Milletin Kafasına Erkek Tilki Sokmayın!

Burhan Bozgeyik
Burhan Bozgeyik

Vaktiyle zamanında adamın biri, aynı kasabadaki bir hanıma sevdalanmış. Yakınları vasıtasıyla o hanıma talip olmuş, ancak ret cevabı almış. Adam kara sevdaya tutulmuş. Derken bir yakını, birisini tavsiye etmiş. “Senin derdine çâre bulsa bulsa falan adam bulur” demiş. Adam o tavsiye edilen kişiye gitmiş, derdini anlatmış. Derdine çâre bulduğu takdirde çok para vereceğini söylemiş ve yüklüce de bir avans vermiş. O da, “Sana bir muska yazacağım. Bu muskayı geceleyin mezarlıkta çakacağın bir tahtanın başına bağlayacaksın!” demiş. Adam, “Bundan kolay ne var, yaparım!” demiş. Ancak o muskayı yazan kişi şöyle demiş: “Bunu tahtaya asacaksın ama asarken de aklına erkek tilkiyi getirmeyeceksin.” Kara sevdalı adam, muskayı alıp gitmiş. Geceleyin mezarlığa girip birlikte getirdiği tahtayı tenha bir yere çakmış. Muskayı tahtanın ucuna asmış, ama tam o sırada aklına erkek tilki gelivermiş. Ne yapmışsa, erkek tilki aklından çıkmıyormuş. İkinci, üçüncü, dördüncü günü denemiş, hep aynı. En sonunda muskayı yazan adamın yanına gitmiş: “Yahu sen bana ne yaptın. Ben kırk yıl düşünsem erkek tilki aklıma gelmezdi, sen öyle dedikten sonra ne yaptımsa erkek tilki aklımdan çıkmıyor.”

Sözü, medyadaki bazı haberlere getirmek istiyoruz. Buradaki erkek tilki hikayesindeki gibi, cemiyet hayatında çok nâdir olan hâdiseleri bazı medya organları serrişte etmekte, TV haberlerinde, gazetelerin 3. sayfalarında o nevi haberlere yer vermekte, böylece nice insanın aklına erkek tilki hikayesini getirmektedirler. Bu nevi haberler; “Bâtılı tasvir sâfi zihinleri idlâl eder” nevinden olmaktadır. Bir haber örneğine bakalım: “Aşk faciâsı: Kaynana damat ilişkisinde silahlar konuştu. Kaynana damat aşkı cinayetle noktalandı.” Buna benzer iğrenç haberler bazı medyada sıklıkla medar-ı bahs olmaktadır. Terör, cinayet, hırsızlık, tecavüz, zina, vs gibi haberler, hem halkımızın içini karatmakta, hem bu nevi kötü misaller insanlarımıza kötü örnek olmakta, zihinlerde menfî iz yapmaktadır.

Eskiden bir beldede olan hâdiseler o beldede kalırdı. Aynı kasabada bile çoğu kimse olup bitenden haberdar olmazdı. Şimdi ise bir mahallede veya köyde olan hâdiseyi bütün memleket duyup işitiyor. Hatta televizyon programlarında o hadiseler ele alınıp ıcığı-cıcığı çıkarılıyor. Olay her yönüyle fâş ediliyor. Bu gibi haberlerin reytingi var diye, muhabirler o haberlere yönlendiriliyor. Cemiyeti kanser mikrobu gibi kemirecek ahlaksızlıkların, hayâsızlıkların ifşâ edilmesinin, âdeta ballandıra ballandıra anlatılmasının kime ne faydası var? Zarardan başka… Bu konuda basın-yayın organlarının vebali çok büyüktür.

Fuhuş, ensest ilişkiler, dolandırıcılıklar, cinayet, kumar, alkole bağlı hâdiseler, aile içi şiddet, vs… bu gibi kokuşmuş ve insanın ruhunu rencide edici hâdiselerin tekrar tekrar gündeme getirilmesi, hatta ana haber bültenlerinde, sanki çok mühim bir habermiş gibi, “az sonra…” diye duyurulması doğru değildir. “Efendim, haber değeri var!” denilebilir. Yok efendim, bu gibi iğrençliklerin haber değeri yoktur. İşin adlî ciheti olabilir. Zaten emniyet güçleri gereğini yapar, suçluları tespit edip adâlete teslim ederler, o kadar. O hâdiseleri 80 milyonun bilmesi şart değildir.

Gazetecilik, her zaman adamın köpeği ısırmasını kovalamak değildir. Bazen duyurulması cemiyet hayatına ve insanların ahlakına zarar verecekse, o haberi görmezlikten gelmek de gerçek gazeteciliktir.

Bu gibi konularda basın-yayın organlarını, televizyon kuruluşlarını ve sosyal medya kuruluşlarını hassas davranmaya dâvet ediyoruz. Temiz toplum için, temiz haberlere yer vermeliyiz. Adamın biri yerde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etmiş. Bunun haberi verilsin. Ama onlarca hırsızlık haberini, cinayet haberlerini, tecâvüz vak’alarını aktarıp dönderip vermenin bir mânâsı yok. İşin içinde ahlaksızlık olan cemiyet haberlerini ballandıra ballandıra vermenin bir mânâsı yok. Halk arasında bir söz var: Delinin aklına taş düşürmeyin diye. Ya da hikayemizdeki gibi, insanların aklına erkek tilkiyi getirtmeyin…

- Milli Gazete, Burhan Bozgeyik tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/1656110/burhan-bozgeyik/milletin-kafasina-erkek-tilki-sokmayin