Sultan Abdülhamit Han’ın yadigarı restore edilmeyi bekliyor

Sultan Abdülhamit Han’ın yadigarı cami, yok oluyor! 1872 Yılında Elazığ’ın Maden ilçesinde inşa edilen ve Serveti Fünun’a da konu olan Cami-i Kebir, 2010 yılında “1’inci Grup korunması gereken kültür varlığı” olarak tescil edilmesine rağmen, hala tek bir adım atılmadı! Bölge Milletvekilleri tarafından 4 sefer TBMM’ye önerge verilmesine rağmen 9 yıllık sürede tek bir çivi bile çakılmadı. Bölge halkı Cennet Mekan Abdülhamit Han’ın mirasına sahip çıkılmasını istiyor!

Sultan Abdülhamit Han’ın yadigarı Cami, 9 yıldır restore edilmeyi bekliyor! Elazığ’ın Maden İlçesi’nde 1872 yılında Sultan 2’inci Abdülhamit Han tarafından yaptırılan Cami-i Kebir, 15 Eylül 2010’da “1’inci Grup korunması gereken kültür varlığı” olarak tescillenmesine rağmen aradan geçen 9 yıla rağmen hala restore edilmedi. Zarif mimarisi ve taştan minaresiyle ayakta kalan tarihi yapılardan olan Cami-i Kebir, bölge milletvekilleri tarafından TBMM’de dört sefer önerge verilmesine rağmen henüz tek bir adım dahi atılmadı!

TBMM’YE 4 SEFER ÖNERGE VERİLDİ ANCAK ADIM ATILMADI

İnşa edildiği tarih olan 1872’den beri üç sefer onarılan Cami-i Kebir, en son 1962 yılında restore edildi. Aradan geçen yaklaşık 60 yıla rağmen tek bir çivi çakılmayan cami ne yazık ki artık ayakta duracak dermanı yok! 15 Eylül 2010’da “1’inci Grup korunması gereken kültür varlığı” tescillenen tarihi cami, bölge Milletvekilleri tarafından 4 sefer TBMM’ye önerge verilmesine rağmen 9 yıllık sürede adım atılmadı. Bölge halkı tarihi caminin yok olmaması için çaba sarf ederken, ne yazık ki verdikleri sözlere rağmen yetkililer sessiz!

SERVET-İ FÜNUN’A KONU OLAN CAMİ YOK OLUYOR!

Servet-i Fünun’un 11 Nisan 1899 sayısında da yer alan tarihi Cami-i Kebir’le ilgili şu ifadelere yer verilmiş: “Minarenin kapusu üzerinde şu levha nazar-ı dikkati tezyin ider: Şehen-şâh bî-müdânî veliyy-i ni'metimiz Sultan Abdülhamid Han-ı Sani Efendimiz hazretlerinin ahd-ı hümayûn din-pervanelerinden Mutasarrıf-ı Liva Hayri Bey kullarının himmeti ve ahalinin nakd gayretiyle şu belde-i islâmda ilk defa olmak üzere bin üç yüz on yedi sene-i hicriyesinde vücud pezîr oldu…” Cennet Mekan Abdülhamit Han’ın mirası yok olmakla karşı karşıya kalırken, bölge halkı yetkililerin derhal harekete geçmesini istiyor.

Millî Gazete

- Milli Gazete, Kültür-Sanat bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/1927807/sultan-abdulhamit-hanin-yadigari-restore-edilmeyi-bekliyor