü kapalı olmayı ve saklanmayı ifade eder. Bu şekliyle kişinin huyunu temsil eder. Huy tohumun toprak altında gizli olması gibi kişinin içinde gizlidir. Nasıl tohum filizlenip dışarı çıkıyorsa, kişinin huyu da davranışları ile ortaya çıkar. Buna ilaveten devamlılık anlamı içeren bu harf süreklilik, kalıcılık manalarına gelir. Aynı zamanda huy nesilden nesile geçtiğinden dolayı bu harfle ilişkilidir. Bu nedenle “Nun” harfi içeride gizli durup dışarıya çıkma potansiyelini ve dışarıya çıkışı ifade eder. “Sin” diş demektir. Harfin diş, keskin ve baskı manaları vardır (bu manalar dişin çiğneme sırasındaki işlevleridir). Aynı zamanda iki, tekrar, her ikisi ve ikinci manaları da vardır. Dişlerin dizili olmasından dolayı diziyi de ifade eder. Harfleri bir araya getirdiğimizde; ortaya çıkan, kalıcı, güçlü dizi manasında insan türünü ifade eder. (Diğer detaylar sitemizde.)
  2. “Hak” kökünün etimolojisi:“Ha” harfi hareket ve canlılığı düşündürür. “Kaf” harfinde bir daire veya devir vardır. Yuvarlaklığı, çember şeklinde olması gruplaşmayı ifade eder. ‘Gruplaşma’ manasına gelir. “Ha”nın hareket manası ile “Kaf”ın gruplaşma manası birleşir ve gruplaşan şeylerin hareketi manası ortaya çıkar. Bu haliyle insanlar arasında hareket eden pay manasında “hak” ortaya çıkar. “Hukka” ‘küçük kutu’, ‘kova’ demektir. İçinde gruplaşmış malzeme hareket ettirilmektedir. Belli sınır içindeki bir durumun ortaya çıkması da “hak” fiilidir. “Hak” fiil olarak; geçerli olmak, gerçek olmak, gerçekleşmek anlamındadır. İsim olarak gerçek ve geçerli demektir. Buradaki hak Allah’a göre olan haktır. “Hakkı ihkak etmek” demek Allah katında geçerli olanı geçerli kılmak, batılı iptal etmek, Allah katında geçersiz olanı geçersiz kılmak demektir.
  3. “SBR” kökünün etimolojisi: “Sad” harfi izlenilen yolu ifade eder. İçinde farklı yöntemler vardır. Av manasıyla hedefe ulaşma vardır. “Be” harfi ev, çadır, aile aynı zamanda içeride ile içerisi, dâhilinde demektir. “Re” harfi baş ile gösterilir ve başlangıç noktasını ifade eder. Başa dönüşle ‘tekrar’ manasına da gelir. “Sad” harfi belli bir hedefe yönelmek anlamındadır. “R” harfi başa dönüş, tekrarı ifade eder. “Israr” hedefe tekrar tekrar yönelmek olarak ısrar etmek anlamındadır. “SR” köküne “B” harfinin eklenmesiyle ‘içeride tekrarlayan hedefe yönelme’ demektir. Zorluklara rağmen hedefe yönelmekten vazgeçmemek, dayanmak anlamındadır. “Sabır” bir zorluk karşısında dayanıklı olmak demektir.

* Asr Suresi’nin meali: “Yaşatan ve Çalıştıran Allah’ın doğa kanunlarıyla. Her çağa yemin olsun, örgütlü bir şekilde güvenliği sağlayanlar ve projeli ortak iş yapanlar ve hakka dayalı hukuk sistemini kuranlar ve dayanışma sistemini kuranlar dışında İnsan türü potansiyelinin altındadır.”

* Çalışmamızın tamamına ve tablolara ulaşmak için: akevler. org/AkevlerSeminerler/1141/SonEk/4/Asr-Suresi-Tefsiri

- Milli Gazete, Reşat Nuri Erol tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/2372846/resat-nuri-erol/mukayeseli-tefsir-merhalesi-asr-suresi-tefsiri-2