Ey zâlimler ve onların yardakçıları! Kahrolacaksınız!

Burhan Bozgeyik
Burhan Bozgeyik

Zâlimler iyice kudurdu. İnsanlık tarihinin en kanlı, en vahşî, en hunhar, en iğrenç katliâmlarını yapıyorlar. Guta, İdlib, Arakan, Afganistan, Filistin… Zâlim oğlu zâlimler, son olarak Afganistan’da 101 hâfızı şehit ettiler, 200 masumu yaraladılar. Bu hâdiseyi her hatırlayışımda gözümden gayr-ı ihtiyârî yaş boşanıyor. Geçen gün camide sabah namazından sonra tesbihat yaparken aklıma geldi, yine aynı hâleti yaşadım. Duâda, Peygamber Efendimiz’in (asm) Bi’r-i Ma’une faciâsında 70 hafızın şehit edilmesinin ardından bir ay boyunca yaptığı şu duâyı tekrarladım: “Allah’ım! Onların durumlarını Sana havale ediyorum. Ey Allah’ım! Onların yıllarını kıtlık yılları gibi çetin yap, başlarına darlık getir.”

Gazze’de “Büyük Dönüş Yürüyüşü” için toplanan kardeşlerimizin üzerine ateş açıldı. İlk ateşle 7 Filistinli şehit oldu, 500’ü de yaralandı. O günden bugüne şehit sayısı 29’a yükseldi.

Ya Rabbi! Topyekûn İslâmiyet’e savaş açmış olan bütün zâlimleri ve onların işbirlikçilerini kahr u perişan eyle! Ebrehe ve ordusunun “ke’asfin me’kûl” [Yenik ekin yaprağı gibi paramparça] olması gibi, o zâlimleri de paramparça eyle!

Zâlimleri biliyoruz, tanıyoruz. Kış kışlığını, puşt puştluğunu yapacak. Yılan zehrini akıtacak. Bizi en çok yaralayan, içimizdeki hâinler. Zâlimlere yardakçılık yapanlar. Birleşik Arap Emirlikleri’nde general olan Abdullah el Haşimi, ülkesinin ve İsrail’in iki kardeş ülke olduğunu söylüyor. “İsrail kardeş, ABD ise abi” diyor. Kardeşe bak! Abiye bak! Yaptıklarına bak!.. Bir de bunu söyleyen hâine bak! Suûdî Arabistan Müftüsü ve Ulema Heyeti Başkanı Abdülaziz Ali Şeyh, “İsrail’e karşı savaşmanın câiz olmadığını” söylüyor. Pabucumun âlimi seni!.. İslâm âleminde böyleleri sürüyle… Bir makama, bir avuç dolara inancını, âhiretini satan hâinler!.. Fıkhın hükmü gayet net: “Kâfirler İslâm beldesini işgâl ettiğinde, yardımın hangi neviyle olursa olsun, onlara yardım eden, kâfir olur.” 

Evet, olup bitenler karşısında yüreğimiz yanıyor, ama biz biliyoruz ki, bu zulmetin sonu aydınlıktır. Allahu Zülcelâl Hazretleri’nin “Muntakım” ismi tecelli ettiğinde, hiç kimsenin söyleyecek sözü olmayacaktır. Oluk oluk Müslüman kanı akıtanlara yardakçılık yapanlar, aslında kendi boyunlarına ilmeği geçirmekte ve sandalyelerini tekmelemektedirler. Çok yakında bütün bu yardakçıların yüzlerinin kara, rezil ve rüsvay olduklarını göreceğiz.

Şu anda kardeşlerimizi koyun boğazlar gibi boğazlayanları durduramıyoruz. Ancak unutmayalım, bizim elimizde muazzam bir güç var: Duâ… Aczimizi itiraf ediyoruz. Günahlarımızdan ciddi tevbe edip, Sultanlar Sultanı, Malikü’l Mülk olan Allahu Azimüşşân’a iltica edeceğiz. Duâya sarılacağız. Geliniz şu niyetle sekine duâsını okuyalım: “Yâ Rab, Ümmet-i Muhammed’in günahlarını affeyle. Hepimizi Kur’an ve Sünnet etrafında birleştir ve hakiki kardeş eyle. Zâlimlerle mücadele azmi, cesareti, şuûru ver. Bütün İslâm düşmanlarını ve onlara destek veren münafıkları zelil eyle, perişan eyle. Müslümanlar aleyhine kurdukları tuzakları kendi aleyhlerine mün’akis eyle.”

Evvela 7 defa, “Estağfurullah”, 7 defa “Allahümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammed”, 10 defa “Allahu Ekber”, ondan sonra 19 defa şu sekine duâsı okunacak: “Bismillahirrahmânirrahîm. Ferdün, Hayyun, Kayyûmun, Hakemün, Adlün, Kuddûsün. Aneti’l vücûhî li’l hayyi’l kayyûm”

[“‘Aneti’l vücûhî li’l hayyi’l Kayyûm= Bütün yüzler, diri ve her şeye hâkim olan Allah için eğilip boyun bükmüştür. Zulüm yüklenen ise gerçekten perişan olmuştur.” (Tâhâ / 111)]

Bu duâ ve okuyuş şekli vahy-i zımnî ile sâbittir. Bedir Muharebesi öncesinde, bu duâyı ve okuyuş şeklini Cebrâil Aleyhisselam bir kâğıda yazılı olarak getirip Peygamber Efendimiz’e (asm) vermiştir. Peygamber Efendimiz de bu yazılı kâğıdı Hz. Ali’ye vermiş ve muharebede bu duâyı okumasını emretmiştir. Efendimiz de (asm) savaş esnasında secdede “Ya Hayyu ya Kayyûm” diye duâ etmiştir. Hz. Ali (ra), ikinci olarak Hendek muharebesinde müşriklerin savaşçısı Amr ile karşılaşırken bu duâyı okumuştur, üçüncü defa Hayber Savaşı’nda okumuştur. Ondan sonra bütün savaşlarda bu duâyı okumuş ve duânın yazılı şeklini de üzerinde taşımıştır. Bu duâ bir mahfaza içerisinde İslâm ordusunun sancağının ucuna takılı vaziyette taşınmıştır. Taze bir abdest alalım, iki rekât namaz kılıp bu duâyı okuyalım. Rabbim tesirini halk etsin, inşeAllah…

- Milli Gazete, Burhan Bozgeyik tarafından kaleme alındı
https://www.milligazete.com.tr/makale/1528734/burhan-bozgeyik/ey-zalimler-ve-onlarin-yardakcilari-kahrolacaksiniz