Akademik atamalarda liyakat esas alınmalı

Medeniyet Üniversitesi, “Yükseköğretimin Dönüşümü ve Geleceği” konulu bir panel düzenledi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. İhsan Karaman’ın moderatörlüğünü yaptığı panele, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi konuşmacı olarak katıldı. Panelde, üniversitelerin sorunları ve yükseköğretimin dönüşümü konusunda bir sunum yapan Latif Selvi, akademik özgürlüğün garanti altına alınması ve bunun için yeni mekanizmalar kurulması gerektiğini ifade ederek, “Modern üniversitenin en önemli unsuru akademik özgürlüklerdir. Üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının ve eğitim alan öğrencilerin görüşlerini serbest bir şekilde ifade edebilmeleri ve üniversiteden keyfi olarak atılma gibi bir endişe taşımamaları adına yükseköğretim mevzuatı, akademik özgürlüğünü koruyacak bir şekilde yeniden düzenlenmelidir. Yükseköğretim Kanunu bütün eğitim sistemini belirleyen ideolojik korku ve dürtülerden arındırılmalı, eğitim sistemi daha akılcı ve yenilikçi bir temelde yeniden tasarlanmalıdır. Akademik atama ve yükseltmelerde liyakat esas alınmalı, ideolojik, haksız ve keyfi değerlendirmeler yapan hakemlere uygulanacak akademik yaptırımlar net bir şekilde tanımlanmalıdır” şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTELERDE İDEOLOJİK KAMPLAŞMANIN ÖNÜ ALINMALI

Yükseköğretim kurumlarında akademik pozisyonlara yapılan atama ve yükseltmelerde sadece akademik liyakatin gözetilmesi gerektiğini kaydeden Selvi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yükseköğretimde ideolojik kadrolaşma ve kamplaşmaların önü alınmadan kalitenin, liyakatin ve demokratik yönetimin sağlanması mümkün görünmemektedir. Başarılı üniversiteler kalitelerini kendi üniversitelerinde çalışan kaliteli öğretim üyeleriyle ilişkilendirmektedir. Akademik liyakatin dışında din, mezhep, etnik köken, cinsiyet ve diğer hususlarda ayrımcılık yapılıp yapılmadığı izlenmelidir. Türkiye yükseköğretiminde hemen her düzeyde şeffaflık, hesap verebilirlik ve denetim mekanizmaları güçlendirilmelidir. Bu bağlamda üniversite içinde herkes kendisiyle ilgili karar verebilen mercilere itirazını götürebilmeli, öğrenciye veya öğretim elemanına herhangi bir açıdan ayrımcılık yapılması durumunda ilgililere akademik ve idari tedbirler uygulanmalıdır.”

- Milli Gazete, Eğitim bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/1533528/akademik-atamalarda-liyakat-esas-alinmali