İnsanlık Hiçbir Zaman Ölmez

Mahmut Toptaş
Mahmut Toptaş

Hatırımızda hep kötülükler ve kötü işler yapanlar kalır da, iyiler ve iyi işler çok az yer tutar aklımızda.

Gerçi bu durum da hayra işarettir.

Hayat hep iyiliklerle doludur. Kötülükler az olduğundan hatırlanabilir.

Çok önemli hastalıklarınızı düşünün. Kötü günlerinizdi o günler.

Kötü günlerinizi, bir, iki, üç, dört saydınız ve kaldınız.

Peki, yaşınıza göre yirmi, otuz, kırk, yetmiş, seksen senedir sağlığınızın iyi geçen günlerini sayabilir misiniz?

60 dakikayı 24’le çarpacaksınız 1440 dakika eder.

1440 dakikayı 365 günle çarpınız 525.600 (beş yüz yirmi beş bin altı yüz) dakika eder.

525.600 dakikayı 50 yaşla çarpın 26.280.000 (yirmi altı milyon, iki yüz seksen bin) dakika eder.

Bu kadar sağlıklı geçen dakikalarınızı değil, birkaç gün geçen diş sızınızı, taş düşürme günlerinizi katırlarsınız.

Geri kalan milyonlarca dakikadaki sağlık, mutluluk, şen ve şakraklı günlerimizi hatıra getirmeyiz.

Ağzınızı kapatın, elinizle de burnunuzu kapatın ve bir dakika tutmaya çalışın.

“Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” mısraında ifade edilen bir tek nefesin ne demek olduğunu anlayıverin.

Ve bu nefes nimetinden ve onun verdiği sağlık ve mutluluğu siz yaşınıza göre yararlandınız.

Japonya’dan Amerika’ya kadar bütün devletler bir araya gelseler size bir tek nefes yaratıp ciğerlerinize veremezler.

İşte o sağlığı, nefesi, canı, teni yaratan Rabbimiz, bütün bunları bize yalnız kendisine kulluk yapmamız için verdiğini:

“Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etmeleri için yarattım” (Zariyat süresi ayet 51/56) ayetiyle haber vermiştir.

İnsanın insanlığını öldüren ve insanı insana kul, köle yapan insani kurallara değil Rabbin Kur’an’ında bildirdiği kurallara Sevgili Peygamberimizin anladığı ve uyguladığı şekilde hayatımızın her anında uyacağız.

Dünyaya gelen her çocuğun fıtratı İslam fıtratı üzerine olduğundan, Yahudiliği, Hıristiyanlığı, Mecusiliği, komünistliği, ateistliği sonradan anne veya babasından öğrendiğinden her insanın mayası sağlamdır.

Bu durumu Rabbimiz:

“Sen, her türlü şirke meyletmekten arınmış olarak, yüzünü dine doğrult. Allah’ın fıtratına (yaratmasına) ki, insanları onun üzerine yarattı. Allah’ın yarattığını değiştirmek yok. İşte doğru din budur. Ancak insanların birçoğu bilmezler” (Rum süresi ayet 30/30) ayetiyle,

Sevgili Peygamberimiz de:

“Her doğan çocuk (İslâm) fıtratı üzerine doğar. Sonra anne-babası onu ya Yahudi, ya Hıristiyan veya Mecusî yapar” (Buhari, Sahih, cenaiz 80-92, Müslim, Sahih, Kader 25, Tirmizi, Sünen, Kader 5) hadisiyle haber verir.

Kıyamete kadar hak din İslam’ı savunacak ve ona göre insanlığa örnek olacak bir topluluğun olacağını Sevgili Peygamberimiz bize bildirmiştir.

Bu ümmet var oldukça da, insanlık ölmeyecektir.

- Milli Gazete, Mahmut Toptaş tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/1683233/mahmut-toptas/insanlik-hicbir-zaman-olmez