Antibiyotik ölüme götürüyor!

Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü (TÜSPE) Başkanı Hasan Hüseyin Yıldırım, “Acilen gerekli tedbirler alınmalı. Yoksa yaygın enfeksiyonların ve hafif yaralanmaların ölümlerle sonuçlandığı bir çağa sürüklenebiliriz” dedi.

Dünya genelinde bilinçsiz antibiyotik kullanımı oranı giderek artıyor. Washington’da bulunan Hastalık Dinamikleri, Ekonomisi ve Politikaları Merkezi (CDDEP) tarafından 76 ülke baz alınarak yapılan bir araştırmada antibiyotik kullanımının son 15 yılda yüzde 65 arttığı açıklandı. Konuya dair Millî Gazete’ye konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, “Bu artış, maalesef antibiyotiklerin kötüye kullanımının bir sonucudur. Hekimler besin zehirlenmelerinde bile antibiyotik veriyor” dedi. Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü (TÜSPE) Başkanı Hasan Hüseyin Yıldırım ise antibiyotiklerin sadece insanlarda değil hayvanlarda dahi yanlış kullanıldığını söyledi. 

ADEM SUVAĞCİ

Hekimler boş yere reçete yazıyor

Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, “Grip, nezle gibi viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında da antibiyotiklere gerek yoktur. Maalesef hekimler boş yere reçeteye yazmaktadır. Hastalar da gerekmediği halde hekimleri antibiyotik yazmaya zorluyor. Bu duruma büyük bir katkı sağlıyor. Bilhassa giderek yaşlanan toplumlarda hastanede yatış ve sonrasındaki bakım sürecinin uzaması ve yoğun bakımda uzun süre antibiyotik kullanımına sebep olmaktadır. Bu da hastanelerdeki antibiyotik kullanımındaki artışın önemli sebebidir. Uzun süreli yatışlar, hastanede kullanılan antibiyotiklerin direnç kazanmasına, dirençli enfeksiyonların yayılımına ve hastanede yatışın uzaması, ölümlerin ve sağlık harcamalarının da artışına yol açan bir kısır döngüdür” ifadelerini kullandı.

Gereksiz kullanımın önüne geçilmeli

Tüm dünyada ve ülkemizde, gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi yönündeki tedbirlere değinen Yaşar, “Hastanede uzun süre yatışların önüne geçecek tedbirler almak, doğru antibiyotik kullanımı için seminer, toplantılar düzenleyerek hekimlerde akılcı antibiyotik kullanımı konusunda farkındalığı arttırmak, eczanelerden reçetesiz antibiyotik satışını engellemek antibiyotik artışının önüne geçilmesi için gereken uygulamalardır. Halkımız antibiyotiklerin doğru zamanda ve uygun sürede kullanımı konusunda ne denli bilinçlenirse, antibiyotiklerin uygunsuz kullanımı ve direnç oranları da o denli azalacaktır” şeklinde konuştu.

Antibiyotikler az gelişmiş ülkelerde yaygın

Antibiyotiğin sadece insanlarda değil hayvanlarda da aşırı kullanıldığını ifade eden Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü (TÜSPE) Başkanı Hasan Hüseyin Yıldırım, “İster insanlarda isterse hayvanlarda kullanım için olsun, antibiyotiklerin reçetesiz olarak elde edilebilmesi, tüm dünyada gereksiz antibiyotik tüketiminde ve dolayısıyla antibiyotiklere dirençli bakterilerin artışında en önemli sebepler arasında yer almaktadır. Antibiyotiklerin aşırı kullanımı özellikle standart tedavi kılavuzları bulunmayan az gelişmiş ve yoksul ülkelerde görülüyor” dedi.

Her hastalık için antibiyotik kullanılmaz

Antibiyotiklerin yanlış ve fazla kullanımına karşı önlem alınmasının hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Yıldırım, “Dünyada acilen bu alanda gerekli önlemler alınmadığı takdirde, tarihteki gibi yaygın enfeksiyonların ve hafif yaralanmaların ölümlerde sonuçlandığı bir antibiyotik sonrası döneme hızla ilerlemeye devam edecektir. Çünkü, ‘antibiyotik direnci’ dünyanın her yerinde tehlikeli derecede artış göstermekte olup, küresel çapta yeni enfeksiyon mekanizmaları ortaya çıkmakta ve yayılmaktadır. Bu da insanlığın sıradan bulaşıcı hastalıkların bile tedavi edilmesine yönelik becerilerini tehdit edebilmektedir” şeklinde konuştu.

- Milli Gazete, Sağlık bölümünde yayınlandı
https://www.milligazete.com.tr/haber/1529140/antibiyotik-olume-goturuyor