Kaymakam olmak isteyenler dikkat: Kaymakam olma şartları değişti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kaymakam adaylığı şartlarında değişiklikler yapıldı. Kararname ile yapılan değişiklikler ile beraber kaymakam adaylığı için mezun olunmasına gereken bölümlere yenileri eklendi.

Kaymakam olmak isteyenler adaylardan aranacak özellikler şu şekilde olacak; 

- 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununda belirtilen şartlar yanında, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması

- Yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekecek.

Öte yandan bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı tarafından yönetmelikle düzenleneceği bildirildi. 

- Milli Gazete, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/1656006/kaymakam-olmak-isteyenler-dikkat-kaymakam-olma-sartlari-degisti