Danıştay'da tepki çeken başörtüsü çıkışı

Danıştay 2’nci dairesi, tsk’da başörtüsü serbestisi getiren yönetmeliği görüştü. Daire, TSK’da başörtüsü serbestliği getiren düzenlemenin yürütmesinin durdurulması istemini 1’e karşı 4 oyla reddetti. Kararda muhalif üye Danıştay savcısı ile benzer görüş bildirerek, Anayasa’nın 2’nci maddesinde yer alan ‘laiklik ilkesi’ne atıfta bulundu. Kamuoyundan muhalif üye ve Danıştay savcısına tepki geldi.

Danıştay, Andımız’dan sonra başörtüsü serbestliğini görüştü. Bir ay içerisinde iki önemli meseleyi görüşen Danıştay’ın zamanlaması manidar bulundu! Danıştay, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) başörtüsü serbestliği getiren düzenlemenin yürütmesinin durdurulması istemini reddederken, Danıştay savcısı ise düzenlemenin iptalini isteyerek, “Anayasanın 2. maddesinde yer alan ‘laiklik ilkesi’ varlığını korudukça hukuken kabul edilemez” dedi.  Danıştay’ın bir ay içerisinde hem ‘Andımız’ hem de ‘başörtüsü’nü karara bağlaması ise dikkat çekti.

HKP, DURDURMA VE İPTAL İSTEDİ

Ancak Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), söz konusu düzenlemenin iptali için Danıştay’da dava açarak, düzenlemenin yürütülmesinin durdurulmasını istedi. Danıştay 2’nci Dairesi, ilk olarak yürütmeyi durdurma talebini incelerken, müzakereler sonucunda düzenlenenin yürütmesinin durdurulması istemini 1’e karşı 4 üyenin oyu ile reddetti. Kararda bir üye muhalif kalırken, karşı oy yazısında ise “Anayasanın 2’nci maddesinde yer alan ‘laiklik ilkesi’ varlığını korudukça hukuken kabul edilemez” dedi.

MUHALİF ÜYE İLE SAVCI AYNI GÖRÜŞÜ SAVUNDU

Danıştay savcısı ise görüşünde düzenlemenin iptalini isteyerek, muhalif üye ile ilgili benzer bir görüş ileri sürüp şunları kaydetti: “Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan ‘laiklik ilkesi’ varlığını korudukça hukuken kabul edilemez.” Dairenin esas hakkındaki kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.”

‘ANDIMIZ’DAN SONRA ‘BAŞÖRTÜSÜ’

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında öğrenciler tarafından hep bir ağızdan okunan “Öğrenci Andı”nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmişti. Andımız ile ilgili yönetmenliğinin iptal edilmesi kamuoyunda büyük ses getirirken, kısa bir süre sonra ise ‘başörtüsü’ meselesinin tekrar gündeme getirilmesi dikkat çekti. Toplumun değer yargıları için çok önemli iki meselenin kısa bir süre içerisinde ardı ardına gündeme taşınması zamanlama açısından da manidar bulunarak tepkilere neden oldu.

 
Kaynak: Millî Gazete

- Milli Gazete, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/1760281/danistayda-tepki-ceken-basortusu-cikisi