Üçü bir arada

İbrahim Veli
İbrahim Veli

Eğitim, kariyer ve değer; hayata bakışın üç boyutudur. Bu boyutlar, bakış açısına göre anlam kazanır. Bakış açısını ise akıl, kalp ve mide belirler. Eğitim, kariyer ve değer konusunu akıl, kalp ve mide merceğinden geçirerek bir karşılaştırma yapmak ve bütünü kuşatan bir tercihte bulunmak durumundayız. Çünkü gelecek için eğitim tasarımı yapanların bildiği gerçek; insanın seçenek üretebilen ve seçebilen tek varlık olduğudur.

Öğrencinin hem dünyayı hem de kendisini keşfe izin veren bir eğitim peşinde olmalıyız. Çünkü yaşamımızda başkalarınca ve önceden verilmiş bir anlamı üstlenmemiz zor değil, zor olan ona kendimizce yeniden anlam verebilmemizdir! Hayatın anlamını da, değerini de yeniden ortaya çıkaracak hamle budur. “Mezuniyet ve gelir” yaklaşımını aşarak, hayatı boyunca farklı eğitimlerden geçerek bir değer etrafında çabalamalıyız. Bilgi, aklı temizler ve bilinç kazandırırsa, ahlak akla hitap eder ve duyguları temizlerse ancak insan asalet kazanabilir. Böylece, kendine yetebilen, kendini ve çevresini tanıyabilen konuma erişebilir. 

İnsanı hayata hazırlayan üç unsur ise; aile, okul ve sosyal çevredir. Ailede başlayan eğitim okulda şekillenir ve sosyal çevrede devam eder. Sağlıklı bir eğitim bu üç unsurun koordineli çalışmasına bağlıdır. Hayatın “eğitim” aşamasını kariyer kaygısına kurban etmeyenler ilk sermayelerini kazanırlar. “İş” hayatında fazla gelir, ev, araba gibi ihtiyaçları kısa sürede elde etme çabasıyla, çevresini ihmal etmeyenler ikinci sermayeye ulaşır. Hayatın “eğitim” ve “iş” bölümlerinde kazanılan bu sermaye, hayatın sosyal kısımlarında daha büyük zenginliklere dönüşür.

Öğrenciler, veliler ve eğitimciler, yetenek ve keşfe, maddi ve manevi bir dengeye odaklayan değerlerde buluşturulmalıdır. Bunun için önce, eleştirel düşünme becerisini hızlı test çözme kabiliyetinden daha önemsiz kabul eden bir eğitim sisteminin ese(i)ri olmaktan kurtulmalıyız. Sonrasında ise, ölçülenin öğretildiği sistemden, öğretilenin ölçüldüğü sisteme geçiş yapmalıyız. İnsanın kendine koşmasını ancak bu bilinçle tetikleyecektir. Aksi takdirde kendi özünü keşfetme cesaretine kavuşmayan herkes avare kalacaktır. Gündelik telaşlardan vazgeçmeyi öğreten değerler sayesinde, eğitim ve kariyer sürecinde hayattaki “varlık-yokluk” dengesini korumak için sorumluluklarımızı yeniden kuşanmak bizleri bekliyor.

- Milli Gazete, İbrahim Veli tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/1759132/ibrahim-veli/ucu-bir-arada