Yabancı plakalı araçlar için önemli gelişme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yabancı plakalı araçlarla ilgili geçiş ücretlerine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtirken yabancı plakalı araçlarlın artık ücretli karayolundan para ödeyerek geçeceklerini bildirdi. Aksi taktirde, yabancı plakalı araçlara 10 katı kadar ceza yazılabileceğini de dile getirdi

 Bakan Ahmet Arslan, Türkiye'nin otoyol ve köprülerini ücret ödemeden şuanan kadar kullanan yabancı plakalı araçların  ülke ekonomisi açısından ciddi zarara neden olduğunu söyledi.

PLAKALAR TEMİZ ZORUNDA

Yabancı plakalı araç sürücüsünün, geçiş ücreti toplama sistemlerinden herhangi birinin abonesi olması ve kullanılabilir vaziyette yeterli bakiyeye sahip etiket bulundurması gerektiğini vurgulayan Arslan, araç kullanıcısının, etiketin sağlam ve çalışır olmasından, araç plakalarının temiz ve okunaklı durumda bulunmasından sorumlu tutulacağını dile getirdi.

10 KATI İDARİ CEZA KESİLECEK

Arslan, kaçak geçiş yaptığı tespit edilen yabancı plakalı araçlara Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, giriş-çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretine ilave olarak, bu geçiş ücretinin 10 katı tutarında idari para cezası verileceğinin altını çizerek, ödemesiz geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde söz konusu ücreti ödeyenlere para cezası verilmeyeceğini bildirdi.

SINIR KAPISINDA KONTROL EDİLECEKLER

Arslan, yabancı plakalı araçlara uygulanacak idari para cezalarıyla geçiş ücretlerinin, tebligat şartı aranmaksızın sürücüsü bilgilendirilerek tahsil edileceğini belirterek, şunları kaydetti:

Türkiye'den vatandaşlık almak 300.000 dolara düşürülüyor
"Söz konusu araçların ücret ve cezalarına ilişkin tahsilat öncelikle ülke içindeki yol kenarı denetim istasyonlarında gerçekleştirilecek. Ödeme ve ceza tahsilatı gerçekleştirilemeyen ve ülkeyi terk etmek üzere sınır kapılarına gelen araçların, geçiş ücreti ve buna bağlı idari para cezalarının bulunup bulunmadığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca kontrol edilecek. Borç görünmesi halinde araç sürücüsü ödemeyi yapacak. Ücret toplama sistemine dahil olmayan veya ücret toplama sisteminde yeterli bakiye bulunmadığı için geçişi ihlalli yapan yabancı plakalı araçların ücreti, idari para cezası uygulanmış ise ceza tutarı, araç plakası, ihlalin yapıldığı il veya ilçe, araç sahibine ilişkin tutanak bilgileriyle ihlalin yapıldığı tarihi takip eden 15. günün sonunda Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda aktarılacak."

Geçiş ücretlerinin ve idari para cezalarının tahsilinin gümrük kapıları, maliye vezneleri, PTT şubeleri, ağırlık kontrol merkezleri ve elektronik sistemler üzerinden online yapılmasının planlandığını anlatan Arslan, "Bununla ilgili gerekli alt yapı çalışmalarına Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde başlandı. Diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili altyapı çalışmaları da dahil, yeni kurulacak sistemin bu yıl hizmete alınması öngörülüyor" diye konuştu.

- Milli Gazete, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/1532349/yabanci-plakali-araclar-icin-onemli-gelisme